Forretningsbetingelser for FDM Kombi

Her kan du læse forretningsbetingelserne for FDM Kombi-medlemskab.

1. AFTALEINDGÅELSE

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for den valgte FDM medlemspakke, der består af et FDM medlemskab i kombination med en eller flere produkter.

1.1 Ved køb af FDM Kombi indgår du en løbende abonnementsaftale med Forenede Danske Motorejere vedrørende FDM medlemskab samt levering af de ydelser, der er omfattet af den valgte pakke. Din aftalepart er Forenede Danske Motorejere.

1.2 Ydelserne omfattet af abonnementsaftalen leveres af Forenede Danske Motorejere i samarbejde med vores samarbejdspartnere. Din aftalepart er imidlertid Forenede Danske Motorejere.

1.3 Abonnementet kan alene tegnes af private forbrugere på biler til og med 3.500 kg i totalvægt. Erhvervsdrivende, foreninger, organisationer mv. har således ikke mulighed for at tegne ovenstående nærværende abonnementsaftale.

1.4 En række af ydelserne i abonnementsaftalen dækker hele husstanden samt husstandens privatbiler til og med 3.500 kg i totalvægt, hvor et medlem af husstanden er registreret som ”indehaver af registreringsattesten” eller som bruger af bilen. Ved husstand forstås ægtefælle/samlever samt hjemmeboende børn under 20 år.

De øvrige ydelser kan alene anvendes på den privatbil til og med 3.500 kg i totalvægt, som er blevet registreret hos FDM i forbindelse med køb af nærværende abonnementsaftale. For disse ydelser er det dog muligt at få tilkoblet flere biler til produktpakken mod en merpris. Kontakt FDM på 70 13 30 40, for at høre nærmere om muligheden herfor.

2. BETALING OG LEVERING

2.1 Hvis du melder dig ind til en rabatpris som led i en kampagne, gælder rabatprisen alene i den oplyste periode. Herefter fortsættes medlemskabet til FDMs almindelige priser, som du finder på fdm.dk/priser.

2.2 Ved betaling i forbindelse med oprettelsen af din medlemskabspakke har du mulighed for at benytte følgende betalingskort: VISA, VISA/Dankort, MasterCard, Maestro, Diners Club, JCB, giroindbetalingskort, Mobilepay, betalingsservice og betalingsservice med udskudt betaling. Der opkræves ingen gebyrer ved betaling med ovennævnte betalingskort.

2.3 Ved betaling via girokort kan der blive pålagt et opkrævningsgebyr. Det aktuelle opkrævningsgebyr kan til enhver tid ses på fdm.dk/priser.

2.4 Beløbet trækkes først, når dit medlemskab træder i kraft.

2.5 Dit medlemskab træder i kraft ved betaling, hvis du giver samtykke til, at leveringen påbegyndes inden udløbet af fortrydelsesfristen med den virkning, at du skal betale for den del af ydelsen, der er leveret, inden du fortryder aftalen.

2.6 Priserne er angivet i danske kroner.

3. AFTALENS VARIGHED OG OPSIGELSE

3.1 FDMs medlemskaber er løbende abonnementer, der fortsætter, indtil de opsiges af dig.

3.2 Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder fra indgåelsen af aftalen. Dette gælder også, hvis medlemskabet fornys eller forlænges, uden at der mellem FDM og dig indgås en aftale med et helt nyt indhold. Dvs. at du er bundet i 6 til 7 måneder efter aftalens indgåelse afhængig af, hvornår aftalen opsiges.

3.3 Hvis dit medlemskab ophører før slutningen af en medlemskabsperiode, modtager du en forholdsmæssig tilbagebetaling. FDM gennemfører tilbagebetalingen med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved dit køb, medmindre anden udtrykkelig aftale foreligger.

3.4 Opsigelse og ændring af et medlemskabspakker kan ske ved kontakt til FDMs kundeservice på fdm.dk/kundeservice, fdm@fdm.dk eller tlf. 70 13 30 40.

4. FORTRYDELSESRET

4.1 Fortrydelsesfristen

Du kan uden begrundelse fortryde dit køb (via fjernsalg) af en medlemspakke inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du købt medlemskabspakken. Fristen gælder, fra det tidspunkt du modtog bekræftelsen på din medlemskabspakke. Idet der er tale om et samlet køb, er det ikke muligt at fortryde enkelte dele af medlemskabspakken.

Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, Grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag.

Du skal betale for den del af ydelsen, der er forbrugt indtil din fortrydelse, hvis du ønsker, at din medlemskabspakke skal påbegyndes inden udløbet af fortrydelsesfristen på 14 dage. Det beløb, du skal betale, er et beløb, der står i forhold til omfanget af de ydelser, der er leveret indtil det tidspunkt, hvor du informerer os om, at du fortryder købet, sammenlignet med den fulde opfyldelse af aftalen.

4.2 Fremgangsmåde

Ønsker du at benytte dig af din fortrydelsesret, skal du inden udløbet af fortrydelsesfristen meddele dette til FDMs kundeservice. Dette kan du gøre ved at sende os et brev eller en e-mail, hvor du oplyser, at du fortryder, til FDM, Firskovvej 32, 2880 Kongens Lyngby, 70 13 30 40 eller på fdm@fdm.dk.

Du kan også bruge den standardfortrydelsesformular, vi har på vores hjemmeside fdm.dk/produkter/fdm-medlemskab/forbruger-kobsinformation-fdm-medlemskab. Hvis du gør det, kvitterer vi straks pr. mail for modtagelse af din fortrydelse.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

4.3 Vores tilbagebetaling

Når du fortryder, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder eventuelle leveringsomkostninger, medmindre du har givet dit udtrykkelige samtykke til, at levering af ydelsen er påbegyndt inden udløbet af fortrydelsesfristen, jf. det oven for anførte.

Vi tilbagebetaler beløbet uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

5. VILKÅRSÆNDRINGER

5.1 Der tages forbehold for pris- og vilkårsændringer samt ændringer af tjenester på fdm.dk. FDM forbeholder sig endvidere retten til at ændre gældende abonnementsbetingelser. Ændringer kan ske i følgende situationer:

 • Til dækning af stigning af udefrakommende omkostninger forbundet med levering af de i abonnementet oplistede ydelser. Dette kan fx være afgifter, prisstigninger fra underleverandører el.lign.
 • Ophører samarbejde med underleverandør eller underleverandøren ikke længere udbyder enkelte tjenesteydelser, som indgår i abonnementet
 • Ændringer som følge af lovgivning, påbud mv.
 • Ændringer af produktpakken, som indgår i abonnementet
 • For at følge inflationen regnet fra 1. januar 2019 (index 100). Prisændringen som følge af inflationen kan ske løbende eller sammenlagt for en periode.

5.2 Ændringerne vil altid blive iværksat med forudgående varsel i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6. ÆNDRING AF DINE KONTAKTOPLYSNINGER

6.1 Ved indmeldelse vælger du, hvilken type medlemskabspakke du ønsker. Når du har valgt medlemskabet, vil du blive bedt om at oprette dig med angivelse af navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og din bils nummerplade. Det er vigtigt, at du udfylder dette korrekt, bl.a. fordi FDM sender magasinet Motor, vores nyhedsbreve m.v. til den adresse og e-mailadresse, som du opgiver, ligesom vilkårsændringer også varsles via den anførte e-mailadresse.

6.2 Ændringer i dine kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse og fysisk adresse, skal oplyses FDM hurtigst muligt efter ændringen. Det er dit ansvar, hvis du ikke modtager aftalte produkter og vigtige meddelelser fra FDM, fordi du ikke har ajourført dine oplysninger.

7. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

7.1 FDM er dataansvarlig i forhold til de personoplysninger, du afgiver, når du eksempelvis oprettes som medlem eller gør brug af de andre ydelser, som vi tilbyder. Spørgsmål, anmodninger og henvendelser vedrørende dine personoplysninger kan rettes til de kontaktoplysninger, der nævnes i nedenstående pkt. 7.8.

7.2 Når du accepterer nærværende forretningsbetingelser, giver du i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) dit samtykke til, at:

7.2.1. FDM indsamler, registrerer og opbevarer dit navn og dine kontaktinformationer, herunder din e-mail adresse, din fysiske adresse, dit telefonnummer og din bils nummerplade i forbindelse med indgåelse af aftale om medlemskab. Dette gør vi for hhv. at opfylde medlemsaftalen med dig, administrere dit medlemskab og give dig besked omkring medlemsfordele. Vi behandler ligeledes dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring.

7.2.2. FDM indsamler oplysninger om din bil, herunder oplysninger om bilmærke, model, variant samt diverse tekniske data fra offentligt tilgængelige databaser som eksempelvis www.bilstatistik.dk. Ligeledes indsamler FDM oplysninger om dit ejerforhold til din bil via offentligt tilgængelige registre. Dette kan eksempelvis være forsikringsoplysninger fra SKAT. Endvidere indsamles eventuelle oplysninger omkring din adfærd på FDM’s hjemmeside.

7.2.3. FDM modtager oplysninger, når du benytter dit medlemskort hos FDM’s samarbejdspartnere. FDM modtager i den forbindelse alene oplysninger fra samarbejdspartnere, som er nødvendige til brug for administration af medlemsfordele, herunder information omkring tidspunktet for besøg, køb eller bestilling af den købte vare eller tjenesteydelse, købesummen samt din opnåede besparelse. En opdateret oversigt over FDM’s til enhver tid aktuelle samarbejdspartnere findes på fdm.dk/fordelspartneroversigt.

7.3 Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, men bør være opmærksom på, at dette ikke berører lovligheden af den behandling, FDM allerede har foretaget i kraft af dit oprindelige samtykke, inden tilbagetrækningen blev meddelt FDM.

7.4 Foruden de ovenstående behandlinger, videregiver FDM dine personoplysninger til de datterselskaber, der indgår i FDMs selskabsstruktur. Dette gøres af hensyn til interne administrative formål, således at FDM hurtigt kan give dig besked om dit medlemskab og/eller de produkter, du har købt, uanset hvilket af FDMs selskaber du kontakter. FDMs retsgrundlag til denne behandling består i, at FDM har en legitim interesse i videregivelse af dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f).

7.5 FDM overfører i visse tilfælde personoplysninger til en række tredjeparter i EU og uden for EU. Vi sørger i den forbindelse for aldrig at overføre personoplysninger til tredjeparter (selvstændige dataansvarlige eller databehandlere), medmindre der er hjemmel til videregivelse, eller der indgået en relevant databehandleraftale samt evt supplerende foranstaltninger som for eksempel Privacy Shield eller ISO 27001 certificering.

De kategorier af modtagere, vi overfører personoplysninger til, er følgende:

 • Leverandører af IT-ydelser: Eksempelvis selskaber som FakturaIT, der hjælper os med varetagelsen af fakturaer, Oracle Eloqua (uden for EU) der tilpasser dine nyhedsbreve med personligt indehold eller Microsoft, som leverer vores mailsystem.
 • Datterselskaber: De datterselskaber, der indgår i FDM’s selskabsstruktur. Dette gøres af hensyn til interne, administrative formål, således at FDM hurtigt kan give klar besked, såfremt du har spørgsmål eller lign.
 • Fordels-samarbejdspartnere: Samtlige af disse kan findes på sidstnævnte link, og der udveksles personoplysninger, således at FDM’s medlemsfordele kan varetages på behørig vis. https://fdm.dk/fordelspartneroversigt
 • Konsulenter: Disse anvendes, og vil i visse tilfælde have adgang til personoplysninger, i forbindelse med revision-, bank-, og advokatbistand.
 • Leverandører af forretningsydelser: Eksempelvis selskaber som reklamebureauer, telemarketing-bureauer og lign.

Hvis du ønsker nærmere information omkring, hvilke konkrete parter dine personoplysninger kan blive overført til, er du velkommen til at kontakte os via kontaktoplysningerne i afsnit 7.8.

7.6 Som en del af vores administration af dig som medlem, benytter FDM sig af en række leverandører af cloud-tjenester. Disse kan have servere beliggende uden for EU/EØS-området, og det kan derfor forekomme, at oplysninger behandles via servere beliggende i tredjelande. Vi sørger i den forbindelse altid for at have passende garantier på plads i forhold til at beskytte dine oplysninger, og overfører udelukkende når der er et sagligt behov herfor og et gyldigt overførselsgrundlag.

7.7 FDM opbevarer, eller på anden vis behandler, udelukkende dine personoplysninger i det tidsrum, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet og registreret. Dette betyder navnlig, at dine personoplysninger slettes så snart FDM ikke længere har et formål med at behandle dem. Opbevaringsperioden afhænger således af behandlingsaktiviteten, og du kan regne med, at dine oplysninger vil blive permanent slettet, når formålet med behandlingen er ophørt. Se oversigt over FDMs persondataopbevaring her: https://fdm.dk/sites/default/files/inline-files/fdm_dataopbevaring.pdf

7.8 Du kan til enhver tid henvende dig til FDM’s kundeservice på www.fdm.dk/kundeservice, fdm@fdm.dk eller tlf. 70 13 30 40 og anmode om at anvende følgende af dine rettigheder:

7.8.1 Sletning, berigtigelse eller indsigt i dine personoplysninger

7.8.2 Begrænsning af behandling vedrørende dine personoplysninger

7.8.3 Indsigelse mod behandling af dine personoplysninger

7.8.4 Transmittering af dine personoplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Når du henvender dig for at gøre brug af en eller flere af dine straks ovenstående rettigheder, er det nødvendigt for FDM at være sikre på, at du er den, du giver dig ud for at være. Ved denne identifikationsproces anvendes e-Boks, hvorfor en anvendelse af rettighederne forudsætter, at du sender dit CPR-nummer til FDM. CPR-nummeret vil blive slettet straks efter at vi har behandlet din anmodning. Der henvises i øvrigt til FDM’s generelle persondata- og cookiepolitik.

7.9 Du kan til enhver tid henvende dig til Datatilsynet og klage over FDMs behandling af dine personoplysninger. Henvendelse i den forbindelse rettes til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

8. ANSVARSFRASKRIVELSE

8.1 Generelle oplysninger og informationer på fdm.dk må ikke bruges i stedet for egentlig professionel rådgivning. Hverken denne tjeneste, vores forfattere eller andre bidragsydere til generelt materiale på fdm.dk kan gøres ansvarlige for eventuelle konsekvenser af anvendelsen af generelle oplysninger og informationer, herunder afledte krav og konsekvenstab, medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler.

8.2 FDM er uden ansvar for forhold, der ligger uden for FDMs kontrol.

9. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Alle rettigheder til indhold på fdm.dk tilhører FDM eller FDMs samarbejdspartnere og må ikke kopieres, sælges, distribueres eller gengives uden forudgående indhentning af skriftlig tilladelse.

10. OM BRUG AF FDM.DK

Oplever du problemer med at logge ind på fdm.dk efter indmeldelsen eller på andre tidspunkter, bedes du henvende dig til FDMs kundeservice på fdm.dk/kundeservice, fdm@fdm.dk eller tlf. 70 13 30 40. Husk venligst at oplyse medlemsnummer ved henvendelse.

11. BONUS

11.1 Som FDM-medlem kan du få økonomiske fordele hos en række af FDMs samarbejdspartnere. I langt de fleste tilfælde er der tale om rabataftaler, hvor rabatten bliver fratrukket med det samme, men i enkelte tilfælde er der tale om en bonusordning, hvor besparelsen bliver indsat på din bonuskonto hos FDM.

11.2 Når dit medlemskontingent bliver opkrævet, er den opsparede bonus fratrukket kontingentet. Hvis din opsparede bonus overstiger kontingentet, vil den overskydende bonus som udgangspunkt blive fratrukket i næste års kontingent. Hvis det overskydende beløb overstiger 50 kr., kan du også vælge at få beløbet overført til din bankkonto ved at oplyse dit bankkontonummer til FDM.

11.3 Hvis dit FDM medlemskab måtte ophøre, er du berettiget til at få overført et eventuelt opsparet bonusbeløb til din bankkonto, forudsat at det opsparede bonusbeløb overstiger det under pkt. 11.2 anførte administrationsgebyr. Du bedes oplyse dit bankkontonummer til FDM med henblik på en sådan overførsel.

11.4 I forbindelse med en indbetaling af bonusbeløbet til din bankkonto i tilfældene nævnt under pkt. 11.2 og 11.3, vil du blive opkrævet et administrationsgebyr på 50 kr. pr. transaktion.

11.5 Ønsker du at vide, hvor meget der står på din bonuskonto, er du velkommen til at kontakte FDMs kundeservice på  fdm.dk/kundeservice, fdm@fdm.dk eller tlf. 70 13 30 40 for at få en opgørelse af din bonusopsparing.

12. FDM Kombi PAKKEN

12.1 FDM Kombi pakken er relevante produkter og services for dig som bilist og forbruger. FDM vurderer løbende relevansen af de enkelte Kombi produkter i lyset af udviklingen inden for bilmarkedet, hvorfor der kan ske udskiftning blandt Kombi produkterne. Læs mere om FDM Kombi pakken på fdm.dk/medlemskab/kombi.

12.2 Såfremt et Kombi produkt udgår fra FDM Kombi pakken, vil det blive erstattet af et andet relevant produkt af tilsvarende værdi.

12.3 Eventuelle udskiftninger af indholdet FDM Kombi pakken vil ske med rimeligt varsel på FDMs hjemmeside, via e-mail eller på anden vis.

12.4 FDM medlemskab

12.4.1 Et FDM medlemskab giver dig adgang til en lang række produkter og serviceydelser. Endvidere har du med et FDM medlemskab mulighed for at tilkøbe yderligere produkter og ydelser til fordelagtige priser.

12.4.2 Du modtager et fordelskort, som dokumentation for dit medlemskab.

12.5 Dit FDM medlemskab omfatter:

 • Medlemsmagasinet Motor, som udkommer i printform og som onlinemagasin
 • Adgang til rådgivning i bilrelaterede spørgsmål hos FDMs jurister, teknikere og forbrugerøkonomer
 • Mulighed for at tegne FDM Forsikring, der er etableret i samarbejde med FDMs forsikringspartnere. Forsikringstager skal opfylde FDM Forsikrings betingelser for tegning af forsikringer
 • Mulighed for at få et FDM billån, der er etableret i samarbejde med FDMs finansieringspartnere. FDM billån forudsætter kreditgodkendelse fra FDMs finansieringspartner
 • Adgang til test, syn, kurser m.v. på FDMs testcentre og køretekniske anlæg mod særskilt betaling til reduceret medlemspris
 • Adgang til en lang række rabatter og fordele i Danmark og udlandet i relation til bil, fritid og rejser
 • Rabat på bl.a. benzin, diesel og autoværksteder hos udvalgte FDM-partnere
 • Køb i FDMs netbutik med visse varer til reducerede medlemspriser
 • Særlige nyhedsbreve for medlemmer om biler, ferie, camping, FDMs netbutik m.v.
 • Særlige medlemstilbud hos FDM travel.

12.5.1 Stenslagsreparation

Stenslagsreparation udføres af FDMs samarbejdspartnere. Du skal fremvise et gyldigt FDM fordelskort for at få stenslagsreparation uden beregning.

Såfremt det ikke er muligt at reparere stenslaget, og du derfor skal have skiftet forruden, skal du selv betale for dette arbejde. Som medlem af FDM får du rabat på dette arbejde.

Stenslagsreparation kan anvendes til stenslag i forrude på alle husstandens privatbiler til og med 3.500 kg i totalvægt, der er registeret på FDM Kombi pakken og hvor en af de privatpersoner i husstanden, der er dækket af FDM Kombi pakken, også er registreret som ”indehaver af registreringsattesten” eller som bruger af bilen. Registrering af biler på medlemskabet skal foregå på fdm.dk/sporg-os/faq/medlemskab/tilknyt-bil. FDM har ret til at bede om en kopi af din registreringsattest.

Bestilles stenslagsreparationen på anden vis, vil den ikke være dækket af FDM medlemskabet.

Tidspunktet for indlevering af din bil samt tidspunktet for udlevering af dit køretøj aftales mellem dig og det valgte værksted.

Leverings- og afhentningsstedet er det konkrete værksted, hvortil du har bestilt din stenslagsreparation. Det er ikke muligt at få foretaget stenslagsreparation på hjemmeadressen.

Læs mere og bestil: fdm.dk/medlemskab/stenslagsreparation

12.5.2 Reparationskontrol

Ønsker du at få foretaget en uvildig vurdering/kontrol af en reparations- og/eller servicearbejde som er udført hos en FDM fordelspartner, har du adgang til reparationskontrol hos FDM Test og Bilsyn.

Reparationen/servicen skal være udført hos en FDM fordelspartner. Det er endvidere en forudsætning for udførelse af reparationskontrol, at du registrerer dit medlemskort hos den valgte fordelspartner i forbindelse med betalingen for det udførte arbejde.

Reparationskontrol kan anvendes på alle husstandens privatbiler til og med 3.500 kg i totalvægt, der er registeret på FDM Kombi pakken og hvor en af de privatpersoner i husstanden, der er dækket af FDM Kombi pakken, også er registreret som ”indehaver af registreringsattesten” eller som bruger af bilen. Registrering af biler på medlemskabet skal foregå på fdm.dk/sporg-os/faq/medlemskab/tilknyt-bil

FDM har ret til at bede om en kopi af din registreringsattest.

Reparationskontrol skal bestilles inden for en måned fra udført service og/eller værkstedsreparation.

Reparationskontrollen er en visuel kontrol af udført reparations- og/eller servicearbejde. Grundlaget for kontrollen er værkstedsfakturaen, hvor service eller reparationsomfang skal fremgå tillige med en oversigt over forbrugte reservedele.

Da kontrollen er en visuel kontrol, tages der forbehold for manglende konstatering af fagmæssighed af det udførte arbejde, som alene kan konstateres ved adskillelse.

På baggrund af reparationskontrollen udarbejder FDM Test og Bilsyn en kontrolrapport med eventuelle bemærkninger til det udførte arbejde.

Tidspunktet for indlevering af din bil samt tidspunktet for FDM Test og Bilsyn tilbagelevering af din bil vil fremgå af din ordrebekræftelse.

Leverings- og afhentningsstedet er det konkrete FDM-testcenter, hvortil du har bestilt din reparationskontrol.

Læs mere og bestil: fdm.dk/medlemskab/faa-reparationskontrol.

Såfremt der i reparationskontrollen anføres bemærkninger til det udførte arbejde, skal du reklamere til den pågældende FDM fordelspartner, som har udført arbejdet. FDM fordelspartneren skal herefter afhjælpe det konstaterede inden for rimelig tid.

Såfremt FDM fordelspartneren ikke er i stand til at udbedre det konstaterede inden for rimelig tid, skaber FDM tryghed for, at du kan få afhjulpet det konstaterede på et andet FDM fordelsværksted.

I tilfælde, hvor en FDM fordelspartner ikke kan imødekomme reparationskontrollen, dækker FDM omkostninger forbundet med udbedring af det konstaterede. Udbedringen vil ske inden for rimelig tid og på et af FDM anvist værksted.

12.5.3 Batteri- og lygtekontrol

Få dine lygter og dit batteri kontrolleret, og kør aftenen sikkert i møde.

Det får du tjekket: kontrol af lygteindstilling, kontrol af lygtefunktion, kontrol af batteriets fysiske tilstand, kontrol af batteriets ladetilstand.

Kontrol af batteriet forudsætter, at batteriet kan kontrolleres, uden at der skal foretages adskillelse/afmontering af dele.

Batteri- og lygtekontrol kan anvendes på alle privatbiler til og med 3.500 kg i totalvægt, der er registeret på FDM Kombi pakken og hvor en af de privatpersoner i husstanden, der er dækket af FDM Kombi pakken, også er registreret som ”indehaver af registreringsattesten” eller som bruger af bilen. Registrering af biler på medlemskabet skal foregå på fdm.dk/sporg-os/faq/medlemskab/tilknyt-bil. FDM har ret til at bede om en kopi af din registreringsattest.

12.5.4 Bremse- og dækkontrol

Få kontrolleret din bils bremser og dæk.

Det får du tjekket: kontrol af din bils bremseevne i en bremseprøvestand, visuel kontrol af din bils bremser, visuel kontrol af din bils dæk for slid og lovlighed.

Bremse- og dækkontrol kan anvendes på alle privatbiler til og med 3.500 kg i totalvægt, der er registeret på FDM Kombi pakken og hvor en af de privatpersoner i husstanden, der er dækket af FDM Kombi pakken, også er registreret som ”indehaver af registreringsattesten” eller som bruger af bilen. Registrering af biler på medlemskabet skal foregå på fdm.dk/sporg-os/faq/medlemskab/tilknyt-bil. FDM har ret til at bede om en kopi af din registreringsattest.

12.5.5 Rustkontrol

Få kontrolleret om din bil har brug for rustbeskyttelse.

Det får du tjekket: Hvorvidt din bil har behov for rustbeskyttelse.

Rustkontrol kan anvendes på alle privatbiler til og med 3.500 kg i totalvægt, der er registeret på FDM Kombi pakken og hvor en af de privatpersoner i husstanden, der er dækket af FDM Kombi pakken, også er registreret som ”indehaver af registreringsattesten” eller som bruger af bilen. Registrering af biler på medlemskabet skal foregå på fdm.dk/sporg-os/faq/medlemskab/tilknyt-bil. FDM har ret til at bede om en kopi af din registreringsattest.

12.6 FDM vejhjælp

11.6.1 Hvad er dækket?

Din medlemskabspakke dækker kun én privatbil med en totalvægt op til 2.500 eller 3.500 kg, afhængigt af den på medlemskabspakken registrerede bil. Du kan i din medlemskabsoversigt se, om du har valgt dækning på en bil til og med 2.500 kg eller 3.500 kg i totalvægt. Bilen skal registreres hos FDM i forbindelse med tegning af din medlemskabspakke, for at du kan gøre brug af FDM vejhjælp.

12.6.2 Hjælpen i Danmark

12.6.2.1 Geografisk dækningsområde

Din medlemskabspakke dækker i Danmark, på transitrute E65 mellem Malmø og Ystad samt indtil 25 km syd for den dansk-tyske grænse. Grønland og Færøerne dækkes af vilkårene for Europa. Se dækningen i Europa i pkt. 12.6.3.

12.6.2.2 Dækning ved driftsstop eller uheld/skader

Medlemskabspakken dækker ved driftsstop eller uheld/skader, hvis bilen ikke er i trafikmæssigt forsvarlig stand til at fortsætte kørslen. Der ydes én assistance pr. driftsstop.

Skaden forsøges udbedret på stedet. Hvis det ikke kan lade sig gøre, transporteres bilen til et af dig valgt værksted eller andet bestemmelsessted i Danmark. Redderen vurderer i samråd med dig, om skaden skal søges udbedret på stedet. Brændstof og udleverede reservedele betales kontant ved assistancen.

Medlemskabspakken omfatter starthjælp, fritrækning, bjærgning, hjulskift, brændstofudbringning og døroplukning. Endelig dækkes bugseringsbehov som følge af fejltankning og tanktømning på stedet, såfremt det er muligt.

Eventuelle udgifter til bro eller færge betales af FDM vejhjælp.

Ved assistance forbeholder FDM vejhjælp sig ret til at forlange aflæsning af medbragt gods. FDM vejhjælp kan hjælpe med at finde en løsning. Du har ansvaret for det aflæssede gods og videretransporten heraf. Omkostninger forbundet hermed er ikke omfattet af medlemskabspakken.

Medlemskabspakken dækker ikke, hvis bilen anvendes til erhvervsmæssig godstransport.

12.6.2.3 Transport mellem værksteder

I tilfælde af at din bil transporteres til værksted, og værkstedet af tids- eller kvalifikationsmæssige årsager ikke kan reparere bilen, dækker vi endnu en transport. Transporten skal være bestilt inden for 7 døgn efter første transport. Ligeledes ydes der en transport til ønsket værksted, hvis bilen i forbindelse med færdselsuheld er bugseret til værksted eller bopæl. Der ydes ligeledes bugsering til værksted, hvis din bil får køreforbud i forbindelse med syn. Biler bugseres udelukkende i forbindelse med nedbrud, og må ikke være skilt ad.
FDM vejhjælp kan forlange dokumentation fra værkstedet for, at det pågældende værksted ikke kan reparere bilen.

12.6.2.4 Tyveri og hærværk

Medlemskabspakken dækker bugsering ved politianmeldt tyveri eller hærværk, hvis bilen ikke er i trafikmæssig forsvarlig stand til at fortsætte kørslen. Vi dækker også videretransport af dig og dine passagerer til samme bestemmelsessted i forbindelse med tyveri og hærværk, se punkt 11.6.2.3.

12.6.2.5 Videretransport af fører og passagerer

I tilfælde af at problemet ikke kan løses på stedet, og din bil bugseres til værksted/bopæl, omfatter medlemskabspakken videretransport af dig og dine passagerer til fælles bestemmelsessted i Danmark eller udleveringssted for lejebil. Hvis det er muligt, sker transporten med bugseringsbilen – ellers med offentlig transport eller taxa efter FDM vejhjælps vurdering afhængigt af tidspunkt, geografi og situation. Dokumentation for udlæg sendes til FDM vejhjælp. Se kontaktinformationer i pkt. 13.

12.6.2.6 Hotel

FDM vejhjælp kan tilbyde dig og dine passagerer indkvartering på et mellemklassehotel med morgenmad en nat, hvis bilen er bragt til et lokalt værksted for reparation, eller det efter FDMs vurdering er hensigtsmæssigt med en overnatning inden videretransport.

12.6.2.7 Lejebil

Lejebil tilbydes til en reduceret pris efter driftsstop eller uheld/skade, hvor bilen ikke er i trafikmæssigt forsvarlig stand. Den reducerede pris gælder de første 72 timer billeje, hvorefter der betales fuld pris indtil 7 døgn. Lejen er betinget af, at FDM vejhjælps underleverandør aktuelt har biler til disposition, og at assistancen er kørt af FDM vejhjælp. Lejebilen rekvireres via FDM vejhjælpsalarmcentral, når det konstateres, at det ikke er muligt at udbedre skaden på stedet. Gældende pris for leje, gebyr mm. i de tre første døgn og for de efterfølgende fremgår af fdm.dk/vi-tilbyder/vejhjaelp/lejebil.

Du afholder selv alle udgifter til depositum, brændstof, gebyr for aflevering andre steder end udleveringsstedet, opgradering til større kategori af bil og evt. bro- og færgeudgifter.

Lejebilen er kategori A med 100 fri kilometer pr. dag. Der kan være en selvrisiko forbundet med forsikringen.

Du kan køre med lejebilen i Danmark og er ansvarlig for rettidig tilbagelevering af bilen på det af FDM vejhjælp anviste sted.

Leje af bil forudsætter fremvisning af gyldigt kørekort.

Herudover henvises til den lejeaftale, som udleveres og underskrives ved udlevering af lejebilen. Ved leje i mere end 72 timer er du ansvarlig for at træffe aftale med FDM vejhjælp herom, og afleverer du ikke bilen inden 7 døgn, afregner du selv lejen med udlejer efter dennes prisliste. Gældende pris for leje, gebyr mm. i de tre første døgn og for de efterfølgende fremgår på fdm.dk/vi-tilbyder/vejhjaelp/lejebil.

12.6.2.8 Sygdom og tilskadekomst

Ved akut opstået sygdom eller tilskadekomst hos dig som fører, som gør, at du eller en af dine passagerer ikke kan køre bilen videre, omfatter medlemskabspakken hjemkørsel af bilen. Hjælp ydes ikke ved kroniske lidelser.

FDM vejhjælp kan forlange lægelig dokumentation for sygdom/tilskadekomst. Medlemskabspakken omfatter også videretransport af dig og dine passagerer til fælles bestemmelsessted.

12.6.3 Hjælpen i Europa

12.6.3.1 Geografisk dækningsområde

Medlemskabspakken dækker i europæiske lande, i Rusland indtil Uralbjergene samt i Israel, Marokko, Tunesien, Tyrkiet og Iran. Se nærmere på fdm.dk/vi-tilbyder/vejhjaelp/daekning for de lande, som er dækket.


12.6.3.2 Sådan er du dækket i Europa

Medlemskabspakken dækker ved driftsstop eller uheld/skader, hvis bilen ikke er i trafikmæssigt forsvarlig stand til at fortsætte kørslen. Der ydes én assistance pr. driftsstop.

Skaden forsøges udbedret på stedet, og hvis det ikke kan lade sig gøre, transporteres bilen til nærmeste værksted. Redderen vurderer i samråd med dig, om skaden skal søges udbedret på stedet. Brændstof og udleverede reservedele betales kontant ved assistancen.
Der dækkes også bugsering til nærmeste værksted ved politianmeldt tyveri eller hærværk, som gør, at bilen ikke kan køres trafiksikkert videre. Ved akut opstået sygdom, hvor hverken fører eller passagerer kan køre bilen, bugseres bilen til nærmeste hospital/læge.

Medlemskabspakken omfatter herudover starthjælp, fritrækning, bjærgning, hjulskift, brændstofudbringning og døroplukning. Endelig dækkes bugseringsbehov som følge af fejltankning. Eventuelle udgifter i forbindelse med assistancen i form af tunnel-, bro-, færge- eller andre afgifter refunderes af FDM vejhjælp. Du skal blot sende os bilagene efter hjemkomsten. Se kontaktinformationer i pkt. 13.

Du og dine passagerer følger som udgangspunkt bilen. Alternativt sker transporten til værkstedet eller hospitalet/lægen med offentlige transportmidler eller taxa efter FDM vejhjælps vurdering.

Ved assistance forbeholder FDM vejhjælp sig ret til at forlange aflæsning af medbragt gods. FDM vejhjælp kan hjælpe med at finde en løsning. Du har ansvaret for det aflæssede gods og videretransporten heraf. Omkostninger forbundet hermed er ikke omfattet af medlemskabspakken.

Medlemskabspakken dækker ikke, hvis bilen anvendes til erhvervsmæssig godstransport.

12.6.4 Generelt

11.6.4.1 Karensperiode/Hvornår kan du første gang få assistance fra vejhjælpen

Du kan først gøre brug af vejhjælpen 72 timer efter ikrafttræden af din medlemskabspakke.

12.6.4.2 Vejhjælpen dækker

Vejhjælpen dækker dansk indregistrerede køretøjer samt indregistreret påhæng, jf. din medlemskabsoversigt. Der skal tegnes et medlemskab eller et tillæg til et eksisterende medlemskab per registreringsnummer, der ønskes dækket af vejhjælpen.

12.6.4.3 Overførsel af dækning til andet køretøj

Ved salg, skrotning, tyveri, totalskade eller tilsvarende tab af køretøj kan du flytte medlemskabet til et andet køretøj af samme kategori/vægtklasse og med samme ejer. Du skal blot meddele ændringen til FDM. Du er selv ansvarlig for at oplyse FDM om eventuelle overførsler.

12.6.4.4 Udveksling af kundeoplysninger

For at vi kan administrere dit medlemskab, udveksler vi oplysninger mellem FDM, FDM vejhjælp og SOS Dansk Autohjælp. Oplysningerne omfatter medlemsnummer, navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse, abonnementsnummer, registreringsnummer, assistance- oplysninger, diverse oplysninger om din bil og betalingsstatus.

12.6.4.5 Erstatning

FDM vejhjælp kan alene gøres ansvarlig for skader eller tab, som direkte kan henføres til ydelsen efter denne aftale. FDM vejhjælp er således ikke erstatningsansvarlig for eventuelt afledte skader såsom drifts- og avancetab, tabt arbejdsfortjeneste, mistede feriedage, leje af andet køretøj eller tilsvarende.
Hvis udgiften til assistance kan pålægges tredjemand som følge af regresret, er FDM vejhjælp berettiget hertil, så længe udøvelsen af regresretten sker uden udgift og unødig ulempe for dig.

12.6.4.4.6 Vejhjælpen omfatter ikke

Vejhjælpen dækker ikke:

 • taxaer, udlejningsbiler, herunder biler, der benyttes til privat udlejning, og rustvogne, samt biler der bruges til godstransport
 • assistancebehov, som var kendt på tegningstidspunktet
 • transport til skrotning
 • behov som følge af deltagelse i rally
 • behov, som skyldes manglende eller mangelfuld vedligeholdelse af køretøjet
 • transport af husdyr i bugseringskøretøj

Udførte assistancer, som ikke er omfattet af medlemskabspakken, faktureres efter gældende kontantprisliste, som findes på fdm.dk/vi-tilbyder/vejhjaelp/kontantkunder.

12.6.4.7 Kørsel i udlandet i kaskodækket køretøj

Er bilen kaskoforsikret, ydes assistance efter forsikringsreglerne, og du skal ringe til Rødt Kort eller Trygs udlandsvejhjælp, hvis du har kaskoforsikring hos Tryg eller en Tryg samarbejdspartner f.eks. FDM forsikring. Hvis bilen er dækket af mobilitetsgarantien, ydes der assistance efter disse regler.  

12.6.4.8 Force majeure

FDM vejhjælp er ikke ansvarlig for forsinket eller manglende assistance i tilfælde af force majeure, hvilket bl.a. omfatter strejke, lockout, ekstraordinære vejr- eller vejforhold, manglende brændstofforsyning, offentlige restriktioner og krig.

12.6.4.9 Ophævelse

FDM kan ophæve din vejhjælp uden varsel i tilfælde af misbrug og afgivelse af ukorrekte oplysninger.

12.7 Batterikontrol/-udskiftning

Du har mulighed for at få kontrolleret bilens 12 volts batteri (ikke litiumbatteri) på FDMs fordelsværksteder i hele Danmark. Vurderes det, at batteriet er i en stand, så udskiftning er nødvendig, kan du hos udvalgte FDM fordelsværksteder få batteriet udskiftet til et nyt batteri til en værdi af mindst 695 kr. – helt uden yderligere omkostninger for dig.

Det bemærkes, at ikke alle FDM fordelsværksteder har mulighed for at udskifte bilens 12 volts batteri. Du finder en liste over FDM fordelsværksteder (både dem, som kan undersøge batteriet og dem som kan udskifte batteriet) her: fdm.dk/medlemskab/batteriskift.

Din medlemskabspakke dækker kun én privatbil med en totalvægt op til 3.500 kg. Bilen skal registreres hos FDM i forbindelse med tegning af dit medlemskab, for at du kan gøre brug af batterikontrol/-udskiftning.

12.8 Fri lapning

I tilfælde af punktering er det muligt efter eget valg, enten at få bilen lappet på stedet eller på et af FDMs fordelsværksteder. Lapninger på FDMs fordelsværksteder udføres efter de branchebestemte retningslinjer, og såfremt dette ikke er muligt, og dækket skal skiftes, er dette for medlemmets regning. For at se hvordan du bestiller: fdm.dk/medlemskab/lapning-af-daek.

12.9 Førstehjælpstaske

12.9.1 Medlemskabspakken giver adgang til udlevering af en førstehjælpstaske, inklusive indhold.

12.9.2 Førstehjælpstasken indeholder:

 • Renseserviet
 • Sterile tørreservietter
 • Plastre
 • Trekanttørklæde
 • Sårbandage, 10 x 16 cm og 17 x 17 cm
 • Gazebandage
 • Saks
 • Øjenskyl
 • Pincet
 • Sikkerhedsnåle
 • Tape
 • Alutæppe
 • Kunstigt åndedræt-maske
 • Engangshandsker
 • Ispose til forstuvninger og mindre skader

Indholdet i førstehjælpstasken er opdelt efter følgende kategorier:

 • Små sår
 • Mellemstore sår
 • Blødninger

12.9.3 Genopfyldning af indholdet i førstehjælpstasken

Medlemskabspakken giver adgang til løbende genopfyldning af indholdet i kategorierne ”små sår” og ”mellemstore sår”. For at se hvordan du bestiller: fdm.dk/medlemskab/foerstehjaelpstaske.

Medlemskabspakken giver ikke adgang til løbende genopfyldning af det øvrige indhold i førstehjælpstasken.

12.9.4 Bortkomst og beskadigelse af førstehjælpstasken

Hvis førstehjælpstasken beskadiges eller bortkommer, uanset årsag, kan en ny førstehjælpstaske bestilles online på fdm.dk til den gældende pris for førstehjælpstasken og forsendelse.

12.9.5 Ejerforhold og tilbagelevering

Førstehjælpstasken er og forbliver FDMs ejendom og skal tilbageleveres ved medlemskabspakkens ophør, uanset årsag. Returneringen sker for din egen regning.

Førstehjælpstasken skal sendes til FDM, Firskovvej 32, 2800 Kongens Lyngby, mærket ”Førstehjælpstaske retur”, og der skal oplyses medlemsnummer, kundenavn og adresse.

Såfremt førstehjælpstasken ikke er modtaget af FDM vejhjælp senest to måneder efter medlemskabets ophør, er FDM vejhjælp berettiget til at fakturere kunden for førstehjælpstasken til den pris, den kan købes til på fdm.dk.

12.10 Fri påfyldning af sprinklervæske

Løber bilen tør for sprinklervæske er det muligt at få påfyldt sprinklervæske ved at henvendelse på et Fordelsværksted med et gyldigt FDM fordelskort.

13. OPLYSNING OM KLAGEMULIGHEDER

13.1 Hvis du er utilfreds med FDMs håndtering af dit medlemskab eller andet, skal du kontakte FDM på tlf. 70 13 30 40 eller via kvalitet@fdm.dk. Du har også mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet, hvis de nærmere betingelser herfor er opfyldt. En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

13.2 For visse ydelser kan du også have mulighed for at klage til Ankenævnet for Biler, hvis de nærmere betingelser herfor er opfyldt. En vil kunne indgives til Ankenævn for biler, Lautrupvang 2, 2750 Ballerup. Du kan klage til Ankenævnet for biler via www.bilklage.dk.

13.3 I forhold til klage over et synsresultat kan du indgive din klage til Færdselsstyrel-sen, hvis betingelserne er opfyldt (se fstyr.dk/DA/Syn-af-Koretojer/Spoergsmaal-og-svar/Syn.aspx) Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, trafikstyrelsen.dk.

13.4 EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail fdm@fdm.dk.

14. KONTAKT

FDM
Firskovvej 32
2800 Kongens Lyngby
Telefon: 70 13 30 40
E-mail: fdm@fdm.dk
Hjemmeside: fdm.dk
CVR-nr.: 10376718