Medlemsvilkår

Her kan du se, hvem der er dækket af medlemskabet og andre relevante ting om medlemskab og kontingent.

Her kan du se, hvem der er dækket af medlemskabet og andre relevante ting om medlemskab og kontingent.
Fotograf:

Foto

FDM
Viden

Optagelse og dækning

Enhver myndig person kan blive optaget som (personligt) medlem af FDM. Et personligt medlemskab omfatter tillige medlemmets husstand, hvilket vil sige ægtefælle/samlever samt hjemmeboende børn under 20 år.

Medlemskort

Dit medlemskort er også dit fordelskort og det du skal vise/benytte for at få rabat hos vores samarbejdspartnere. Ønsker du, at en anden i husstanden også skal have et fordelskort med sit navn på, og dermed få mulighed for at få rabat eller bonus, så kontakt blot Medlemsservice. Så får I lavet et ekstra medlemskort.

Mister du dit medlemskort, kan du også få lavet et nyt.

Bonus

Som FDM-medlem kan du få økonomiske fordele hos en lang række samarbejdspartnere. I langt de fleste tilfælde er der tale om rabataftaler, hvor rabatten bliver fratrukket med det samme, men i enkelte tilfælde er der tale om en bonusordning, hvor besparelsen bliver indsat på din bonuskonto hos FDM. Når dit medlemskontingent bliver opkrævet, er den opsparede bonus fratrukket kontingentet.

Hvis din opsparede bonus overstiger kontingentet, vil den overskydende bonus blive overført til det næste års kontingent. Hvis det overskydende beløb overstiger 50 kr., kan du få beløbet overført ved at opgive dit bankkontonummer.

Ønsker du at vide, hvor meget der står på din bonuskonto, så kontakt Medlemsservice for at få en bonusoversigt.

Betaling af medlemskab

Du kan betale dit FDM-medlemskab på flere forskellige måder:

Betalingsservice

Den nemmeste for dig og os er, hvis du tilmelder regningen til Betalingsservice (BS). Ønsker du på et tidspunkt ikke længere at betale via BS, så kan du altid annullere betalingen indtil d. 7. i måneden. Hvis du ønsker at tilmelde den BS via din netbank, skal du bruge vores BS-nr. 00113425 og debitorgruppe nr. 00213 samt dit syv-cifrede medlemsnummer uden punktummer.

Du kan også tilmelde dig online:

Tilmeld Betalingsservice

Netbank

Girokortet kan betales via netbank. Hvis kort-art koden ikke fungerer, kan du i stedet vælge kort-art kode 01 - det er ligesom at betale et manuelt girokort på posthuset. Du skal huske at skrive dit navn og medlemsnummer i meddelelsesfeltet.

Bankoverførsel

Vores bank-kontonummer er Reg.nr. 4183 Kontonr. 4180213295. Husk at skrive navn og medlemsnummer.

Dankort

Du er også meget velkommen til at ringe til os, så kan vi trække pengene direkte over telefonen, hvis du har et dankort/kreditkort.

Kontingent og skat

Et medlemskab af FDM koster 660 kr. årligt.

Er du selvstændigt erhvervsdrivende og benytter bil som led i dit erhverv, kan du trække dit medlemskontingent fra i skat. Selvstændige erhvervsdrivende kan nemlig fratrække de udgifter, der anvendes til erhvervsmæssig kørsel. Disse udgifter skal kunne dokumenteres.

Vedrørende abonnement til FDM vejhjælp eller Falck og kontingent til FDM, foreligger der ingen afgørelser fra domstolene. Emnet er dog gennemgået i den juridiske litteratur hvor holdningen er, at der er tale om en udgift, som kan sidestilles med forsikringspræmier. Derfor vil udgifterne også kunne fratrækkes.

Udmeldelse

Et FDM medlemskab kan opsiges med en måneds varsel til udløbet af en måned. Dette kan ske, når der er gået 5 måneder efter tegning af medlemskab.

Når en bindingsperiode er udløbet, kan medlemskabet til enhver tid opsiges med en måneds varsel til udløbet af en måned. Dette gælder også, hvis medlemskabet fornys eller forlænges, uden at der indgås en aftale med et helt nyt indhold. 

Opsigelse af FDM medlemskab kan ske pr. telefon på 70 13 30 40, på www.fdm.dk/kundeservice eller pr. brev. Bankreg. og kontonummer skal opgives til refusionen af overskydende betaling.  

Se de samlede betingelser for FDM medlemskab