Prøveplader til bilen: Regler, brug og bestilling

Prøveplader – hvis rette betegnelse er prøvemærker – er en form for midlertidig nummerplade til f.eks. bil eller motorcykel. Læs mere om regler, brug og bestilling.

Blå bil holder foran et FDM testcenter.
Viden

Prøvemærker kan også i daglig tale kaldes prøveplader. Her kan du læse mere om hvad det er, reglerne for brug af prøvemærker, samt hvordan du bestiller, betaler og afhenter dine prøvemærker.   

Illustration af underoverskriftHvad er prøvemærker?

Med få og specifikke undtagelser, så gælder det i Danmark, at hvis du vil køre i bil eller på motorcykel på et område, hvor færdselsloven gælder (vores veje), så skal dit køretøj registreres og have en nummerplade.

Et ’prøvemærke’ er en form for midlertidig nummerplade, som i en begrænset periode giver dig tilladelse til – alligevel – at køre din nummerpladeløse bil eller motorcykel på danske veje. 

Et prøvemærke er udformet som en slags klistermærke. Der står et løbenummer og en gyldighedsperiode på klistermærket. Prøvemærker er gyldige i 7 dage.   

Illustration af underoverskriftHvad er et ’fast prøveskilt’?

Et fast prøveskilt er – som ordet antyder – en mere fast ordning. Prøveskilte anvendes derfor typisk af personer eller virksomheder, som har et tilbagevendende legitimt behov for lovligt at kunne køre bil eller motorcykel uden almindelig nummerplade. Et ’fast prøveskilt’ er typisk udformet som et skilt i nummerpladeform. Du har muligvis selv prøvet at køre med et fast prøveskilt før – hvis du har prøvekørt en bil hos en bilforhandler, er det typisk et sæt prøveskilte, der er på bilen.

Læs mere: Regler om ’særlige nummerplader’ herunder prøveskilte (eksternt link)

Hvem kan ansøge om prøvemærker?

Det er et krav, at du skal være bosiddende i Danmark for at kunne ansøge om prøvemærke til bil eller motorcykel mv.

Illustration af underoverskriftHvornår bruger man prøvemærker?

Du kan f.eks. bruge prøvemærker, hvis du:

 • Afprøver et nyt køretøj (du må prøvekøre ikke tilkøre)
 • Prøvekører et køretøj i forbindelse med reparation
 • Henter eller bringer et køretøj i forbindelse med reparation, køb/salg, leasing, klargøring
 • Kører til og fra synshal eller lign. i forbindelse med registrering eller godkendelse af et køretøj
 • Kører hen til, deltager i og kører hjem fra et godkendt motorløb (vær opmærksom på yderligere krav, f.eks. vedr. hvornår bilen senest er synet)
 • Deltager i veterantræf med veteranbil (vær opmærksom på yderligere krav, f.eks. vedr. hvornår bilen senest er synet)
 • Importerer eller eksporterer et køretøj til eller fra importørens eller eksportørens adresse. På skat.dk kan du læse, at du selv skal undersøge om det danske prøvemærke må anvendes til indkørsel og eller udkørsel i det eller de lande, hvor du ønsker at benytte prøvemærket. Danske prøvemærker og prøveskilte kan f.eks. bruges til transport af et køretøj fra Danmark og til eller igennem Tyskland, men det ikke gælder ikke den modsatte vej. Her kan der evt. køres mes tyske prøveskilte.

Læs mere: Regler om ’særlige nummerplader’ herunder prøvemærker (eksternt link)

Hvornår må man ikke bruge prøvemærker?

Du må ikke bruge prøvemærker, hvis du f.eks. ønsker at køre en fornøjelsestur i din ikke-indregistrerede specialbil eller på din ikke-indregistrerede motorcykel.

Illustration af underoverskriftHvor kan man bestille prøvemærker?

Du kan bestille prøvemærker online via Motorregisteret og få prøvemærket tilsendt med posten. Vær opmærksom på, at leveringstiden for at modtage prøvemærker med posten ifølge skat.dk er 3-4 dage.

Du kan i stedet for at få mærket tilsendt vælge selv at afhente det prøvemærke, du har bestilt. Læs mere om udlevering af prøvemærker/udleveringssteder længere nede i denne artikel.

Du har også mulighed for at købe prøvemærker i motorekspeditioner (beliggende i Aalborg, Aarhus, Odense og Høje-Taastrup) eller i udvalgte toldekspeditioner (beliggende i Frederikshavn, Hirtshals, Nørre Alslev, Rønne, Esbjerg og Padborg). Medbring billedlegitimation og køretøjets stelnummer.  

Illustration af underoverskriftSådan bestiller du prøvemærker digitalt

Du ansøger/bestiller prøvemærker i Motorregisteret. Du kan både ansøge om prøvemærker til køretøjer, der på forhånd findes i Motorregisteret, og køretøjer som ikke findes i Motorregisteret. Klik på fanen nedenfor, der er relevant for dig, og se vejledning:

 • Hvis køretøjet findes i Motorregistret
 1. Log på Motorregistret med NemID eller MitID
 2. Vælg Plader, Bestil specialplade og Bestil prøvemærker.
 3. Fremsøg køretøjet og lås det op med koderne fra registreringsattesten.
 4. Angiv begrundelse og ønsket gyldighedsperiode for prøvemærkerne.
 5. Ved afhentning af prøvemærker hos en privat virksomhed eller en af Motorstyrelsens motorekspeditioner skal du oplyse en mailadresse. Ved forsendelse af prøvemærket skal du markere, om du ønsker prøvemærket tilsendt til låner eller til en modtageradresse.
 6. Godkend bestillingen.
 7. Betal og gå til kvitteringssiden.

(Kilde: Skat.dk)

 • Hvis køretøjet ikke findes i Motorregistret:
 1. Log på Motorregistret med NemID eller MitID.
 2. Vælg PladerBestil specialplade og Bestil prøvemærker.
 3. Vælg Stelnummer og udfyld.
 4. Når du vælger Fremsøg køretøj, får du en fejlmeddelelse om, at køretøjet ikke findes.
 5. Vælg Opret køretøj nederst.
 6. Udfyld fanerne i Motorregistret med de oplysninger, du har.
 7. Når køretøjet er oprettet, kan du gennemføre bestillingen af prøvemærkerne som beskrevet ovenfor.

(Kilde: Skat.dk)

Illustration af underoverskriftHvor kan du få udleveret prøvemærker?

Et prøvemærke udleveres tidligst 14 dage før gyldighedsperiodens begyndelse.

Du kan få udleveret dine prøvemærker hos motorekspeditioner, de udvalgte toldekspeditioner hvor prøvemærket også kan købes, samt en række mindre virksomheder (typisk synshaller) landet over.  

Læs mere: Udleveringssteder for prøvemærker (eksternt link)

Du skal medbringe billedlegitimation og den kvittering, som du modtog på mail, da du bestilte prøvemærket. Hvis du afhenter prøvemærket på vegne af en anden person, skal du medbringe en fuldmagt fra hende/ham.

Illustration af underoverskriftSkal prøvemærker leveres retur?

Et prøvemærke skal ikke afleveres efter brug. På prøvemærket er angivet en gyldighedsperiode, og når denne periode udløber kan mærket ikke længere bruges.

Hvis du fortsætter med at køre i bilen, efter prøvemærkets gyldighedsperiode er udløbet, anses det som at du kører bil uden nummerplader, og det straffes med bøde.

Har du brug for ny nummerplade?

Husk, hos FDM testcentre i hele landet kan du få udleveret nummerplader og foretage ejer/brugerskifte. Du behøver ikke være medlem.  

Få ny nummerplade