Miljøzoner i Belgien

I Belgien er der indført miljøzone i både Bruxelles og Antwerpen. Du skal registrere bilen på forhånd for at kunne køre ind i dele af byerne.

Du skal registrere bilen på forhånd for at kunne køre ind i en række byer i Belgien
Viden

I Belgien er der indført miljøzone i følgende byer:

  • Bruxelles
  • Antwerpen centrum og dele af Linkeroever

Der er skiltet med miljøzone, og reglerne for zonerne gælder hele døgnet. Der gælder ikke de samme regler for miljøzoner i de to byer. Læs gældende regler herunder.

Online registrering

Det kræver ikke mærkat at køre ind i en miljøzone i Belgien, men bilen skal være registreret på forhånd via en hjemmeside. Det gælder også, hvis du kører i en elbil eller plugin-hybrid.

Det kræver ikke mærkat at køre ind i en miljøzone i Belgien, men bilen skal være registreret på forhånd via en hjemmeside

Det er forskellige hjemmesider for de to byer:

Antwerpen

Se mere: Registrer din bil før besøg i Antwerpen (eksternt link)

Registreringen skal gentages, når kravene skærpes i 2025.

Bruxelles

Registreringen gælder i 3 år, dog højst så længe bilen bilen har samme registreringsnummer.

Se mere: Registrer din bil før besøg i Bruxelles (eksternt link)

Køretøjer undtaget

Miljøzonerne gælder kun for biler og ikke motorcykler. Miljørestriktionerne gælder ikke for særligt indrettede invalidekøretøjer, men bilen skal stadig registreres på forhånd.

Regler for miljøzoner i Bruxelles

Miljøzonen i Bruxelles dækker hele byen undtagen byens store ringvej og enkelte større veje.

I første omgang er det kun dieselbiler, der ikke opfylder euro-normen eller kun euro 1, der ikke må køre ind i miljøzonen. I praksis vil det som udgangspunkt sige dieselbiler fra før 1996. Kravene vil de kommende år løbende blive strammet, og allerede fra 2019 rammer det de ældste benzinbiler, som ikke får adgang til byen.

Fra 2025 vil kun dieselbiler, der lever op til euro-6 have lov at køre ind i Bruxelles, mens kravet til benzinbiler er mindst euro-3.

Bøde

Kører du ind i Bruxelles uden at have registreret dig, lyder bøden på 150 euro, mens bøden for ikke at leve op til miljøkravene er på 350 euro. 

Regler for miljøzoner i Antwerpen

Miljøzonen i Antwerpen gælder de ældste og mindst miljørigtige biler. Kravene ventes at blive skærpet yderligere i løbet af de næste år. 

Det er bilens EURO-norm, der afgør dels om du skal betale for registreringen og om hvorvidt, du må kører ind i zonen.

For dieselbiler gælder:

  • Fra EURO-norm 5 kan du gratis registrere bilen og dermed køre ind i miljøzonen
  • Biler med en EURO-norm 4 og ældre kan mod betaling køre i miljøzonen. Det kræver stadig, at bilen registreres på forhånd. 

For benzinbiler gælder:

  • Fra EURO-norm 2 kan du gratis registrere bilen og dermed køre ind i miljøzonen
  • Biler med en EURO-norm 1 og ældre kan mod betaling køre i miljøzonen. Det kræver stadig, at bilen registreres på forhånd.
Euronorm Diesel Benzin, naturgas, LPG
Euro 6/VI Tilladt Tilladt
Euro 5/V* Tilladt Tilladt
Euro 4/IV Tilladt efter betaling Tilladt
Euro 3/III med partikelfilter Tilladt med et LEZ day pass Tilladt
Euro 3/III uden partikelfilter Tilladt med et LEZ day pass Tilladt
Euro 2/II Tilladt med et LEZ day pass Tilladt
Euro 1/I Tilladt med et LEZ day pass Tilladt med et LEZ day pass
Før Euronorm Tilladt med et LEZ day pass Tilladt med et LEZ day pass

Bøde

Bøden for at køre ind i miljøzonen uden at have registreret bilen 125 euro. Kører du ind i zonen flere gange uden registrering af bilen, vil du modtage en bøde for hver gang.

Se mere: Miljøzoner i Antwerpen (eksternt link) 

Andre lande med miljøzoner

En række lande i Europa har indført miljøzoner. Det gælder fx:

  • England
  • Frankrig
  • Italien
  • Tyskland

En række lande har også indført lejlighedsvise miljøzoner, hvis luftforureningen bliver for høj.

Læs mere: Lande i Europa med miljøzoner

Køb udstyr til bilferien