Har din kommune landets bedste veje?

Det er landets kommuner, der har ansvaret for langt de fleste af de veje, danskerne færdes på til daglig. Men hvilken kommune gør mest for at sikre gode veje? Det vil FDM have danskerne til at afgøre.

ode veje har en større betydning for dagligdagen end mange aner. Derfor sætter FDM nu vejene på den politiske dagsorden
Trafik

Elendig snerydning, huller i vejene, farlige vejkryds og dårlige parkeringsforhold. Kritikken af kommunerne er ofte hård, når det gælder trafiksikkerhed og veje. Men hvilken kommune er bedst til at prioritere vejene, og hvilken er dårligst set fra borgernes synspunkt? Det skal en afstemning være med til at afgøre.

Op til kommunalvalget i november lancerer FDM på sin hjemmeside en ”bedøm din kommune”-funktion. Her kan bilisterne ved hjælp af en stjerneskala fra et til seks vurdere kommunernes indsats i forhold til vejvedligeholdelse, trafiksikkerhed, parkering, vejprojekter, vejenes tilstand og snerydning.

”FDM vil gerne være med til at sætte vejene og trafiksikkerheden på den kommunalpolitiske dagsorden. Blandt andet fordi mange er tilbøjelige til at overse, hvor stor en betydning vedligeholdte veje og en veludbygget infrastruktur faktisk har for ens dagligdag. Ved at give danskerne mulighed for at bedømme deres kommune på de her områder, håber vi, at flere vil tænke over, at vejene også har brug for en stemme til kommunalvalget i november”, siger adm. direktør i FDM, Thomas Møller Thomsen.

Landets 98 kommuner har ansvar for over 70.000 km af Danmarks i alt 74.108 km offentlig vej. Det betyder, at det også er kommunerne, der har ansvaret for den løbende vedligeholdelse, snerydning og tidssvarende veje.

”Vi hører ofte fra bilister rundt om i landet, der er utilfredse med netop vejenes tilstand, sikkerheden eller parkeringsforholdene i en kommune. Derfor syntes vi, at det kunne være spændende at få et større indblik i borgernes generelle tilfredshed og oplevelse af deres kommune på vej- og trafikområdet forud for kommunalvalget”, siger Thomas Møller Thomsen.

Vær med til at give vejene en stemme. Gå ind på http://www.fdm.dk/bedøm-din-kommune og bedøm din kommune.

Udover at bedømme ens egen kommune, kan man også se en top fem over de bedste kommuner set med borgernes øjne.

Se også FDMs temasektion om komunalvalget www.fdm.dk/kv13