Betingelser for abonnementspakke

Her kan du finde betingelserne for en abonnementspakke.

Viden

8.1. Aftaleindgåelse

Særlige regler gældende for samlet køb af FDM medlemskab i kombination med et andet abonnement (FDM Tjekpakke, FDM Vejhjælp mv.)

Der er tale om 2 løbende abonnementsaftaler indgået med Forenede Danske Motorejere og/eller et af selskaberne i FDM koncernen (FDM Test og Bilsyn A/S mv.) der begge fortsætter indtil de bliver opsagt.

8.2. Priser og gebyrer

Introprisen gælder alene det første år, hvor aftalerne alene kan opsiges samlet. Efter det første år bliver de til 2 selvstændige aftaler, som skal opsiges hver for sig. 

8.3 Fortrydelsesret
Det samlede køb kan du uden begrundelse fortryde inden 14 dage løbende fra den dag, hvor FDM og du indgår aftale om købet. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsdag forlænges fristen til den følgende hverdag. 

8.4 Ikrafttræden
Dine abonnementer træder i kraft på den ved bestillingen oplyste/aftalte ikrafttrædelsesdato forudsat at betaling af abonnementet sker rettidigt. Sker indbetaling ikke rettidigt, er der ikke indgået nogen abonnementsaftale, hvorfor eventuelle forbrugte ydelser vil blive afregnet i henhold til den til enhver tid gældende prisliste for ikke abonnementer, som finder her https://fdm.dk/om-fdm/priser.
Dette gælder også i tilfælde, hvor der er givet henstand for betaling (aftalt senere betaling end abonnementets ikrafttrædelsesdato),

I øvrigt gælder FDMs forretningsbetingelser for FDM Tjekpakke og FDM Vejhjælp mv.