Sådan stiller du op til FDMs repræsentantskab

Som medlem har du stor indflydelse på foreningen FDM. Enten ved selv at stille op til repræsentantskabet eller ved at stille forslag til din repræsentant.

Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed. I hvert lokalområde vælges et repræsentantskabsmedlem. Yderligere vælges et repræsentantskabsmedlem for hver 3000 FDM-medlemmer i lokalområdet (opgøres hver 1. juni).
Viden

Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed. I hvert lokalområde vælges et repræsentantskabsmedlem.

I lokalområder, hvor der - opgjort pr. 1. juni - er mere end 3.000 medlemmer vælges herudover for samme periode et repræsentantskabsmedlem for hver yderligere påbegyndt 3.000 medlemmer.

I oktober 2020 skal der vælges repræsentantskabsmedlemmer i FDMs kredse 4, 6 og 9 i henhold til FDMs vedtægter.

Kreds 4

 • Lokalområde 13: Helsingør, Fredensborg, Allerød og Hillerød kommuner 
 • Lokalområde 14: Halsnæs, Frederikssund og Gribskov kommuner
 • Lokalområde 15: Furesø og Egedal kommuner

Kreds 6

 • Lokalområde 19: Odense, Nordfyns og Kerteminde kommuner
 • Lokalområde 20: Middelfart og Assens kommuner
 • Lokalområde 21: Svendborg, Nyborg, Langeland, Faaborg-Midtfyn og Ærø kommuner

Kreds 9

 • Lokalområde 31: Frederikshavn, Hjørring, Læsø og Brønderslev kommuner
 • Lokalområde 32: Jammerbugten og Aalborg kommuner
 • Lokalområde 33: Mariagerfjord, Randers, Vesthimmerlands og Rebild kommuner

Læs mere: Valg til FDMs repræsentantskab og valgturnus

Læs mere: Oversigt over kredse og lokalområder

Ønsker du at stille op til FDMs repræsentantskab?

Se her, om du opfylder kravene. Du skal:

 • Være personligt medlem af FDM - og have været det i min. ét år
 • Have folkeregisteradresse i det lokalområde, hvor der er valg
 • Ikke være lønnet medarbejder i foreningen
 • Være under 70 år

Valgperioden er fire år.

Opfylder du betingelserne, og ønsker du at opstille til FDMs repræsentantskab, skal du gøre følgende:

 • Anmeld din opstilling skriftligt senest 2. september 2020 kl. 12:00 til FDMs Direktionssekretariat.

 • Medsend CV samt en kort præsentation af dig selv, der fortæller, hvorfor du ønsker at blive en del af FDMs repræsentantskab. Oplys samtidig om du besidder øvrige ledelseshverv.

 • Medsend stillerliste, der er underskrevet af mindst ti af foreningens personlige valgberettigede medlemmer inden for lokalområdet

Dokumenter:

Skabelon til kandidatpræsentation

Stillerliste

Stillere

Det er vigtigt, at repræsentantskabsmedlemmer i FDM har et kendskab til lokalområdet og er i stand til at opbygge et lokalt netværk - derfor skal du bruge stillere for at stille op til repræsentantskabet.

FDM udleverer ikke oplysninger om medlemmer, men du har mulighed for at få hjælp til at søge stillere på flere måder. Du kan f.eks. kontakte din kredsformand, som kan hjælpe med inspiration til, hvordan du kan finde stillere lokalt, eller vi kan oplyse, at du søger stillere via linket her:

Her kan du finde hjælp til at søge stillere

Afstemningsregler

Hvis antallet af opstillede kandidater ikke overstiger antallet af ledige pladser, betragtes kandidaterne som (gen)valgt uden afstemning.

Hvis der er flere opstillede kandidater end det antal repræsentantskabsmedlemmer, der kan vælges i lokalområdet, afholdes der valg. Samtlige stemmeberettigede medlemmer i lokalområdet vil få mulighed for at stemme via en online valgprocedure.

Konstituering

Udover det ordinære repræsentantskabsvalg, har du mulighed for at indtræde i repræsentantskabet ved konstituering. Du kan dog ikke konstitueres inden for 12 måneder forud for næste ordinære repræsentantskabsvalg i din kreds.

Ligesom ved det ordinære valg skal du opfylde valgbarhedskriterierne for at komme i betragtning til konstituering (se øverst på siden).

Har du spørgsmål?

Så er du altid velkommen til at kontakte FDMs Direktionssekretariat pr. mail eller telefon 45270707.