Kan jeg få udsat synet?

Det er muligt i særlige situationer at udsætte den seneste frist for periodisk syn. En udsættelse kræver, at der er særlige omstændigheder, der bevirker, at køretøjet ikke kan komme til syn inden for den fastsatte frist.

Færdselsstyrelsen kan efter ansøgning udsætte seneste frist for periodisk syn, hvis:

1. Dit forsikringsselskab erklærer, at selskabet vil meddele Færdselsstyrelsen, når deponerede nummerplader atter udleveres til dig, eller at stilstandsforsikringen ophører i tilfælde, hvor køretøjet er blevet betydeligt trafikskadet, har været udsat for hærværk eller er under omfattende restaurering

2. Du begrunder, at du uden egen skyld ikke kan overholde synsfristen

Din ansøgning om udsættelse af periodisk syn skal være Færdselsstyrelsen i hænde senest fire uger før fristen for syn.

Du kan læse mere om mulighederne for udsættelse på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Læs vores øvrige spørgsmål og svar her