Frakendt kørekort

Alt efter forseelse kan du få frakendt dit kørekort betinget eller ubetinget. I yderste konsekvens kan du få førerretten frakendt for altid.

Alt efter forseelse kan du få frakendt dit kørekort betinget eller ubetinget.
Viden

Får du frakendt kørekortet betinget, kan du beholde kørekortet, hvis du består den kontrollerende køreprøve. Det sker med en prøvetid på tre år.

I den periode må du ikke begå en ny trafikforseelse, som kan resultere i en frakendelse. Gør du det, mister du kørekortet ubetinget for en periode på mindst seks måneder.

Betinget frakendelse

Du får normalt en betinget frakendelse af dit kørekort, hvis du for eksempel har:

 • Tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden, har voldt skade på person eller ting eller har været til fare
 • Kørt med en hastighed på 160 km i timen eller derover
 • Overskredet den generelle hastighedsgrænse med mere end 60 pct.
 • Overskredet hastighedsgrænsen ved vejarbejder med mere end 40 pct
 • Kørt spirituskørsel med en promille på over 0,50 - dog maksimalt 1,20 promille
 • Fået tre klip i kørekortet inden for tre år fra første klip. Klip i kørekortet gives bl.a. for at køre over for rødt lys, køre i nødsporet, mod færdselsretningen, ved overskridelse af spærrelinje eller ved hastighedsoverskridelser på mere end 30 pct.

Læs mere: Klip i kørekortet

Ubetinget frakendelse

Hvis du får dit kørekort frakendt ubetinget, sker det for et tidsrum fra seks måneder og op til 10 år. Ved en ubetinget frakendelse af kørekortet, skal du aflevere kørekortet til politiet.

Du kan få kørekortet igen, når frakendelsesperioden er gået, og du har bestået en kontrollerende køreprøve. Er det på grund af spirituskørsel, du har fået frakendt kørekortet, skal du også gennemgå et kursus i alkohol og trafik.

Du kan få kørekortet frakendt ubetinget, hvis du for eksempel:

 • Har kørt spirituskørsel med en promille på mere end 1,20
 • Med vilje har voldt skade på andres person eller ting, været til fare eller i øvrigt har ført motordrevet køretøj på særlig hensynsløs måde
 • Tidligere har mistet kørekortet betinget og har begået et nyt forhold i prøvetiden
 • Får seks klip i kørekortet inden for en periode på tre år fra første klip

Kontakt FDM rådgivning

Kontrollerende køreprøve

Du skal bestå en kontrollerende køreprøve inden for tre måneder efter, at politiet har indkaldt dig. Du kan vælge i stedet selv at gå til en køreprøve ved at udvide dit kørekort med kørekort til påhængskøretøj eller MC.

En kontrollerende køreprøve består af både en teoriprøve og en praktisk prøve.

Er frakendelsen sket på grund af spirituskørsel, skal du også gennemgå et kursus i alkohol og trafik. En kontrollerende køreprøve består af både en teoriprøve og en praktisk prøve.

Der er ikke krav om, at du skal have køreundervisning. De fleste vil dog have brug for et par timers genopfriskning. De timer skal du selv betale for, ligesom du også selv skal betale for selve prøven og for leje af skolevogn ved aflæggelse af praktisk prøve. Hvis du ikke består prøven, bliver dit kørekort inddraget, indtil prøven er bestået.

Læs mere: Fornyelse af kørekort

Kørselsforbud for nye bilister

For nye bilister gælder en særlig regel om kørselsforbud. Hvis du inden for de tre første år, efter du har fået dit første kørekort, overtræder færdselsloven, vil du ved andet klip i kørekortet få et kørselsforbud.

For nye bilister gælder en særlig regel om kørselsforbud.

Hvis du får et kørselsforbud, skal du aflevere dit kørekort til politiet. Du kan først få kørekortet igen, når du har deltaget i en særlig køreundervisning og derefter har bestået en kontrollerende køreprøve. Er kørselsforbuddet sket på grund af spirituskørsel, skal du gennemgå et kursus i alkohol og trafik.

I yderste konsekvens kan du frakendes førerretten for altid. Det kan ske, hvis du f.eks. har:

 • Begået grove kørselsfejl
 • Været skyld i alvorlig personskade
 • Tidligere færdselslovsovertrædelser af en sådan en karakter, at en frakendelse af førerretten for bestandig skønnes påkrævet af hensyn til færdselssikkerheden og retshåndhævelse

Læs alt om kørekort på fdm.dk