Sådan pakker du en trailer

Sørg for at pakke traileren korrekt. Tabte genstande er til fare for dine medtrafikanter, ligesom det er ærgerligt, hvis dine ting går i stykker.

Sørg for at pakke traileren korrekt
Viden

Det er farligt for medtrafikanterne, når der pludselig står en gammel sofa på tværs af motorvejen, fordi den ikke er blevet spændt ordentlig fast på traileren. Det er til gene for trafikanterne, og det øger risikoen for trafikulykker. Det gælder derfor om at binde sofaer, flyttekasser, haveaffald m.m. ordenligt fast.

Pak traileren sikkert

Uanset hvad du skal køre med på din trailer, skal det sikres forsvarligt, da intet må falde af eller slæbe efter traileren. Der er i følge færdselsloven ikke krav om brug af bestemt måde at sikre gods på, men det er alligevel en god idé at sikre det, der skal transporteres med net, remme eller reb.

Grene kan sikres med et reb, der spændes hen over trailerens lad. Tungere ting kan sikres med transportremme. Placer altid de tungeste ting nederst i traileren og så tæt som muligt på trailerens aksel. Husk også at kontrollere en ekstra gang, at alt sidder som det skal, inden du kører af sted.

Køb udstyr til traileren hos FDM:

FDMshop.dk

Det er vigtigt, at vægten på traileren er jævnt fordelt.

Vægtenfordeling på trailer

Det er vigtigt, at vægten på traileren er jævnt fordelt. Det er især vigtigt, hvis du kører med tunge ting som for eksempel fliser. Vægtfordelingen i traileren påvirker bilens køreegenskaber. Du risikerer, at traileren kommer i slinger på grund af overlæsningen, og at du dermed kører galt. Nogle trailere kan slet ikke holde til overvægten, og hjulene bryder sammen.

Vær også opmærksom på, at jo mere vægt der er på traileren, jo længere bliver bilens og trailerens bremselængde.

Så lidt må der være i traileren

Hold øje med vægten 

Især når det gælder fliser, grus og sand, er det svært for mange at vurdere, hvor meget traileren kan holde til. Nogle kommer derfor til at læsse flere fliser på traileren, end den kan holde til. En stor del af de trailere, der står rundt om i de danske indkørsler, er beregnet til maksimalt at køre med 350 til 400 kg. Hvis en haveflise vejer for eksempel syv kg, betyder det altså, at der kan være under 60 fliser pakket på traileren ad gangen.

Beregner: Så meget må du køre med på en trailer

Længde og bredde på oppakningen

Når du skal transportere gods i bil eller på trailer, må længden på det maks. være 12 meter. Den samlede længde af vogntoget – altså bil plus trailer, må dog ikke overstige 18,75 meter.

Bredden for bil eller trailer med læs må ikke overstige 2,55 meter. Desuden må bredden på påhængskøretøjet ikke overstige bilens bredde med mere end 35 cm i hver side. Højden på læsset må maks. være 4 meter målt fra jorden.

Afmærkning af gods, der stikker for- eller bagud

Skal du køre med gods, der rækker mere end 1 meter ud over køretøjets eller vogntogets bageste eller forreste punkt, skal du uden for lygtetændingstiden afmærke det med en cylinderformet hvid genstand med mindst to røde og reflekterende striber, med en højde på mindst 30 cm og en diameter på mindst 10 cm. Alternativt kan du, som privat, afmærke med en lys klud eller på en tilsvarende tydelig måde.

I lygtetændingstiden skal du afmærke godset med mindst én lygte. Stikker godset bagud, skal lygten lyse rødt bagud og opfylde de krav til synlighed, der stilles til bilens baglygter. Rager godset ud foran, skal lygten lyse hvidt fremad og opfylde de krav til synlighed, der gælder for positionslys til bil.

Gods der stikker mere end 2 meter forud

Rækker dit gods mere end 2 meter ud over dit køretøjs eller vogntogs forreste punkt, skal føreren af bilen være ledsaget af en person, der ved vejkryds, jernbaneoverkørsler og lignende vanskelige passager kan hjælpe føreren og advare andre trafikanter.

Afmærkning af gods der stikker ud til siderne

Hvis du kører med gods, der stikker mere end 15 cm ud til en af siderne, skal du uden for lygtetændingstiden afmærke som nævnt ovenfor.

I lygtetændingstiden skal du også afmærke godset med mindst én lygte, der lyser hvidt fremad, og mindst én lygte, der lyser rødt bagud. Lygterne kan være sammenbyggede. De skal opfylde de krav til lysstyrke, der stilles til henholdsvis positionslys og baglygter til bil. Hver lygte skal være synlig mindst 15 grader op, 15 grader ned samt 80 grader udad.

Du skal anbringe afmærkning på den del af godset, der rækker længst ud, og samtidig så lavt som muligt, dog ikke lavere end 35 cm.

Det gælder for al afmærkning, at det ikke må hindre føreren af køretøjet i at have tilstrækkeligt udsyn eller volde fare for andre trafikanter.

Skaderne er dit ansvar

Det er dit ansvar, hvis der sker skader, fordi der er faldet noget af din trailer under kørslen. Eventuelle skader vil blive dækket af din bils ansvarsforsikring, men på de fleste policer er der en selvrisiko. 

Skulle du være så uheldig at tabe noget på motorvejen, må du af hensyn til din egen og andres sikkerhed aldrig selv standse for at samle det op. Du skal i stedet ringe til Vejdirektoratet tlf. 80 20 20 60, så snart du kan det - eller bed en passager i bilen om at gøre det.

Læs mere om kørsel med trailer