Bøder for trafikforseelser

Viden

Læs her om taksterne for bøder for en række færdselsovertrædelser. Taksterne er gældende for forseelser begået fra 1. januar 2014 og derefter.

Nedenfor i tabellen kan du se eksempler på bødetakster for trafikforseelser for bilister. Bødetaksterne er gældende fra 1. januar 2014. Laveste bødetakst er 1.000 kroner.

 

 

Bødekatalog
Trafikforseelse Bødetakst (kr.)
Anvisninger for færdslen  
Færdselstavle eller pile ikke respekteret 1500
Kørsel mod kørselsretning 2000
Overskredet spærrelinie ved overhaling 2000
Kørsel frem mod rødt lys 2000
Ulovlig kørsel i nødspor 2000
Overhalingsforbud fastsat ved færdselstavle 2000
Slæde, ski, skøjter, rulleskøjter og lignende efter køretøj m.v. 1000
Anvendelse af vejens forskellige baner  
Motorkøretøj kørt på cykelsti/fortov 1000
Undladt at benytte krybespor/benyttet sporet forkert 1000
Placering på vejen  
Undladt at holde så langt til højre som muligt 1000
Undladt at køre højre om helleanlæg m.v. 2000
Svingning mv.  
Forkert placering før/under svingning 1000
Undladt straks at benytte frakørselsbane m.v. 1000
Overhaling  
Foretaget overhaling højre om 2000
Vigepligt  
Ubetinget vigepligt (fuldt stop) 2000
Standsning/parkering  
Undladt at sikre køretøj 1000
Signaler og tegn  
Manglende/unødig signalgivning 1000
Manglende tegngivning 1000
Ikke anvendt havariblink på motorvej 1000
Uberettiget anvendt havariblink 1000
Ikke anvendt advarselstrekant 1000
Lygteføring  
Motorkøretøj uden tændte lygter i lygtetændingstiden 1000
Forkert lygteføring i lygtetændingstiden 1000
Kørsel uden nærlys eller forkert lygteføring udenfor lygtetændningstiden 1000
Unødig støj/røg mv.  
Unødig støj/røg m.v. (burnout) 1000
Særlige regler for færdsel på motorvej og motortrafikvej  
Ulovlig færdsel/standsning og parkering på motorvej og motortrafikvej 1000
Håndholdt mobiltelefon  
Benyttet håndholdt mobiltelefon under kørsel 1500
Kørekort  
Undladt at have kørekortet hos sig under kørsel 1000
Fejl og mangler ved køretøj/Motorkøretøjer fører  
Fejl og mangler ved køretøj i almindelighed (motorkøretøj ejer/brugere og motorkøretøj fører) 1000
Nedslidte dæk - pr. dæk (motorkøretøj ejer/brugere og motorkøretøj fører) 1000
Uens dæk på samme aksel - pr. aksel (motorkøretøj ejer/brugere og motorkøretøj fører) 1000
Pigdæk, men ikke på alle hjul (motorkøretøj ejer/brugere og motorkøretøj fører) 1000
Pigdæk uden for perioden (1. november til 15. april) (motorkøretøj ejer/brugere og motorkøretøj fører) 1000
Uvirksom håndbremse (motorkøretøj ejer/brugere og motorkøretøj fører) 1000
Uvirksomt horn (motorkøretøj ejer/brugere og motorkøretøj fører) 1000
Uden/defekt lyddæmper i udstødningssystemet(motorkøretøj ejer/brugere og motorkøretøj fører) 1000
Ikke forsynet med spejl/spejle (motorkøretøj ejer/brugere og motorkøretøj fører) 1000
Sikkerhedssele ikke monteret/defekt (motorkøretøj ejer/brugere og motorkøretøj fører) 1000

For motorkøretøjets fører gælder desuden:
Fører halv bødetakst, dog mindst 1000 kr. - eksempelvis: 
En eller to mangler
Tre mangler

 

1000
1500

Forsikring af køretøjer  
Ansvarsforsikring for motordrevet køretøj ikke tegnet/holdt i kraft  1000
Sikkerhedssele  
Undladt at anvende sikkerhedssele 1500 
Undladt at påse, at passagerer under 15 år anvender sikkerhedssele 2000
Undladt at påse, at børn under 135 cm anvender godkendt sikkerhedsudstyr 2000
Undladt at påse:
1) At der ikke befordres børn under 3 år på siddepladser uden sikkerhedssele
2) At børn på 3 år og derover, som er under 135 cm ikke må befordres på forsæde, som ikke er forsynet med sikkerhedssele
2000
Undladt at påse, at børn i bagvendt barnestol ikke befordres på en siddeplads med frontairbag, som ikke er deaktiveret 1000
Passager lader sig befordre, når antallet af passagerer overstiger antallet af siddepladser med sikkerhedssele 1000

Undladt at påse, at passagerer under 15 år ikke lader sig befordre, når antallet af passagerer overstiger antallet af
siddepladser med sikkerhedssele

2000
Køretøjers dimensioner  
Køretøjets bredde overstiger 2,55 meter 1000
Motordrevet køretøjs længde overstiger 12 meter 1000
Påhængsvogn til bil - længden overstiger 12 meter 1000
Bil med sættevogn - længden overstiger 16,50 meter 1000
Køretøjets højde overstiger 4 meter 1000

Kilde: Politiet/Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven. Men hvad koster det?(udvalgte dele af denne)

Politiet har udgivet et samlet bødekatalog, som kan downloades her:

Bødekatalog

Læs mere om bøder for overtrædelse af hastighed

Af