Nye afgifter et vigtigt skridt i den rigtige retning

FDM ser afgiftsomlægningen som et vigtigt skridt i retning af et mere moderne afgiftssystem.

Afgiftsomlægning et vigtigt skridt i retning af et mere moderne afgiftssystem
Fotograf:

Foto

FDM
FDM Mener

Så lykkedes det endnu engang at lande et forlig om reduktion af bilafgifterne. Og denne gang blev der også taget et lille skridt i omlægning mod løbende og tekniske afgifter.

FDM hilser ændringerne af bilafgifterne velkomne. Det er positivt, at danskerne nu får billigere familiebiler, og at afgiftsnedsættelserne målrettes biler, der kører langt på literen og som er mere sikre.

LÆS OGSÅ: Sænk og omlæg registreringsafgiften

FDM ser afgiftsomlægningen som et vigtigt skridt i retning af et mere moderne afgiftssystem, og vi noterer os med tilfredshed, at den peger i retning lavere afgifter, løbende afgifter og tekniske, som netop er de principper, FDM har arbejdet for.

FDM er også tilfredshed med, at aftalen formentlig vil lukke leasinghullet og dermed sikre mere fair afgiftsforhold, hvor private og flådeejer i højere grad vil skulle betale den samme afgift for den samme bil.

LÆS OGSÅ: Ny registreringsafgift på plads

FDM mener, at der med aftalen er taget et vigtigt skridt i den rigtige retning, mod endemålet, som for FDM er fuldt teknisk baserede afgifter, der betales løbende og på et endnu lavere afgiftsniveau. Men vi må også konstatere, at der stadig er lang vej til målet. Selv med den seneste sænkelse kan vi konstatere, at danske bilister stadig er urimeligt hårdt beskattet. Det ændrer den nye aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti ikke grundlæggende på.

FDM må dog tage klar afstand fra planerne om delvis at finansiere aftalen ved indførelse af en dansk vejbenyttelsesafgift efter tysk forbillede. Indføres der dansk vejskat, er der risiko for, at det starter en sneboldseffekt, hvor stadig flere lande vil indføre lignende afgifter. Den sikre taber bliver de europæiske bilister, der allerede i dag betaler langt mere i skatte og afgifter, end hvad der bruges på infrastruktur i Europa. Ydermere mener FDM, at der er risiko for, at danske bilister ikke kompenseres fuldt ud for afgiften, som der ellers lægges op til, og at afgiften på sigt kan komme til at udgøre en fremtidig skatteskrue.

LÆS OGSÅ: FAQ om den nye registreringsafgift