Sådan læser du en færdselstavle

De fleste har stået foran en færdselstavle og været i tvivl om, hvordan den skulle forstås. Her får du et par huskeregler, der gør skilteskoven lettere at tyde.

Parkering
Viden

Læs skiltet oppefra og ned

Hvis færdselstavlen består af en hovedtavle og en eller flere undertavler, skal man altid læse skiltet oppefra og ned. Undertavlerne kan sagtens indeholde vigtig information, der præciserer den øverste tavle.

Se i videoen, hvordan du læser et  p-skilt:

 

Læg skiltet ned

Ofte er færdselstavlen forsynet med en eller flere pile, der fortæller dig i hvilken retning skiltet gælder. Peger pilen opad, gælder skiltet fra standeren og frem til næste vejkryds. Peger pilen nedad, gælder skiltet fra standeren og bagud til forrige vejkryds.

Hvis du stiller dig foran skiltets forside, og forestiller dig, at du lægger skiltet ned i kørselsretningen, så vil pilene pege i "den rigtige" retning.

Hvis der ikke er anført nogle klokkeslæt gælder skiltet altid, alle dage døgnet rundt.

Hvad betyder klokkeslættene?

Nogle gange er der på undertavlen anført et eller flere tidsrum. Det betyder, at skiltet kun gælder i disse perioder.

  • Står klokkeslættene med sort eller hvid skrift, gælder disse på hverdage.
  • Er klokkeslættene sat i parentes, gælder disse på lørdage
  • Står klokkeslættene med rød skrift, gælder disse på søn- og helligdage. Husk at bl.a. 1. maj og Grundlovsdag ikke er helligdage, men i denne sammenhæng er helt almindelige dage.

Hvis der ikke er anført nogle klokkeslæt gælder skiltet altid, alle dage døgnet rundt.

Sådan skal skiltet læses

Fædselstavlen på billedet til højre skal læses således:

  • Den øverste tavle, hovedtavlen, betyder, at der er standsnings- og parkeringsforbud
  • Den første undertavle betyder, at der er standsnings- og parkeringsforbud fra skiltet og fremad i tidsrummene 7-9 og 15-18 på hverdage.
  • Den næste undertavle betyder, at der er parkeringsforbud (det er altså tilladt at standse) fra skiltet og fremad i tidsrummene 9-15 på hverdage og 7-13 på lørdage.
  • Den næste undertavle betyder, at der er standsnings- og parkeringsforbud fra skiltet og bagud i tidsrummet 15-18 på hverdage.
  • Den nederste undertavle betyder, at man fra skiltet og bagud må parkere i tidsrummene 9-15 på hverdage og 9-13 på lørdage, men man skal anvende p-skive og må højst parkere i 2 timer.

Kig ikke kun på skiltene

Uanset skiltningen, skal du huske også at overholde de andre regler i færdselsloven. Du må f.eks. ikke parkere foran en ind- og udkørsel, standse eller parkere for tæt på vejkryds eller for tæt på en spærrelinje.

Læs om parkeringsfælder

FDM anbefaler også:

Alt om parkering på fdm.dk

Sådan gør du, hvis du har fået en p-afgift

Kontakt FDM rådgivning