Persondata- og cookiepolitik

Her kan du læse FDMs persondata- og cookiepolitik.

Her kan du læse FDMs persondatapolitik.
Viden

DEL I: FDMs PRIVATLIVSPOLITIK

Særligt for medlemmer der har et FDM/Shell Card

Når du accepterer denne privatlivspolitik, giver du samtidig samtykke til, at FDM må modtage oplysninger fra Shell (Dansk Fuel A/S) om de køb og betalinger, som du har foretaget med dit FDM/Shell Card. Du kan læse mere under pkt. 2.1.

1. INTRODUKTION

Den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger er Forenede Danske Motorejere, CVR-nr. 10376718, Firskovvej 32, 2800 Kongens Lyngby, telefonnummer 70 13 30 40, e-mailadresse fdm@fdm.dk ("FDM").

FDM behandler en række personoplysninger om dig til forskellige formål, som nærmere angivet i afsnit 2 af denne privatlivspolitik. Du kan altid kontakte FDM, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, du ønsker at udøve dine rettigheder, som nærmere angivet i afsnit 6 af denne privatlivspolitik, eller du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger.  

2. BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER, HERUNDER FORMÅL OG RETSGRUNDLAG

2.1 Behandling af dine personoplysninger ved oprettelse af medlemskab og benyttelse af FDMs serviceydelser

Når du opretter et medlemskab eller benytter vores serviceydelser, herunder fordele og services i dit medlemskab, behandler vi en række personoplysninger om dig, herunder dit navn, dine kontaktinformationer, f.eks. din e-mailadresse, din fysiske adresse, dit telefonnummer og din bils nummerplade. Herudover behandler vi oplysninger om din bil, herunder oplysninger om bilmærke, model, variant samt diverse tekniske data fra offentligt tilgængelige databaser som eksempelvis www.bilstatistik.dk. Ligeledes indsamler vi oplysninger om dit ejerforhold til din bil via offentligt tilgængelige registre. Dette kan eksempelvis være forsikringsoplysninger fra SKAT.

Herudover behandler vi personoplysninger om dig, som vi indsamler via dit medlemskort, når du bruger dette, eller som vi modtager fra vores fordels- og samarbejdspartnere, når du benytter dit medlemskort hos disse. FDM behandler personoplysninger til brug for administration af dine medlemsfordele og -services, herunder information omkring indløsning af en fordel eller service i dit medlemskab, tidspunktet for besøg, køb eller bestilling af en købt vare eller tjenesteydelse, købesummen samt din opnåede besparelse.

Vi behandler også personoplysninger om dig, når du henvender dig med diverse forespørgsler om vores ydelser og dit medlemskab.

Du kan læse mere om i afsnit 2.3, hvordan vi behandler oplysninger om dig til brug for markedsføring over for dig.

Særligt for medlemmer der har et FDM/Shell Card

Når du accepterer denne privatlivspolitik, giver du samtidig samtykke til, at FDM må modtage oplysninger fra Shell (Dansk Fuel A/S) om de køb og betalinger, som du har foretaget med dit FDM/Shell Card i en bestemt periode. FDM må bruge oplysningerne til at give dig et overblik over dine køb og opnåede rabatter hos FDMs samarbejdspartnere, både individuelt og samlet.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at udarbejde en aftale om medlemskab med dig, herunder at administrere medlemsskabet efter aftalens indgåelse, f.eks. for at udstede et medlemskort til dig, give dig besked om diverse medlemsfordele og sikre, at vores samarbejdspartnere tilbyder dig de medlemsfordele, som du har krav på.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er, at behandlingen er nødvendig af hensyn til indgåelse og opfyldelse af en kontrakt om dit medlemskab, som du er part i, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Herudover behandles en række personoplysninger om dig, fordi det er vores vurdering, at vores legitime interesser går forud for dine interesser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesser er at administrere dit medlemskab, sikre at vores medlemsfordele og -services ikke misbruges, og at du får de medlemsfordele og -services du har krav på, samt at svare på dine henvendelser og lignende. Vi mener i øvrigt, at behandlingerne af dine personoplysninger også sker i din interesse. Hvis du har et FDM/Shell card og du har accepteret denne privatlivspolitik, er vores retsgrundlag for at modtage og behandle oplysninger fra Shell (Dansk Fuel A/S), at du har givet samtykke til det, jf. betalingslovens § 125, stk. 2-3 og stk. 6.

2.2 Behandling af dine personoplysninger ved køb af FDM produkter via webshop

Når du handler via vores webshop https://fdmshop.dk/, behandler vi en række personoplysninger om dig, herunder dit navn, dine kontaktinformationer som din e-mailadresse og dit telefonnummer samt din fysiske adresse. Herudover behandler vi dine betalingsinformationer, når du har gennemført en ordre.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at levere de(n) vare(er), du har betalt for, herunder besvare dine forespørgsler og spørgsmål, hvis du måtte henvende dig til os i forbindelse med din bestilling.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er, at behandlingen er nødvendig af hensyn til indgåelse og opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, om levering af den bestilte vare, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. I andre tilfælde f.eks., hvis du henvender dig med spørgsmål vedrørende din ordre baserer vi vores behandling af dine personoplysninger på vores legitime interesser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesser er at administrere kundeforholdet, herunder at besvare dine henvendelser uden unødig forsinkelse og med rette omhu

2.3 Behandling af dine personoplysninger til brug for markedsføring over for dig

Vi kan også behandle de personoplysninger der er beskrevet i afsnit 2.1, 2.2 og 2.4 til at markedsføre os og vores fordels- og samarbejdspartnere over for dig, i) når du har givet dit samtykke til, at vi må henvende os med markedsføring via e-mail og andre former for elektronisk post, ii) når vi markedsfører os over for dig med almindelig post og andre kommunikationsformer, der ikke kræver markedsføringssamtykke, og/eller iii) når vi markedsfører os over for dig på sociale medier ved at gøre brug af brugerdefinerede målgrupper (custom audiences).

Det betyder, at vi kan udvælge og tilpasse vores markedsføring over for dig på baggrund af oplysninger som vi har indsamlet om dig i forbindelse med, at du har oprettet et medlemskab eller benytter vores serviceydelser, din klik- og søgeadfærd på vores hjemmeside, i vores applikationer og digitale henvendelser, som du har modtaget fra os, og oplysninger som du har givet os om dine præferencer i forhold til markedsføringsindhold og kommunikationsformer.

Medmindre du har givet samtykke til det, bruger vi dog ikke oplysninger som vi modtager fra en fordels- eller samarbejdspartner om, at du har benyttet dit medlemskort, til at markedsføre vores andre fordels- og samarbejdspartnere over for dig.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at sende og/eller vise dig relevant markedsføring, fordi du har anmodet om det, eller fordi vi vurderer, at du kan have en interesse i markedsføring om os og vores fordels- og samarbejdspartnere.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er vores legitime interesse i at markedsføre vores og vores fordels- og samarbejdspartneres produkter og ydelser over for dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vi mener, at det også er i din interesse at modtage vores markedsføringsmateriale, så du kan få mest muligt ud af dit medlemskab, og at det også er i din interesse, at markedsføringen er relevant for dig. Vores retsgrundlag for at behandle personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra en fordels- og samarbejdspartner, til markedsføring af os og den pågældende fordels- eller samarbejdspartner er vores legitime interesse i at markedsføre os og partnerens produkter og ydelser over for dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som vi har modtaget fra en fordels- og samarbejdspartner, til markedsføring af en anden fordels- eller samarbejdspartner, er vores retsgrundlag samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Vi behandler dine personoplysninger til at markedsføre os og vores fordels- og samarbejdspartnere over for dig på sociale medier ved at gøre brug af brugerdefinerede målgrupper (custom audiences), hvis du har givet samtykke til det, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, eller hvis vi vurderer, at vores behandling kan begrundes i vores legitime interesse i at markedsføre vores og vores fordels- og samarbejdspartneres produkter og ydelser over for dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

2.4 Behandling af dine personoplysninger via cookies og andre online-identifikatorer

Når vi anvender cookies og andre online-identifikatorer på vores hjemmeside og når du bruger vores applikationer, kan vi i visse tilfælde indsamle dine personoplysninger, såsom din IP-adresse, oplysninger om din adfærd og oplysninger om din browser og/eller enhed, du tilgår vores hjemmeside eller applikationen fra.

Formålet med behandlingen er at tilbyde dig individualiseret indhold på vores hjemmeside og applikationer og dermed en bedre brugeroplevelse, samt at målrette markedsføring over for dig.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er vores legitime interesse i at kunne præsentere individualiseret indhold og dermed sikre en god brugeroplevelse på vores hjemmeside og applikationer, samt vores legitime interesse i at markedsføre os, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Du kan læse mere om brugen af cookies på vores hjemmeside i afsnit 8, hvor du kan finde vores cookiepolitik.

2.5 Behandling af dine personoplysninger i forbindelse med FDMs juridiske rådgivning

Når du anmoder FDM om bistand til juridisk rådgivning som led i dit medlemskab, så behandler vi dine personoplysninger. De personoplysninger vi behandler om dig omfatter dit navn, din e-mailadresse, telefonnummer, og evt. personoplysninger i din henvendelse. Vi opfordrer dig til ikke at fremsende følsomme personoplysninger om dig selv f.eks. helbredsoplysninger, oplysninger om seksuel orientering, religiøs tilknytning, straffedomme m.v., da FDM normalt ikke har brug for dem i medlemssager. Skulle vi ekstraordinært have behov for at behandle sådanne personoplysninger, vil vi selv rekvirere dem hos dig. Dette gælder også dit CPR-nummer.

Formålet med denne behandling er at yde dig juridisk rådgivning og hjælpe dig med at fastlægge eller forsvare et retskrav, herunder hjælpe dig med at anlægge en retssag for domstolene, et nævn eller lignende.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er opfyldelse af en aftale om bistand til juridisk rådgivning, som du er part i, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.  

2.6 Behandling af dine personoplysninger i applikationerne Mit FDM, GoTur og Ta'Med

2.6.1 Mit FDM

For at benytte applikationen Mit FDM skal du være medlem af FDM og i applikationen behandler vi de personoplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med, at du oprettede et medlemskab og har benyttet vores serviceydelser som beskrevet i afsnit 2.1.  

Når du bruger applikationen indsamler vi oplysninger om din adfærd og din enhed som beskrevet i afsnit 2.4. Vi kan bruge vores oplysninger om dig til at tilpasse indholdet af applikationen og til markedsføring over for dig som beskrevet i afsnit 2.3

Formålet med behandlingen er at tilbyde dig applikationen, hjælpe dig til at få overblik over dine medlemsfordele, yde kundeservice, opretholde kontakten med dig, kommunikere med dig og give dig servicemeddelelser og lignende.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger til ovenstående formål er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Det er vores vurdering, at FDM's interesse i at tilbyde dig applikationen og administrere denne som beskrevet overstiger dine eventuelle modstridende interesser. Vi mener i øvrigt, at det er også i din interesse, at vi kan behandle dine personoplysninger, da vi ellers ikke kan stille applikationen til rådighed for dig.

2.6.2 GoTur

Når du opretter en bruger og benytter vores applikation GoTur behandler vi en række personoplysninger. Vi registrer udelukkende personoplysninger, som du vælger at give til os.

Når du opretter en bruger og dermed får adgang til rejseplanlæggeren behandler vi dine personoplysninger. De personoplysninger vi behandler om dig omfatter dit navn, din e-mail og dit telefonnummer.

Herudover behandler vi personoplysninger om dig, når du anvender applikationen, herunder søger efter en tur eller et køretøj. De personoplysninger vi behandler om dig i den forbindelse omfatter din startadresse, din destination, din geolokation og dine valgte transportløsninger.

Formålet med behandlingen er at tilbyde dig applikationen, yde kundeservice, opretholde kontakten med dig, give dig servicemeddelelser og lignende.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger til ovenstående formål er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Det er vores vurdering, at FDM's interesse i at tilbyde dig kundeservice og administrere applikatio-nen overstiger dine eventuelle modstridende interesser. Vi mener i øvrigt, at det er også i din interesse, at vi kan behandle dine personoplysninger, da vi ellers ikke kan stille applikationen til rådighed for dig.

2.6.3 Ta'Med

Når du opretter en bruger og benytter vores applikation Ta'Med behandler vi en række personoplysninger.

Når du opretter en bruger behandler vi dit navn, din e-mailadresse, dit telefonnummer, profilbillede, din bopælsadresse og din arbejdspladsadresse.

Når du skal finde en samkører behandler vi din profilbeskrivelse, profilbillede, din arbejdsplads, arbejdsmail, din stilling, foretrukne lokationer, foretrukne samkører, om du foretrækker at være chauffører, passager eller begge dele. Når du benytter applikationen som

 • chauffør behandler vi din startadresse, din destination og oplysninger om din bil, og
 • som passager behandler vi din startadresse og din destination.

Vi behandler dine personoplysninger, hvis du vælger at dele udgifterne med din samkører ved hjælp af vores betalings-løsning. I den forbindelse behandler vi følgende personoplysninger om dig:

 • oplysninger om, hvem var med i turen, om turen var gratis eller mod betaling, og om du har betalt chaufføren el-ler fået dine penge fra passageren.
 • detaljerne for transaktionen fra dig til din samkører.
 • dine betalingskortsoplysninger, når du laver en indbetaling til din samkørsel Wallet (gemt hos vores betalings-løsningsleverandør).
 • dine bankoplysninger, når du anmoder om en udbetaling fra din samkørsel Wallet til din privatkonto
 • en opgørelse over de indbetalinger du har foretaget på platformen (dvs. dine tank-op fra din privatkonto til din samkørsel Wallet).
 • en opgørelse over de udbetalinger du har fået fra platformen (dvs. udbetalinger fra din samkørsel Wallet til din privatkonto).

Slutteligt behandler vi personoplysninger om dig, når du får ratings fra en anden bruger, som du har kørt med.

Formålet med behandlingen er at tilbyde dig applikationen, yde kundeservice, opretholde kontakten med dig, give dig servicemeddelelser, sikre et højt tryghedsniveau mellem chauffører og passagerer, facilitere muligheden for deling af udgifter og lignende.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger til ovenstående formål er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Det er vores vurdering, at FDM's interesse i at tilbyde dig kundeservice og administrere applikatio-nen overstiger dine eventuelle modstridende interesser. Vi mener i øvrigt, at det er også i din interesse, at vi kan behandle dine personoplysninger, da vi ellers ikke kan stille applikationen til rådighed for dig.

3. MODTAGERE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi videregiver dine personoplysninger til blandt andet følgende modtagere:

 • Fordels- og samarbejdspartnere til brug for at administrere dine fordele og services. Du kan finde en oversigt over alle vores fordels- og samarbejdspartnere her: https://fdm.dk/fordelspartneroversigt.
 • Dit navn og din adresse videregives særligt til følgende samarbejdspartnere for at opfylde vores aftale med dig nævnt i afsnit 2.1;

- SVB Scanvik Books, Esplanaden 8B, 1263 København K
- Dansk Biludstyr ApS, Skejby Nordlandsvej 301, 8200 Aarhus N
- CIK Automåtter A/S, Teglvænget 131, 7400 Herning
- Special Auto Trading ApS, Bybjergvej 13, 3060 Espergærde
- T. Hansen Gruppen A/S, Stengårdvej 1, 5500 Middelfart

 • Vores datterselskaber, hvis det er nødvendigt til interne og/eller administrative formål.
 • Eksterne konsulenter og rådgivere, f.eks. revisorer og advokater.
 • Leverandører af forretningsydelser, f.eks. reklamebureauer, telemarketingbureauer og lignende.

Når du trykker på et link i GoTur applikationen, som fører dig til en transportudbyder videregives personoplysninger om dig til denne transportudbyder, hvis du allerede har oprettet en profil hos denne transportudbyder. I givet fald, vil denne blive oplyst om din ønskede tur, så denne kan vise dig de(n) relevante transportydelse(r). Det betyder, at transportudbyderen får oplysninger om, at det er dig, der ønsker turen. Transportudbyderen er selvstændig dataansvarlig for dennes behandling af dine personoplysninger. Hvis du ikke har oprettet en profil hos transportudbyderen, vil der ikke ske videregivelse af dine personoplysninger. I stedet vil du blot henvises til app store, hvor du kan downloade transportudbyderens applikation og oprette en profil.

Herudover har vi antaget en række databehandlere, som behandler dine personoplysninger på vores vegne og til vores formål, og som ikke må behandle dine personoplysninger til deres egne formål. Det er f.eks. Oracle, der tilpasser vores nyhedsbreve med personligt indhold til dig, og Microsoft, som leverer vores e-mailsystem.

4. OVERFØRSEL AF DINE PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJELANDE UDEN FOR EU/EØS

Når du benytter FDMs tjenester kan dine personoplysninger i nogle tilfælde blive overført til lande uden for EU/EØS.
I det omfang dine personoplysninger overføres til tredjelande uden for EU/EØS, sikrer FDM et tilstrækkeligt beskyttelses-niveau for en sådan overførsel. Hvis der ikke er tale om overførsel til modtagere etableret i de såkaldte "sikre" tredjelan-de, godkendt af EU-Kommissionen, sikrer FDM det f.eks. ved indgåelse af EU-standardkontrakter med modtageren af personoplysningerne. Eksempler på samarbejdspartnere uden for EU/EØS er Oracle, der tilpasser vores nyhedsbreve, Sendgrid der formaterer administrative e-mails, og Ciklum der hjælper os med konsulenter til drift og udvikling af systemer
Du kan anmode om at få en kopi af overførselsgrundlaget udleveret ved at sende en e-mail til fdm@fdm.dk.  

5. OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

5.1 Opbevaring af dine personoplysninger ved oprettelse af medlemskab og benyttelse af FDMs serviceydelser

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du har et aktivt medlemskab hos os. Hvis du opsiger dit medlemskab, opbevarer vi dine personoplysninger, der relaterer sig til bogføringsmateriale, i 5 år fra udgangen af det år, som bogføringsmaterialet vedrører, i overensstemmelse med bogføringslovens regler herom. Dine øvrige personoplysninger slettes, når vi ikke længere finder det nødvendigt at opbevare oplysningerne til de formål, som personoplysningerne oprinde-ligt blev indsamlet til, f.eks. personoplysninger, der fremgår af diverse henvendelser til os, slettes 3 år efter opsigelse af dit medlemskab.

5.2 Opbevaring af dine personoplysninger, når du køber FDM produkter via webshoppen

Dine betalingsoplysninger opbevares i 5 år fra udgangen af det år, som betalingen er foretaget i med henvisning til bogføringslovens regler herom. Dine øvrige personoplysninger slettes 5 år efter, at du har foretaget dit seneste køb.

5.3 Opbevaring af dine personoplysninger, der behandles til brug for markedsføring over for dig

Vi opbevarer dine personoplysninger til brug for markedsføring over for dig, så længe du er medlem af FDM eller så længe vi har et gyldigt markedsføringssamtykke fra dig. Hvis du opsiger dit medlemskab og trækker dit markedsførings-samtykke tilbage, sletter vi de personoplysninger, som ikke længere er nødvendige at opbevare. Nogle af dine personoplysninger kan være nødvendige at opbevare selv efter, at du har opsagt dit medlemskab og trukket dit samtykke tilbage, for at vi kan sikre os, at vi ikke længere sender dig direkte markedsføring og som dokumentation for, at vi har haft et gyldigt samtykke til at sende dig markedsføring iht. markedsføringsloven. I alle tilfælde slettes alle dine personoplysninger til brug for markedsføring over for dig 2 år fra du har opsagt dit medlemskab og trukket dit samtykke tilbage.

5.4 Opbevaring af dine personoplysninger, der behandles i Mit FDM, GoTur og/eller Ta'Med applikationen

Vi opbevarer dine personoplysninger i Mit FDM applikationen, så længe du har applikationen på din enhed.

Vi opbevarer dine personoplysninger i GoTur og/eller Ta'Med applikationerne i den periode du har en aktiv brugerprofil. Hvis du sletter din profil, vil vi dermed også slette dine personoplysninger.

Dine betalingsoplysninger fra GoTur og/eller Ta'Med applikationerne opbevares i 5 år fra udgangen af det år, hvor betalingen er foretaget. Dette sker i overensstemmelse med bogføringslovens regler.

5.5 Opbevaring af dine personoplysninger, der behandles som led i juridisk rådgivning

Vi opbevarer dine personoplysninger, der behandles som led i den juridiske rådgivning vi har givet dig, i 10 år fra sagens afslutning. Den lange opbevaringsperiode er begrundet i dokumentationshensyn og sker også i din interesse.

6. DINE RETTIGHEDER

Vi har iværksat en række foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder. Som registreret kan du gøre brug af de nedenfor oplistede rettigheder. Nogle af rettighederne gælder dog alene under visse omstændigheder.  

6.1 Ret til indsigt

Du har ret til at anmode om indsigt i, herunder udlevering af kopi af, de personoplysninger, som vi behandler om dig, ligesom du også har ret til at modtage information om:

 • Formålet med behandlingen,
 • Kategorierne af personoplysninger, der bliver behandlet,
 • Modtagere eller kategorier af modtagere, herunder modtagere i eventuelle tredjelande og i den forbindelse de fornødne garantier for overførslen,
 • Opbevaringsperioden eller kriterierne for fastsættelse af denne,
 • Retten til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse imod behandlingen af dine personoplysninger, her-under særligt i forbindelse med personoplysninger, der behandles med henblik på direkte markedsføring,
 • Retten til at klage til Datatilsynet,
 • Hvorfra dine personoplysninger stammer, og
 • Forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, og i den forbindelse som minimum meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for dig.

6.2 Ret til berigtigelse

Du har ret til at anmode om at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget samt ret til at anmode om at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.

6.3 Ret til sletning

Du har til at anmode om at få personoplysninger om dig selv slettet under visse omstændigheder, f.eks. hvis behandlingen er baseret på dit udtrykkelige samtykke, og du trækker dette samtykke tilbage.

6.4 Ret til begrænsning

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, f.eks. i forbindelse med, at rigtigheden af personoplysningerne bestrides.

6.5 Ret til dataportabilitet

Når vores behandling foretages automatisk og er baseret på dit samtykke eller opfyldelse af en aftale med dig, har du ret til at anmode om at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt ret til at anmode om at få transmitteret disse personoplysninger til anden dataansvarlig virksomhed, hvis dette er teknisk muligt.

6.6 Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse imod den behandling, som dine personoplysninger undergives hos os, herunder særligt i forhold til direkte markedsføring.

6.7 Ret til ikke at være genstand for automatiske afgørelser

Du har ret til at anmode om ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig.

6.8 Ret til tilbagekaldelse af samtykke

Hvis du har afgivet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagekalder du dit samtykke, vil dette dog ikke berøre den behandling af dine personoplysninger, som fandt sted forud for tilbagekaldelsen.

6.9 Ret til at indgive en klage til Datatilsynet

Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores privatlivspolitik eller du ønsker at udøve dine rettigheder m.v. Du kan også altid indgive en klage til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktinformationer kan du finde på www.datatilsynet.dk.  

7. ÆNDRINGER TIL DENNE PRIVATLIVSPOLITIK

Denne privatlivspolitik vil blive opdateret og ændret med jævne mellemrum, samt når det er nødvendigt som følge af lov- og praksisændringer på databeskyttelsesområdet. Vi anbefaler derfor, at du løbende holder dig orienteret på vores hjemmeside.

Dato for seneste ændring af privatlivspolitikken:
2020.08.17

 

DEL II: FDMs COOKIEPOLITIK

8. BRUG AF COOKIES

Når du besøger vores hjemmesiden www.fdm.dk ("Hjemmesiden"), bliver du spurgt om, hvorvidt du kan acceptere vores brug af cookies. Det er frivilligt, men vi opfordrer dig til at acceptere brugen af cookies for at opnå den bedste brugeroplevelse på Hjemmesiden.

8.1 Hvad er en cookie

Cookies er en lille datafil, der bliver lagt på din computer, når du bruger en internettjeneste. Cookies indeholder oplysninger, der senere kan læses af en webserver på det domæne, som udstedte den pågældende cookie. Det medfører, at den pågældende hjemmeside husker dig, næste gang du besøger den.

Der findes to typer af cookies - midlertidige cookies og permanente cookies. Midlertidige cookies er informationsenheder, som slettes, når du lukker din web-browser. Permanente cookies er informationsenheder, som bliver gemt på din computer, indtil de bliver slettet. Permanente cookies sletter sig selv efter en vis periode, men bliver fornyet, hver gang du besøger Hjemmesiden. FDM anvender både midlertidige og permanente cookies. Se mere herom i nedenstående afsnit 8.6 vedrørende oversigt over cookies.

8.2 Formålet med brug af cookies

Vi anvender cookies på Hjemmesiden med det formål at f.eks. forbedre din onlineoplevelse, blive klogere på de besøgendes præferencer, målrette annoncer, føre statistik og analyser og for at sikre, at Hjemmesiden fungerer optimalt. Fordelen for dig er, at du sparer tid, da du ikke hver gang, du besøger Hjemmesiden, skal angive de samme oplysninger.

8.3 Fravalg af cookies

Du kan altid afvise eller fravælge placeringen af cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du foretager fravalg, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at Hjemmesiden kan huske de valg, du foretager. Vi anbefaler derfor, at du accepterer brugen af cookies på Hjemmesiden.

Cookies, som du tidligere har accepteret, kan nemt slettes efterfølgende. Benytter du en computer med en nyere browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne: CTRL + SHIFT + Delete. Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du en MAC, skal du starte med at finde ud af, hvilken browser du bruger, og herefter klikke på det relevante link med vejledning i at fravælge cookies. I det nedenstående finder du eksempler på vejledninger til at fjerne cookies fra de browsere, der typisk bliver anvendt.

Bemærk, at hvis du bruger flere internetbrowsere, skal du slette cookies i samtlige af dine browsere.

8.4 Tredjepartscookies

For at kunne videreudvikle og forbedre Hjemmesiden anvender vi cookies fra visse tredjeparter med henblik på f.eks. at føre statistik og foretage analyser af onlineadfærd. Tredjeparterne indsamler statistikken m.v. og indsætter cookien på din computer på vores vegne.

8.5 Lagring af cookies

Cookies sletter sig selv efter varierende perioder, men opdateres automatisk, når du på ny besøger Hjemmesiden. Se mere herom i nedenstående afsnit 8.6.

8.6 Oversigt over cookies

Hjemmesiden anvender cookies fra:

 • Google Analytics (trafikmåling) og Google Adwords (retargeting)
  - Hjemmesiden og fdmshop.dk anvender cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på Hjemmesiden og fra Google Adwords til retargeting. Med retargeting lagres en cookie i din browser, der betyder, at hvis du besøger vores Hjemmeside, kan du ved besøg på en anden hjemmeside opleve at se et FDM-banner i annoncefelterne.
 • Eloqua
  - Hjemmesiden og fdmshop.dk anvender cookies fra Eloqua til at registrere trafik og brugeradfærd på Hjemmesiden og fdmshop.dk i individualiseringsøjemed.
 • Facebook
  - Hjemmesiden anvender cookies fra Facebook til at registrere brugeradfærd, og til at individualisere markedsføring på Facebooks platforme.
 • Hotjar
  - Hjemmesiden anvender Hotjar til at undersøge adfærd og forbedre brugeroplevelsen på vores Hjemmeside.
 • Visual Website Optimizer
  - Hjemmesiden anvender Visual Website Optimizer til at undersøge adfærd og forbedre brugeroplevelsen på vores Hjemmeside.
 • BMetric
  - Hjemmesiden anvender Bmetric til at indsamle oplysninger om antallet af telefonopkald der kommer ind via Hjemmesiden.
 • Penni Connect
  - Hjemmesiden anvender Penni Connect Prism til at undersøge brug af siden og forbedre brugeroplevelsen i forbindelse med sidens forsikringsprodukter.

Vores cookies sletter sig selv efter ca. 23 dage - 2 år, afhængig af hvilken cookie der er tale om. De fornyes efter hvert besøg på Hjemmesiden. Dette gælder dog ikke den cookie, der gemmes i vores system ved login. Denne gemmes permanent i din browser, indtil den bliver slettet manuelt af dig. Du kan se nærmere om, hvordan du sletter cookies i ovenstående afsnit 8.3 eller på dette link.