Betingelser for FDM Tjekpakke

Almindelige betingelser for køb af abonnement på FDM tjekpakke

Her kan du læse FDM Test og Bilsyn A/S’ (”FDM T&B”) almindelige handelsbetingelser for køb af abonnement på FDM tjekpakke.

1. ANVENDELSESOMRÅDE

1.1 Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser ("Betingelserne") gælder for alle aftaler mellem FDM T&B og dig vedrørende FDM tjekpakke.
1.2 Betingelserne kan kun fraviges, hvis det er skriftligt aftalt.
1.3 FDM T&B's salg af abonnement på FDM tjekpakke henvender sig alene til medlemmer af Forenede Danske Motorejere, som er forbrugere og er fyldt 18 år.
1.4 Ved bestillingen bekræfter du opfyldelsen af disse betingelser.

2. LØBENDE ABONNEMENT

2.1 Når du indgår en abonnementsaftale med FDM T&B på FDM tjekpakke, tegner du et løbende abonnement, der fortsætter, indtil det bliver opsagt i overensstemmelse med Betingelsernes punkt 9.
2.2 Ved udløb af en abonnementsperiode forlænges abonnementet automatisk med en ny abonnementsperiode af en tidsmæssig længde svarende til den foregående, medmindre andet er aftalt.

3. AFTALEINDGÅELSE

3.1 Du kan via www.fdm.dk og tlf. 70 13 30 40 indgå aftale om køb af abonnement på FDM tjekpakke (”Abonnementsaftale”).
3.2 Abonnementsaftalen er forbeholdt privatmedlemmer af Forenede Danske Motorejere, jf. FDMs vedtægters § 3, stk. 1. FDM tjekpakke kan ikke købes af virksomheder (erhvervsmedlemmer af Forenede Danske Motorejere).
3.3 Abonnementsaftalen giver dig adgang til at vælge op til tre FDM tjekpakke-ydelser pr. abonnements-periode/-år. Du kan læse nærmere om de enkelte ydelser omfattet af abonnementet under afsnit 4.
3.4 Ved indgåelse af en Abonnementsaftale med FDM T&B modtager du en ordrebekræftelse via e-mail eller pr. brev. Du bør gemme denne e-mail/dette brev, da ordrebekræftelsen er dit bevis for dit køb.
3.5 Abonnementsaftaler indgås på dansk og er underlagt dansk ret.
3.6 Dit abonnement træder i kraft den dato, du køber abonnementet, medmindre andet er aftalt.
3.7 Der kan maksimalt tegnes to abonnementer på FDM tjekpakke pr. husstand.
3.8 Abonnementet kan anvendes på alle privatbiler, hvor den privatperson, der tegner abonnementet, også er registreret som ”indehaver af registreringsattesten” eller som bruger af bilen/bilerne. FDM T&B har ret til at bede dig om en kopi af din registreringsattest.

4. FDM TJEKPAKKE-YDELSER

4.1 Abonnementsaftalen giver dig adgang til at vælge op til tre FDM tjekpakke-ydelser pr. abonnements-periode/-år. Ydelserne udføres på FDM T&B’s testcentre. Ubrugte ydelser kan ikke overføres til den efterfølgende periode/det efterfølgende år. Ved ophør af abonnementet kan du ikke længere gøre brug af eventuelle ubrugte ydelser.
Du kan frit vælge blandt de ydelser, der er oplistet her:

4.2 Tyverisikring af nummerplader på biler
Nummerplader på biler skal i henhold til gældende lovgivning være fastmonterede for at forhindre tyveri.
Nummerpladerne monteres i nye FDM-nummerpladerammer med to rustfri bolte og møtrikker.

Bemærk, at fastgørelse kun kan udføres:
•Såfremt nummerplader allerede sidder i nummerpladerammer
•Såfremt fastgørelse kan foregå uden at bore huller i bilens karrosseridele.

Hvis eksisterende nummerpladerammer ikke kan afmonteres på grund af fastrustede eller defekte skruer eller bolte, kan fastgørelse af nummerpladerne ikke udføres.

4.3 Lovpligtigt syn eller registreringssyn
Du kan vælge at få lavet et lovpligtigt periodisk syn eller registreringssyn på din person-/varebil, trailer, motorcykel, knallert eller campingvogn.

4.4 Tempo 100-godkendelse af påhængsvogn til kørsel i Tyskland
En Tempo 100-godkendelse omfatter en kontrol af, om påhængsvognen er i god tilstand og egnet til at køre 100 km/t. Du kan få lavet en Tempo 100-godkendelse, så din påhængsvogn kan blive godkendt til at køre op til 100 km/t. i Tyskland. Efter undersøgelsen sender vi resultatet samt en kopi af din registreringsattest til de tyske myndigheder. Cirka to uger efter undersøgelsen modtager du en tilladelse sammen med et Tempo 100-mærkat.

4.5 Tempo 100-godkendelse af påhængsvogn til kørsel i Danmark
Med en Tempo 100-godkendelse må du køre op til 100 km/t. med campingvogn eller trailer på motorvejen i Danmark. Der er en række krav til bil og påhængskøretøj for at kunne få en Tempo 100-godkendelse i Danmark. Der er særskilt krav om registreringssyn ved den danske Tempo 100. Synet skal udføres i forbindelse med Tempo 100-godkendelsen.

4.6 Rustkontrol
Ønsker du at vide, om din bil trænger til rustbeskyttelse, eller om der er alvorlige tæringer i bilens undervogn, skal du få udført en Rustkontrol.

4.7 Årstidstjek – forår/sommer/efterår/vinter
Bliv klar til årstiden med et årstidstjek hos FDM. Vi gennemgår en række centrale punkter på din bil, hvilket sikrer dig, at den er klar til at køre i det danske vejr. Bemærk, at indholdet af årstidstjek afhænger af årstiden. Det får du bl.a. kontrolleret med et årstidstjek:
•Bremser på bremseprøvestand
•Lygternes indstilling
•Batteri
•Kølervæskeniveau + frostsikring
•Udstødningssystem
•Viskere og vaskere
• Dæktryk og mønsterdybde
•Elbagrude og varme i spejle.

4.8 Hjulskift på køretøjer med tilladt totalvægt op til 2.400 kg
Når vi skifter dine hjul, kontrollerer vi samtidig dæk og dæktryk, og du får fire hjulposer i plastik til opbevaring af hjulene.
Pga. arbejdsmiljømæssige hensyn udføres der ikke hjulskift på store biler med tilladt totalvægt over 2.400 kg, f.eks. firehjulstrækkere og store varebiler.
Hvis din bil er udstyret med dæktryksovervågning (TPMS), kan en kodning i nogle tilfælde være nødvendig efter hjulskiftet. Denne kodning kan ikke udføres af FDM T&B og er ikke en del af hjulskiftet. Det kan derfor være nødvendigt efterfølgende for egen regning at køre på et værksted for at få foretaget kodningen.
Det er ikke alle FDM T&B’s testcentre, som udfører hjulskift, ligesom der er et begrænset antal tider afsat til hjulskift. Oversigt over testcentre, som udfører hjulskift, findes her: http://www.fdm.dk/hjulskift.

4.9 Købsrådgivningstjek
Købsrådgivningstesten henvender sig primært til dig, der overvejer at købe en brugt bil til under 50.000 kr.
Under testen afprøver vi bl.a. bilens bremser, gennemgår bilens undervogn på lift og kører en længere prøvetur i bilen.
På baggrund af testen udarbejder vi en rapport, der vurderer, om bilen er god, middel eller dårlig. Vurdering af bilens stand sker i forhold til bilens alder og kilometertal.
Vi kommer også med en anbefaling eller frarådning af køb.

4.10 Sikkerhedstest
Med en sikkerhedstest får du en times gennemgang af bilen omfattende bl.a.: kontrol af brændstoftank og udstødning; kontrol af motor, motorophæng og gearkasse; prøvekørsel ved forskellige hastigheder; kontrol af dæk, styretøj og bremser; afsluttende rapport om bilens sikkerhedsmæssige stand.
FDM T&B anbefaler denne test, hvis du skal til syn med bilen og vil vide mere om dens sikkerhedsmæssige stand. Du kan også bestille testen, selvom din bil ikke er indkaldt til syn af Trafikstyrelsen.

5. TIDSBESTILLING

5.1 Tidsbestilling af FDM tjekpakke-ydelser kan ske via www.fdm.dk og tlf. 70 13 30 40, hvor du bedes oplyse dit medlemsnummer.
5.2 Du kan melde afbud op til 24 timer før din aftale. Hvis du melder afbud senere eller bliver væk, tæller det som en brugt ydelse. Afbud skal ske på tlf. 70 13 30 40. Det er ikke muligt at melde afbud i weekender og på helligdage.

6. BETALING

6.1 Ved betaling har du mulighed for at benytte følgende betalingskort: VISA, VISA Dankort, MasterCard, Maestro, Diners Club og JCB. Der opkræves ingen gebyrer ved betaling med ovennævnte betalingsinstrumenter.
6.2 Betaling for et abonnement sker forud for hver abonnementsperiode, der som udgangspunkt løber 12 måneder ad gangen, medmindre andet aftales med FDM T&B.
6.3 Hvis du indgår Abonnementsaftale til rabatpris, intropris, pakkepris mv., gælder denne pris alene i den oplyste periode. Herefter fortsætter Abonnementsaftalen til den normale abonnementspris, der gælder på gentegningstidspunktet, og som kan findes på fdm.dk.

7. LEVERING

7.1 Tidspunktet for indleveringen af dit køretøj samt tidspunktet for FDM T&B's tilbagelevering af dit køretøj fremgår af din ordrebekræftelse.
7.2 Leveringsstedet er det konkrete FDM T&B testcenter, hvortil du har bestilt dine FDM tjekpakke-ydelser.

8. FORTRYDELSESRET

8.1 Du kan uden begrundelse fortryde dit køb (via fjernsalg) af abonnement på FDM tjekpakke inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du indgår Abonnementsaftalen med FDM T&B.
8.2 Hvis du benytter dig af din fortrydelsesret, refunderer FDM T&B din eventuelle indbetaling. Tilbagebetalingen vil ske uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor FDM T&B har modtaget din meddelelse om, at du vil fortryde den indgåede Abonnementsaftale. FDM T&B gennemfører tilbagebetalingen uden tillæg af gebyrer og med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved dit køb, medmindre anden udtrykkelig aftale foreligger.
8.3 Er Abonnementsaftalen indgået som en del af en samlet pakkeaftale (intropakke mv.), er det ikke muligt alene at fortryde aftalen vedrørende FDM tjekpakke. I dette tilfælde skal hele pakkeaftalen fortrydes.
8.4 Ønsker du at benytte dig af din fortrydelsesret, skal du inden udløbet af fortrydelsesfristen meddele dette til FDM T&B. Husk at opgive ordrenummer eller lignende relevant identifikation. Du er også velkommen til at benytte standardfortrydelsesformularen, som FDM T&B fremsender sammen med din ordrebekræftelse, og som også kan findes her.

9. OPSIGELSE OG OPHØR

9.1 Dit abonnement på FDM tjekpakke er et løbende abonnement, der fortsætter, indtil abonnementet bliver opsagt.
9.2 Abonnementsaftalen kan opsiges med en måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder fra indgåelsen af Abonnementsaftalen. Dette gælder også, hvis Abonnementsaftalen fornys eller forlænges, uden at der mellem FDM T&B og dig indgås en aftale med et nyt indhold.
9.3 Er Abonnementsaftalen indgået som en del af en samlet pakkeaftale (intropakke), er det ikke muligt alene at opsige aftalen vedrørende FDM tjekpakke (i dette tilfælde skal hele pakkeaftalen opsiges). Dette gælder dog alene den periode, hvor den særlige pakkepris er gældende.
9.4 Hvis din Abonnementsaftale ophører før slutningen af en abonnementsperiode, modtager du en forholdsmæssig tilbagebetaling. FDM T&B gennemfører tilbagebetalingen med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved dit køb, medmindre anden udtrykkelig aftale foreligger.
9.5 Opsigelse af din Abonnementsaftale kan ske ved kontakt til FDM T&B på www.fdm.dk/kundeservice, fdm@fdm.dk eller tlf. 70 13 30 40.
9.6 Opsiger du din Abonnementsaftale, kan du ikke indgå en ny Abonnementsaftale i de efterfølgende 12 måneder.
9.7 Opsiger du dit medlemskab af Forenede Danske Motorejere, opsiger du samtidig din aftale om FDM tjekpakke, idet FDM tjekpakke er forbeholdt medlemmer af Forenede Danske Motorejere.

10. VILKÅRSÆNDRINGER

10.1 FDM T&B forbeholder sig retten til at ændre gældende abonnementsbetingelser, herunder abonnementspriser, ydelser omfattet af FDM tjekpakke samt antal ydelser pr. abonnementsperiode, med virkning fra den næstfølgende abonnementsperiode. Eventuelle vilkårsændringer vil ske med rimeligt varsel og pr. brev eller e-mail. 

11. ÆNDRINGER AF DINE KONTAKTOPLYSNINGER

11.1 Ved indgåelse af Abonnementsaftale vil du blive bedt om at oprette dig med angivelse af navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og medlemsnummer. Det er vigtigt, at du giver korrekte oplysninger, idet FDM T&B sender vigtige meddelelser mv. til den adresse og e-mailadresse, som du oplyser.
11.2 Ændringer i dine kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse og fysiske adresse, skal oplyses til FDM T&B hurtigst muligt efter ændringen. Det er dit ansvar, hvis du ikke modtager aftalte produkter og vigtige meddelelser fra FDM T&B, fordi du ikke har ajourført dine oplysninger.

12. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

12.1 FDM T&B er ansvarlig for de personoplysninger, du afgiver, når du indgår Abonnementsaftale med FDM T&B. FDM T&B anvender de indsamlede oplysninger i overensstemmelse med persondataloven.
12.2 FDM T&B opbevarer dine personlige oplysninger efter indgåelse af Abonnementsaftale. Personoplysningerne, som FDM T&B opbevarer, er dit navn, dine kontaktinformationer, herunder e-mailadresse, fysiske adresse, telefonnummer, fødselsdato, medlemsnummer, samt oplysning om din brug af FDMs hjemmeside.
12.3 FDM T&B benytter oplysningerne til opfyldelse af Abonnementsaftalen og til at tilpasse FDMs hjemmeside til dine og andre kunders behov. Endvidere benyttes de indsamlede oplysninger i forbindelse med fremsendelse af markedsføringsmateriale i den udstrækning, det er i overensstemmelse med gældende ret.
12.4 FDM T&B opbevarer alene dine personoplysninger i et tidsrum, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet og registreret. Herefter slettes dine personoplysninger. Dine personoplysninger anvendes ikke til andre formål end de anførte i afsnit 12.3.
12.5 Dine personoplysninger registreret hos FDM T&B deles alene med selskaber i FDM koncernen.
12.6 Du kan altid henvende dig til FDMs kundeservice og få oplyst, hvilke oplysninger der behandles om dig, få rettet ukorrekte oplysninger, bede om at få oplysningerne slettet eller trække et samtykke til markedsføring tilbage.
12.7 Der henvises i øvrigt til FDMs generelle privatlivs- og cookiepolitik.

13. ANSVARSFRASKRIVELSE

13.1 FDM T&B er uden ansvar for forhold, der ligger uden for FDM T&B's kontrol, herunder forhold relateret til myndighederne, leveringsvanskeligheder, naturforhold, uforudsete forhold ved reparationens art og omfang, strejke og lockout. Dette gælder også, hvis forholdet medfører værdiforringelse af køretøjet eller andet indirekte tab, herunder omsætningstab.

14. KLAGEMULIGHEDER

14.1 Hvis du er utilfreds med FDM T&B’s håndtering af dit abonnement eller andet, skal du kontakte FDM T&B på tlf. 70 13 30 40 eller via fdmmedlemsservice@fdm.dk.
14.2 Hvis det ikke lykkedes at finde en løsning, har du mulighed for at klage til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, hvis de nærmere betingelser herfor er opfyldt. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse: fdm@fdm.dk.
14.3 Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du i forhold til klage over et synsresultat indgive klage til Færdselsstyrelsen (Sorsigvej 35, 6760 Ribe, www.trafikstyrelsen.dk), hvis betingelserne er opfyldt (se http://www.fstyr.dk/DA/Syn-af-Koretojer/Spoergsmaal-og-svar/Syn.aspx).

15. MISLIGHOLDELSE

15.1 Ved misligholdelse af aftalen om FDM tjekpakke-abonnement gælder dansk rets almindelige regler. 

16. KONTAKTOPLYSNINGER PÅ UDBYDER

FDM test og bilsyn A/S
Firskovvej 32
2800 Kgs. Lyngby

CVR-nr.: 31075939
Telefon: 70 13 30 40
E-mail: fdm@fdm.dk