Nej tak til norske tilstande

Den kommende finanslov lægger op til, at prisen på brændstofbiler sættes op, sådan at man kan fritage elbiler for yderligere afgifter. Denne løsning bruger man i Norge. FDM har et andet forslag til at finansiere billigere elbiler - og pengene er der allerede.

FDM Mener
Danmark burde være det oplagte land for elbiler med vores korte afstande, elbaserede energiforsyningen og en afgiftsfritagelse af elbiler – foreløbig frem til udgangen af 2015. Alligevel er der kun solgt omkring 300 elbiler til private i det seneste halvandet år. I samme periode har danskerne købt ca. 160.000 brændstofbiler. I Norge er billedet helt anderledes. Her kører over 32.000 elbiler rundt på gaderne. Og det på trods af, at Norge er et land, hvor geografi, topografi og klima gør elbiler til et knapt så oplagt valg. 
 
Spørgsmålet er, om det reelt er et problem, at der ikke sælges lige så mange elbiler i Danmark som i Norge. Det synes ikke overraskende de virksomheder, som lever af at sælge elbiler og strøm. Derfor efterlyser de ’norske tilstande’ i Danmark.

LÆS MERE: FDM mener: Bilafgifterne skal ned, ikke op
 

Nordmænd tænker ikke kun på miljøet

Norske tilstande dækker over, at elbilerne i Norge er begunstiget med en række fordele, som almindelige brændstofbiler ikke har. Herunder afgiftsfritagelse i forhold til registreringsafgifter og moms, ingen ejerafgifter, gunstig firmabilbeskatning, gratis parkering i byerne, billigere strøm, fritagelse fra at betale bompenge og færgeoverfarter samt kørselstilladelse i busbanerne. Desuden er de små energieffektive benzinbiler, som på grund af prisen er vældig populære i Danmark, langt dyrere i Norge. De mange elbiler skyldes altså ikke nødvendigvis, at nordmænd er mere miljøbevidste end danskerne. Årsagen er snarere, at der er mange penge og transporttid at spare for den enkelte norske forbruger ved at vælge elbilen.
 

Miljøvenlige alternativer til elbiler

Modsat elbilbranchen ønsker FDM imidlertid ikke norske tilstande. Det er der flere årsager til. Først og fremmest bør forbrugerne købe biler med den teknologi, der nu engang dækker deres behov. Kører man eksempelvis langt hver dag, er en dieselbil oplagt. En elbil derimod kan være et glimrende alternativ for pendlere, som skal fra oplandet og ind til de større byer. I andre europæiske lande har man satset på gasbiler, ligesom både brint- og hybridbilerne fremover vil presse på for at komme ind på markedet. Der er altså flere løsninger, både på kort og langt sigt, når målet er at reducere persontransportens klimaaftryk. 
 

FDM vil have billigere elbiler

Mens vi venter på regeringens planlagte teknologineutrale bilafgiftsreform, går der rygter om, at efterårets finanslovsforlig kan ende med at indeholde en mindre ændringer af de eksisterende fradrag for brændstofeffektivitet og sikkerhed. Det vil bl.a. kunne gøre de mindste biler dyrere. 
FDM mener dog, at det ikke er vejen frem at gøre almindelige biler dyrere, som man ser det i Norge. I stedet foreslår vi, at man gør elbilen billigere ved over en periode at give de billigste elbiler et miljøtilskud, som vi kender det fra andre lande. Idéen er at udligne, hvad der svarer til momsen på de billigste elbiler, så de bliver et realistisk alternativ til brændstofbilen. Som det er i dag, betaler en lille elbil typisk mere i moms end en tilsvarende benzinbil sammenlagt betaler i moms og afgift.

LÆS MERE: FDM kører til London i Tesla elbil
 

Pengene er der allerede

Finansieringen af et nyt fast miljøtilskud er der faktisk allerede. Det næste halvandet år er der 500 millioner kroner i statskassen, som allerede er øremærket til at kompensere for det provenutab de afgiftsfrie elbiler giver. De er bare ikke blevet  anvendt endnu på grund af lave salgstal for elbiler. Pengene, som kommer fra øgede dieselbilafgifter, bør ikke blot forsvinde ned i statskassen. Da det desværre er politisk urealistisk at sænke afgiften igen, er den næstbedste løsning at lade pengene komme almindlige forbrugere til gode. Det kan ske ved, som netop beskrevet, at sænke afgiften yderligere på de almindelige elbiler, der kan være et alternativ til en brændstofbil i mini- og familiebilsklassen.
 
Når afgiftsfritagelsen udløber i 2015, er det nødvendigt, at både politikerne og bilproducenterne finder løsninger, som sikrer billigere energieffektive biler. FDM mener, at den gældende afgiftsfritagelse for el- og brintbiler ikke blot hovedløst skal forlænges. I stedet er tiden inde til en gennemgribende afgiftsreform, der åbner det danske marked for alle de forskellige miljøteknologier, og som samtidigt sikrer, at afgiftsniveauet ikke er højere end det samfundsøkonomisk optimale.