Mere motorvej til Kalundborg

Der afsættes nu penge til anden etape af Kalundborgmotorvejen.

Kalundborgmotorvejen slutter i dagher efter blot seks km. Nu kommer der seks km mere.
Trafik

Den seks km korte Kalundborgmotorvejen rykker et nøk tættere på Kalundborg. Alle partier på Christiansborg undtagen Enhedslisten er blevet enige om anden etape af Kalundborgmotorvejen.

427,5 mio. kr. afsættes der til at udbygge rute 23, også kendt som Skovvejen, til motorvej syd om Regstrup. Projektet har et ”højt samfundsmæssigt afkast”, noterer aftaleparterne.

Seks km

Den nye strækning bliver ca. seks km lang (grøn på det indsatte kort herover).

Da der allerede er gennemført den omfattende miljøundersøgelse, VVM, kan selve arbejdet gå i gang forholdsvis hurtigt.

VVM-undersøgelsen viste, at der gennem de seneste ti år har været en støt stigende pendlertrafik på strækningen. Desuden er der en forholdsvis høj andel af tung trafik. Derfor opleves der fremkommelighedsproblemer omkring kryds og rundkørsler på den nuværende strækning.

LÆS OGSÅ: Klar bane på Kalundborgmotorvejen