Ejerafgift for elbil

Viden

Fra 1. januar 2016 skal der betales ejerafgift for elbiler. Ejerafgiften beregnes ud fra de samme satser som for benzindrevne biler.

Ejerafgift for elbiler

Fra 1. januar 2016 skal alle, der er registreret som brugere af en el-bil, betale ejerafgift. Hidtil har elbiler været fritaget for afgifter, men der skal fra 2016 betales både registrerings- og ejerafgift af elbiler.

Det er i april 2017 besluttet, at registreringsafgiften for elbiler forbliver på 20 pct. indtil der er solgt 5000 nyregistrerede elbiler opgjort fra 1. januar 2016, dog senest 1. januar 2019.

LÆS OGSÅ: Registreringsafgift for elbiler

Ejerafgift som benzindrevne biler

De satser, som brugere af el-biler skal betale ejerafgift af, er de samme satser som gælder for ejerafgift for benzindrevne personbiler. Brugere af el-biler betaler dermed ikke den særlige udligningsafgift, som brugere af dieseldrevne personbiler betaler.

Omregning

For at fastslå hvilken afgift der skal betales for den enkelte elbil, skal elbilens forbrug omregnes fra Wh (Watt pr. time) til km/l. Dette gøres for, at man kan bruge samme afgiftsparametrer som for benzindrevne biler. Hvis ikke du kender elbilens ejerafgift, kan den beregnes på to måder:

Wh-forbrug

Hvis der for el-bilen eksisterer oplysninger (fra producenten) om forbrug af Wh pr. kilometer, kan dette omregnes til kilometer pr. liter med følgende formel:

Det oplyste forbrug af Wh pr. kilometer divideres med 91,25 for at finde frem til, hvad bilen kører pr. 100 km. 

Eksempel: Ifølge producenten af en konkret el-bil har denne et forbrug på 200 Wh pr. km. Regnestykket er dermed: 

200 Wh/91,25 = 2,19 pr. 100 km.

Efterfølgende skal dette tal omregnes til km/l. Det sker ved at dividere 100 med resultatet:

100/2,19 =  45,66 km pr. liter

Denne elbil beregnes altså til at køre 45,66 km/l, hvilket betyder, at den ender i den billigste sats for ejerafgift.

Egenvægt

Foreligger der ikke oplysning om energiforbruget målt i Wh pr. kilometer, fastsættes energiforbruget i liter benzin pr. 100 km ud fra bilens egenvægt.

Bilens egenvægt ganges med 0,001. Herefter lægges en fast variabel på 0,1 til tallet. For en elbil med en egenvægt på 1400 kg, bliver regnestykket derfor:

1400x0,001 = 1,4

1,4+0,1= 1,5 l pr. 100 km.

For at finde ejerafgiften, skal der omregnes til km/l. Det sker ved at dividere 100 med resultatet:

100:1,5 = 66,67 km/l.

Denne elbil beregnes altså til at køre 66,67 km/l, hvilket betyder, at den ender i den billigste sats for ejerafgift.

Ejerafgift benzindrevne biler i 2017

Ejerafgiften for elbiler findes ved at bruges samme afgiftssatser som for benzindrevne biler.

FIND EJERAFGIFT: Skema med ejerafgift for 2018

 

 

 

Af