Nummerplader skal være fastgjort

Viden

Nummerplader på person- og varebiler skal være skruet fast med to skruer eller bolte. Hver skrue eller bolt skal have en plastikhætte monteret i samme farve som nummerpladen.

Nummerplade kan nemt fastgøre

Det er lovpligtigt, at nummerplader skal være skruet fast på person- og varebiler. Loven trådte i kraft 15. november 2015.

Lovens krav er, at pladerne skal være skruet fast med to skruer eller bolte. Disse skal dækkes af en plastikhætte i nummerpladens farve. Hætten skal sidde så fast, at den skal klikkes af med fx en skruetrækker. Fastgørelsen må ikke gå ud over læsbarheden af nummerpladen.

Er bilens nummerplader ikke fastgjorte eller følger fastgørelsen ikke lovens krav, kan det koste en bøde på 1000 kr.

Kontrolleres ved syn

Fastgørelsen af nummerpladerne er en del af synskravene. Mangler fastgørelse eller opfylder fastgørelsen ikke lovens krav, kan bilen kun godkendes betinget til syn.

Regler for andre nummerplader

Der er ingen krav til fastgørelsen af nummerplader for trailere, campingvogne, motorcykler og knallerter. Den såkaldte 3. nummerplade til fx cykelbom, skal heller ikke fastgøres med skruer. Her skal nummerpladerne være "solidt monteret på dit køretøj?.

Nummerplader fra før 1. april 1976 og historiske nummerplader er også fritaget for at opfylde kravene. De skal fastgøres på en måde, der passer til køretøjet.

Tilladte metoder til fastgørelse

SKAT har givet tilladelse til en række forskellige metoder til at fastgøre nummerplader. Nummerpladerne skal være fastgjort efter en af de beskrevne metoder. Du kan se de godkendte metoder på SKATs hjemmeside.

SE HER: Godkendte metoder til fastgørelse af nummerplader

Video: Fastgør nummerplader nemt

 

De nye krav til fastgørelse vil ikke forhindre tyveri af bilens nummerplader, men det vil besværliggøre tyverierne.

Guide: Sådan skruer du selv nummerplader på

Skulle du mangle at fastgøre dine nummerplader på bilen, kan du følge denne gør-det-selv guide.

Du skal selv bore to sæt huller i nummerpladerne, som passer sammen med to af de huller, der er i nummerpladerammen. Undgå så vidt muligt at bore ekstra huller i bilen, da det kan komme i konflikt med bilens garantibestemmelser.

Du skal bruge: en boremaskine, en tusch og to skrue-sæt (skruer og hætter i nummerpladens farve).

Nummerpladeramme, som er forberedt til at fastskrue nummerpladen, og skrue-sæt kan købes bl.a købes hos FDM.

Køb nummerpladeramme

1. Udmål og bor huller

Afmonter nummerpladen og skru nummerpladeklikramme af bilen.

Mål ud til hullerne ved at lægge nummerpladen oven på klikrammen og vend rammen om. Marker med en tusch hvor hullerne skal bores bagsiden af
nummerpladen. Det er nemmest at borer i
den plane del af nummerpladen.

Undgå så vidt muligt at bore i tal og bogstaver.

Bor nu forsigtigt de to huller.

  

2. Fastgør nummerpladerne

Nummerplade klikrammen skrues på bilen igen.

Sæt nummerpladen tilbage i klikramme.

Sæt nu skruerne i nummerpladen og fastgør nummerpladen til klikrammen.

 

3. Klik hætter på

Til sidst klikker du de to hvide plastikhætter på skruerne.

Der findes plastikhætter i gul, blå, sort og hvid, så hætten kan matche baggrundsfarven på de typer nummerplader, der findes.

 

 

Der findes plastikhætter i gul, blå, sort og hvid, så hætten kan matche baggrundsfarven på de typer nummerplader, der findes.

 

 

 

 

Få hjælp til at fastgøre nummerplade

Du kan også bestille tid hos et FDM testcenter og få nummerpladerne skruet fast. Som medlem får du for 200 kr. fastgjort dine nummerplader i nye rammer med rustfri bolte og møtrikker. Prisen er inkl. rammer. Er du ikke medlem af FDM koster det 250 kr.

BESTIL TID: FDM testcentre

Fået stjålet nummerplader?

Har du været så uheldig at få stjålet din nummerplade, skal du anmelde det til politiet, så der kan optages en politirapport. Derefter skal du tage kontakt til SKAT for at afmelde pladerne. Efterfølgende skal du købe nye plader, hvilket kan ske i et af FDMs testcentre.

FDM anbefaler også om nummerplader:

Spørgsmål fra FDMs medlemmer om nye nummerpladeregler
Bestil nye nummerplader hos FDM

 

Af