Trafik og færdselsregler Storbritannien

Viden

Trafik og færdselsregler i Storbritannien

Færdselsregler i Storbritannien

 

Færdselsregler

Færdselsreglerne i forhold til at tale i håndholdt mobiltelefon er som i Danmark.

Bøder
Politiet kan udstede bøder på stedet. I England og Wales kan politiet udstede bøder til udlændinge. Hvis føreren ikke kan betale med det samme, kan politiet inddrage køretøjet, indtil bøden er betalt. Bilisten kan senere gøre indsigelse i retten.

Radar
Radar/laserdetektor må ikke benyttes og bør ikke medbringes.

Promillegrænse
Promillegrænsen er 0,8, dog 0,5 i Skotland.

Rygning
I England og Wales er det ikke tilladt at ryge i bilen, hvis der er en eller flere personer under 18 til stede i bilen. Bilens fører har pligt til at forhindre andre i bilen i at ryge, hvis der er en eller flere personer under 18 til stede i bilen. Det er dog tilladt at ryge i en åben cabriolet, men fx ikke i en bil med åbent soltag.

Horn
Hornet må kun bruges i nødsituationer. Man må ikke bruge hornet i byer mellem kl. 23.30 - kl. 7.00.

Lygteføring
Det er tilladt for dansk-registrerede 4-hjulede motorkøretøjer at køre med kørelyset tændt i dagtimerne.

Blinders
Udenlandske bilister bør sikre, at deres forlygter er korrigeret for kørsel i venstre side, ellers risikerer de at blive stoppet af politiet og efterfølgende blive idømt en bøde på op til 1.000 £. Kan bilens ikke indstilles individuelt, bør man bruge blinders til det asymmetriske lys på bilen. Blinders kan købes på færgerne til England og på mange tankstationer i de havnebyer, man sejler til.

Motorveje
Ved kørsel på motorvej med mindst 3 kørebaner må køretøj med campingvogn/trailer ikke benytte det yderste spor.

Clearways
For at opnå en flydende trafikafvikling findes der "clearways", hvor der kan være forbud mod parkering og standsning. Det er markeret med et rundt, hvidt skilt med rød kant og et rødt diagonalkryds, over et hvidt skilt med "clearway" og tidsangivelse for forbudet.

Skiltning
I Wales skiltes der både på walisisk og engelsk.

Venstrekørsel

Storbritannien har venstrekørsel. FDM giver dig her nogle tips til venstrekørsel:

Overhal i højre vognbane,
Blokér ikke midterbanen, hvis inderste venstre bane er fri

I rundkørsler:
Hold tilbage for trafikken fra højre med mindre anden vigepligt er skiltet

Ingen hurtige reaktioner:
Er du ved af misse en afkørsel/et sving så prøv ikke at redde det med en sidste øjebliks-beslutning. Det er her, du vanemæssigt kører højrekørsel og drejer ind i den forkerte vognbane. Kør roligt videre til næste afkørsel/sving/rundkørsel.

Vigepligt
Som hovedregel har trafikken på hovedveje og i rundkørsler forkørselsret, medmindre skiltning siger noget andet.

Parkering
Parkeringsforbud er markeret med gule afmærkninger på kantstenen.

En ubrudt eller en brudt gul stribe betyder parkering forbudt på angivne tider.
To ubrudte gule striber betyder parkering forbudt.
Ved særlig generende parkering bliver bilen slæbt væk eller der bliver sat en 'wheel clamp' på bilens hjul.

Parkeringslys skal være tændt ved parkering på offentlig landevej.

For handicapparkering gælder de europæiske regler. SE HER: Mere om handicapparkering i EU-lande

Camping
Det er ikke tilladt at campere / overnatte uden for officielle campingpladser. Dog kan lokale regler tillade overnatning på parkeringsplads ved forudgående indhentning af tilladelse fra politi eller ansvarlig for p-plads

Kørsel med påhængskøretøj
Vær opmærksom på om du lovligt må køre med din trailer eller campingvogn. SE HER: Regler for kørsel med anhænger i udlandet

Hastigheder

Vejkategori Hastighedsgrænse
Bymæssig bebyggelse 30 m/h / 48 km/t
Landevej, bil og motorcykel 60 m/h / 96 km/t
Landevej, bil m. campingvogn/ autocamper 50 m/h / 80 km/t
Motor- og motortrafikvej, bil og motorcykel 70 m/h / 112 km/t
Motor- og motortrafikvej, bil m. campingvogn/ autocamper 60 m/h / 96 km/t

I nogle byområder kan hastigheden være nedsat til 20 km/t, så hold øje med skiltningen.

Trafikinformation
Information om vej- og trafiksituationen fås hos AA
på tlf. 0906 888 4322. Fra mobil 84322.

Uheld
I tilfælde af uheld med person eller materiel skade skal de involverede parter udveksle ID- og forsikringsinformationer. Ved manglende udveksling af informationer, skal disse rapporteres til politiet indenfor 24 timer. Ring112 eller 999 ved brand, politi og ambulance.

Har du ikke kaskoforsikring eller vejhjælp med europadækning, kan du tilkalde vejhjælp via den britiske bilklub AA på tlf. 0800 0289 018. Der betales assistancegebyr for medlemmer af udenlandske bilklubber.

SE HER: Hvordan du bør forholde dig ved uheld i udlandet

 

 

 

Af