Nu bor Færdselsstyrelsen i Ribe

En del af Trafikstyrelsen er nu udskilt og har fået det gamle navn Færdselsstyrelsen igen. Og er flyttet til Ribe.

Trafik

Bilteknik og færdselslov bliver nu i væsentlig omfang holdt øje med fra Ribe. 1. februar flyttede Færdselsstyrelsen til den sydvestjyske by med ca. 65-70 medarbejdere.

Flytningen er en del af regeringens udflytning af statslige arbejdspladser.

Færdselsstyrelsen genopstår

Hjemmesiden fstyr.dk er genopstået med den genetablerede Færdselsstyrelses fagområder.
Hjemmesiden fstyr.dk er genopstået med den genetablerede Færdselsstyrelses fagområder.
Den nye Færdselsstyrelse er udskilt fra Trafik- og Byggestyrelsen, og dermed genopstår det navn, som blev benyttet, indtil Færdselsstyrelsen og Trafikstyrelsen i 2010 blev lagt sammen under den sidstnævnte styrelses navn.

Færdselsstyrelsen beskæftiger sig med bl.a. regulering af og tilsyn med færdsels- og bilområdet, administration af færdselslovens regler samt udarbejdelse af vejledninger og bekendtgørelser.

Trafikstyrelsen fortsætter

Transportministeriet undlader at oplyse, hvor mange af de hidtidige medarbejdere, der er flyttet med til Ribe, hvor Færdselsstyrelsens holder til i den tidligere amtsgård.

Trafik- og Byggestyrelsen fortsætter i mindre størrelse. Ud over luftfart skal Trafikstyrelsen tage sig af bl.a. godskørsel, bilsyn og synsvirksomheder samt ”færdselsområdet” herunder kørekort.