Skal bilerne bagerst i København?

Med valgplakaten på billedet har Enhedslisten i København været med til at sætte trafikken på dagsordenen i kommunalvalgkampen. Men hvad betyder budskabet for bilernes fremtid i Hovedstaden efter valget? Vi har spurgt partiets spidskandidat, Morten Kabell, og en af hans modstandere i Liberal Alliance, Lars Berg Dueholm.

Trafik

Morten Kabell, spidskandidat for Enhedslisten i Københavns Kommune.

 

Jeres slogan er ”Bilerne bagerst”. Hvorfor kan I ikke lide vælgere, der har bil?
Det handler ikke om, at vi ikke kan lide enkeltpersoner. Men de grønne transportformer skal prioriteres højere end bilerne. Bilen er et glimrende transportmiddel, og der er masser af steder i landet, hvor det vil være umuligt at lave en fuldstændigt dækkende kollektiv trafik. Men i København, hvor pladsen er trang, skal vi have en kollektiv trafik, der er langt mere effektiv og dermed konkurrencedygtig overfor bilismen.

Hvor meget må folk køre i deres bil, hvis det står til jer?
Det handler ikke om at sætte kvoter på, hvor meget folk må det ene eller det andet. Men vi skal have nedbragt biltrafikken i København for bl.a. at sikre, at vi kan få gods- og erhvervstrafik hurtigt frem, og for at folk, der har brug for bilen, kan komme hurtigere frem.

Hvor mange biler må der være i København?
Trængselskommissionen har lige opgjort, at der spildes ni mio. timer på årsbasis i trafikken, og det viser tydeligt, at der ikke er plads nok til bilerne, og at vi skal have folk over i den kollektive trafik. Vi har ikke noget tal for antallet af biler, men vi ønsker at få det nedbragt, så trængslen mindskes. Trængselskommissionen anbefalede roadpricing, så det er den vej, vi skal gå.

Anerkender I, at nogle familier umuligt kan at få arbejde, familie, indkøb og fritid til at hænge sammen uden bil?
Vi anerkender da 100 procent, at nogle folk kommer til at bruge voldsomme mængder ekstra tid på transport, hvis de ikke bruger bilen. Men her er det systemet, jeg klandrer, og ikke den enkelte bilist. Dog vil jeg klandre folk, der bor lige ved en station og arbejder lige ved en station, som tager bilen. Der burde de benytte et alternativ. De steder, hvor den kollektive trafik ikke slår til, skal den forbedres.

Hvad er en rimelig pris for en beboerlicens?
Ved de seneste parkeringsforhandlinger kom vi med et udspil på 2.000 kr., så man i højere grad kan få sammenhæng mellem antallet af beboerlicenser og den plads, der er på vejene til parkering. Vi skal bruge indtægterne til at lave underjordisk parkering i stedet for gadeparkering.

På jeres hjemmeside står der: ”Luften skal være ren, og vi vil kunne se himlen over byen. Også om fem år”. Kan man ikke se himlen over København, hvis der stadig kører det samme antal biler i gaderne om fem år?
Det er altid et retorisk valg, hvordan man formulerer tingene, men prognoserne viser, at hvis vi ikke gør noget, så kommer der til at køre mange flere biler i byen om fem år, og så bliver det svært at have gode miljø- og klimaforhold. Et godt eksempel på det kan man se i kinesiske byer, som har massiv forurening, bl.a. p.g.a. trafikken.

Men luftkvaliteten i København er ifølge Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) forbedret markant siden 2002?
Vi har fået miljøpåvirkningen ned p.g.a. miljøzone for erhvervsbiler og den teknologiske udvikling. Men når vi snakker partikelforurening, er den stadig massivt over det, som WHO og EU anbefaler.

Hvad er det første, du vil gøre, hvis du bliver teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune?
Jeg vil forsøge at skaffe flertal for, at vi får mere kollektiv trafik og forbedrede forhold for cyklisterne, så der er et ordentligt alternativ til bilismen.

LÆS MERE: Morten Kabells hjemmeside (ekstern link)

LÆS MERE: Trafikpolitik i København

 

Lars Berg Dueholm, spidskandidat for Liberal Alliance i Københavns Kommune

 

Er det ikke i orden, at bilerne skal bagerst, så busser, der transporterer flere mennesker, kan komme først frem?
Nej, for biltrafikken indenfor søerne i København er faldet de seneste 40 år, så der er færre biler i København, end der var i starten af 70’erne. Der er bestemt ikke mindre trængsel, men der er færre biler, og det viser, at venstrefløjens politik med at gøre det ekstremt besværligt at køre i biler har virket.

Hvad vil I gøre for at få trafikken til at glide lettere?
Vi skal have bygget en havnetunnel, så den trafik, der ikke har noget at gøre inde i København, kan komme væk fra Indre By. Det giver mere plads til dem, der har et ærinde. Desuden må vi se på, om anvendelsen af gadeprofilen er optimal. Når man har et bredt fortov, en bred cykelsti, en svingbane, en busbane, en kørebane og en midterhelle er det ikke nødvendigvis den optimale måde at udnytte vejarealet på. Får bilerne lidt flere meter, kan de komme igennem byerne og væk. Der er mange gader, hvor der kun er én kørebane i hver retning, men hvor der er god plads. Et eksempel er i Bredgade, hvor der er lavet en svingbane til at køre ned til Sankt Annæ Plads. Næsten ingen bruger den, men til gengæld klumpes bilerne sammen og skaber kø i den ene bane til at køre lige ud. Det er en dårlig løsning, der dybest set bare generer biltrafikken. Dem er der rigtig mange af i byen.

Hvad er jeres holdning til miljøzoner?
Partikelforurening kommer primært fra dieselmotorer, men langt de fleste dieselmotorer har partikelfilter på. Den største miljøbelastning kommer fra dieselbusserne, som vi har mange af i København, og der er bestemt ikke gode partikelfiltre på dem alle. Så vi skal fra kommunens side se indad og spørge, om vi ikke kan begrænse forureningen dér, hvor vi selv har noget at skulle have sagt.

Hvad har I tænkt jer at gøre ved timeparkeringspriserne, der er steget markant de senere år?
I dag har Københavns Kommune et overskud på 257 mio. kr. på parkering. Vi synes, det må være rimeligt, at parkeringsområdet hviler i sig selv. Indtægten skal bruges på bedre og mere parkering eller til at sætte prisen ned.

Hvad er en rimelig pris for en beboerlicens?
Det nuværende niveau er rimeligt.

På jeres hjemmeside står der: ”Vi vil bruge pengene på initiativer, som københavnerne rent faktisk får værdi af”. Hvilke trafikprojekter vil I arbejde for?
Projekter, der skaber bedre fremkommelighed. Vi skal have trafikken udviklet, så den kan blive afviklet. Der mener vi også fremkommelighed for biler. Vi vil ikke bruge penge på eksperimenterende projekter eller reklameprojekter. Et eksempel er de nye bycykler, der koster kommunen 20 kr. pr. tur, der bliver cyklet på dem. Vi synes ikke, det er rimeligt, at skatteyderne skal betale folk en 20’er for at cykle en tur. Bliver det næste, at man skal have en 20’er for at gå en tur?

Hvad er det første, I vil gøre efter valget på trafikområdet?
Forhåbentligt skal der laves en aftale med Staten om en havnetunnel i den kommende valgperiode. Vi skal også have gang i et projekt, hvor man går de mest trængselsramte strækninger igennem for at se, om lyskrydsene kan koordineres bedre, og om der skal skabes ekstra kvadratmeter på vejene, så vi kan få biltrafikken til at glide lidt bedre.

LÆS MERE: Lars Berg Dueholms hjemmeside (eksternt link)

LÆS MERE: FDMs sektion om kommunalvalget