Få mest ud af dæktesten

Viden

To gange om året kommer FDMs dæktest. Årets sommerdæk og vinterdæk. Dæktesten er et rigtigt godt værktøj, når du skal til at vælge nye dæk. Med denne quickguide, kan du se, hvordan du bedst bruger testresultaterne og får mest ud af testene.

FDM dæktest.

FDMs dæktest kan give inspiration til valg af dæk i forhold til de egenskaber, du vægter højest. Det er ikke muligt at teste alle dæk.  Der udvælges derfor dæk i to forskellige størrelser, som passer til de mest populære biler i Danmark. Her finder du svar på en række spørgsmål om dæktesten.

Udvælgelsen af dæk og størrelser

Dæktesten omfatter altid to forskellige størrelser og et antal dækfabrikater. Da det koster mange penge og tager lang tid at udføre testen, er der i dæktesten et udpluk af de størrelser og dækfabrikater, der findes på markedet. Derfor vil der altid være nogle dækstørrelse og -fabrikat, der mangler, men vi bestræber os på at vise så bredt et udvalg som muligt. De udvalgte dæk repræsenterer en både hyppig forekommende dækstørrelse, men også de oftest solgte dækfabrikater.

Hvad hvis min dækstørrelse ikke er med i dæktesten?

Selvom den dækstørrelse, du har brug for, ikke er med i testen, kan du stadig bruge resultaterne i dæktesten som vejledning. Oftest vil størrelser der ligger meget tæt op ad de testede, besidde meget lignende karakteristika. Selvom det ikke er muligt at sammenligne dæk af anden størrelse end de testede, så kan testen som regel anvendes som et ?fingerpeg?.

Som medlem af FDM kan du altid kontakte vores tekniske rådgivere med spørgsmål omkring dækstørrelse og valg af dæk.

Skriv til  FDMs tekniske rådgivere

Sådan kan du vælge et dæk ud fra testen

FDM peger i dæktesten på et testvinderdæk. Det sker ud fra en samlet vurdering og summen af de kvaliteter dækket besidder, hvoraf sikkerhed er det, som FDM vægter højest. Dækkene udmærker sig hver især ved forskellige styrker og svagheder, og det er her du rigtig kan gøre brug af testen. Du har måske kriterier, du vægter anderledes end FDM. Brug de forskellige testresultater til at finde ud af, hvad der vigtigst for dig, og vælg ud fra de kriterier, du vægter højst.

Hvilket dæk skal jeg vælge, hvis jeg vil have det bedste?

Der findes ikke et entydigt svar på, hvilket dæk der er det bedste, men som nævnt peger FDM på et testvinderdæk ud fra en samlet vurdering. Af forskellige årsager er det heller ikke altid muligt at anskaffe testvinderdækket og vores råd vil i så fald være, at vælge blandt de fem til seks bedst placerede i testen.

Tidligere dæktest

Du kan finde inspiration og vælge dæk ud fra tidligere dæktest, men vær opmærksom på, at der sker en løbende udvikling af dæk. Du kan derfor opleve, at nogle modeller af dæk er videreudviklet eller udgået.

Se FDMs tidligere dæktest her 

Af