Stop afgiftsstigningen på elbiler

Salget af elbiler er gået i stå i år. Og med højere afgifter i 2017 ser det sort ud for de grønne biler. FDM mener, at afgifterne for elbiler skal holdes på det nuværende niveau, indtil politikerne finder en bedre løsning.

Der er brug for en ny afgiftsmodel for elbiler.
FDM Mener

Det går trægt med elbilsalget, især til de private forbrugere, hvor det er tæt på at være gået i stå. Situationen er helt som forventet efter sidste års aftale om, at elbiler også skal pålægges registreringsafgift. Derfor mødtes forligspartnerne bag aftalen d. 14. december til et såkaldt statusmøde. Sidste års aftale indeholdt nemlig en revisionsklausul, hvis forudsætningerne ændredes. Eksempelvis hvis salget af elbiler faldt markant. Mødet endte uden resultat, men med aftale om at mødes igen i januar.

Og der er bestemt noget at mødes om, da elbilsalget kun ser ud til at nå op på godt halvdelen af det, der oprindeligt var forventningen. Mens der i rekordåret 2015 blev indregistreret 2.768 elbiler, lyder estimatet for 2016 på knap 1.100 biler. I elbilsaftalen var forventningen et salg på 1.800 elbiler.

LÆS MERE: Lavere registreringsafgift er kun ét skridt på vejen

Færre køber elbiler trods uændret pris

Man kan undre sig over, at elbilsalget reelt er gået så meget tilbage, som tilfældet er. Registreringsafgiften på elbiler har i år nemlig ’kun’ været 20 procent. Samtidig har et bundfradrag på 10.000 kr. per bil betydet, at populære modeller som Nissan Leaf, VW e-UP og Renault Zoe reelt ikke er steget i pris.

For at forstå dette paradoks, skal man dog også forstå elbilmarkedet. Det har i praksis været delt i to. Det private marked har i overvejende grad bestået af én bilmodel, nemlig Tesla Model S. En bil der på mange måder er lige så fantastisk, som prisen er høj – selv uden afgift. Selv med 20 procent i registreringsafgift er den åbenbart tæt på at være usælgelig.

Det andet marked har været flådeejerne. Det er først og fremmest udlejningsselskaber, de to operatører af bydelebiler (Drive Now og Green Mobility) og en række kommuner. Her har afgifterne åbenbart også svækket købelysten, selvom de fleste af de bilmodeller, som disse aktører hidtil har købt, altså ikke steg i pris i 2016. Her kan en delforklaring være, at en anden tilskudspulje fra Energistyrelsen er reduceret. Men måske også at elbilbranchen har haft mere travlt med at begræde afgifterne, end at fortælle historien om, at de fleste elbilmodeller faktisk ikke ville stige i pris i 2016.

Konklusionen må være, at medmindre det handler om afgiftsfrie Tesla’er, eller øvrige modeller med ekstra tilskud, er markedet endnu ikke klar til elbiler i større målestok.

LÆS OGSÅ: FDM mener: Elbilsafgifter er ny lap på lappeløsning

Hvad er det Norge kan?

Man kan spørge, hvorfor det så går så godt i Norge, hvor elbiler åbenbart går som varmt brød. Det kan handle om, at elbiler i Norge er endnu billigere, end de var i Danmark – i Norge betales der heller ikke moms af elbilerne. Elbilsejerne har også fordele som frihed for bompenge, gratis færgefart, parkering mv. Den vigtigste forklaring er dog nok en hel anden, nemlig at man i Norge ikke har valgt at finde pengene til elbilerne hos de øvrige bilejere.

Og hermed er vi tilbage ved det danske problem. Danske bilister betaler rekordhøje afgifter – i år forventes de at nå 50 mia. kr. Afgiftsfritagelserne i Danmark for elbiler har siden 2013 været finansieret ved at øge afgifterne for andre bilister. Fra 2013-15 var det ejere af dieselbiler, der skulle betale, og i år og frem til 2020 er det bl.a. købere af nye biler, der via et reduceret fradrag for bilradio, finansierer de lavere afgifter for elbilerne i indfasningsperioden. I 2016 bliver det til ca. 330 mio. kr. i ekstra afgift. Så uanset hvordan der regnes, vil der være midler i overskud fra 2016 midler, der vil kunne finansiere en fastfrysning i 2017 af elbilafgifterne på 2016-niveau.

Brug for en ny afgiftsmodel

FDM mener, at det er en dårlig løsning. Der er brug for en hel ny bilafgiftsmodel, hvor det ikke er prisen, men bilens miljø-og sikkerhedsegenskaber, der danner grundlag for afgiften. Herved kan elbiler og andre miljøvenlige biler fremmes på en teknologineutral måde.

Mens vi venter på en ny afgiftsreform, kan man med fordel udskyde næste trin i afgiftsindfasningen for elbilerne, således at de fortsætter i 2017 på samme vilkår som i 2016.

LÆS MERE: Smartere afgifter giver bedre biler