Privatlivs- og cookiepolitik

Her kan du læse FDMs privatlivs- og cookiepolitik

Her kan du læse FDMs persondatapolitik
Viden

FDM PRIVATLIVS- (DEL 1) OG COOKIE-POLITIK (DEL 2)

 

DEL I: FDMs PRIVATLIVSPOLITIK

Særligt for medlemmer, der har et FDM/Shell Card

Når du accepterer denne privatlivspolitik, giver du samtidig samtykke til, at FDM må modtage oplysninger fra Shell (Dansk Fuel A/S) om de køb og betalinger, som du har foretaget med dit FDM/Shell Card. Du kan læse mere under pkt. 2.1.

1. INTRODUKTION

Den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger er Forenede Danske Motorejere, CVR-nr. 10376718, Firskovvej 32, 2800 Kongens Lyngby, telefonnummer 70 13 30 40, e-mailadresse fdm@fdm.dk ("FDM").

FDM behandler en række personoplysninger om dig til forskellige formål, som nærmere angivet i afsnit 2 af denne privatlivspolitik. Du kan altid kontakte FDM, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, du ønsker at udøve dine rettigheder, som nærmere angivet i afsnit 6 af denne privatlivspolitik, eller du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger.

2. BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER, HERUNDER FORMÅL OG RETSGRUNDLAG

2.1 Behandling af dine personoplysninger ved oprettelse af medlemskab og benyttelse af FDMs serviceydelser

Når du opretter et medlemskab eller benytter vores serviceydelser, herunder fordele og services i dit medlemskab, behandler vi en række personoplysninger om dig, herunder dit navn, dine kontaktinformationer, f.eks. din e-mailadresse, din fysiske adresse, dit telefonnummer og din bils nummerplade. Herudover behandler vi oplysninger om din bil, herunder oplysninger om bilmærke, model, variant samt diverse tekniske data fra offentligt tilgængelige databaser som eksempelvis www.bilstatistik.dk. Ligeledes indsamler vi oplysninger om dit ejerforhold til din bil via offentligt tilgængelige registre. Dette kan eksempelvis være forsikringsoplysninger fra SKAT. Da et medlemskab hos FDM udgør en løbende aftale, er det også nødvendigt for os at behandle dit CPR-nummer til identifikationsformål.

Herudover behandler vi personoplysninger om dig, som vi indsamler via din benyttelse af medlemskabet, herunder benyttede fordele hos vores fordels- og samarbejdspartnere. FDM behandler personoplysninger til brug for administration af dine medlemsfordele og -services, herunder information omkring indløsning af en fordel eller service i dit medlemskab, tidspunktet for besøg, køb eller bestilling af en købt vare eller tjenesteydelse, købesummen samt din opnåede besparelse.

Vi behandler også personoplysninger om dig, når du henvender dig med diverse forespørgsler om vores ydelser og dit medlemskab.

Hvis du tidligere har haft medlemskab hos FDM, kan vi inden for lovgivningens rammer, kontakte dig på ny for at høre, om du evt. ønsker at blive medlem igen. I så fald kan vi bruge dit navn, telefonnummer, postnummer og by samt en evt. relevant segmenteringsnøgle (en oplysning om, hvilket kundesegment, vi tror, du tilhører). Oplysninger om segmentering indhentes fra en tredjepart, som udbyder et segmenteringsværktøj til dette formål (https://conzoom.dk/).

Du kan læse mere om i afsnit 2.3, hvordan vi behandler oplysninger om dig til brug for markedsføring over for dig.

Særligt for medlemmer, der har et FDM/Shell Card

Når du accepterer denne privatlivspolitik, giver du samtidig samtykke til, at FDM må modtage oplysninger fra Shell (Dansk Fuel A/S) om de køb og betalinger, som du har foretaget med dit FDM/Shell Card i en bestemt periode. FDM må bruge oplysningerne til at give dig et overblik over dine køb og opnåede rabatter hos FDMs samarbejdspartnere, både individuelt og samlet.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at udarbejde en aftale om medlemskab med dig, herunder at administrere medlemsskabet efter aftalens indgåelse, såsom sikre korrekt tilknytning af et valgt betalingskort, give dig besked om diverse medlemsfordele og sikre, at vores samarbejdspartnere tilbyder dig de medlemsfordele, som du har krav på.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er, at behandlingen er nødvendig af hensyn til indgåelse og opfyldelse af en kontrakt om dit medlemskab, som du er part i, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Herudover behandles en række personoplysninger om dig, fordi det er vores vurdering, at vores legitime interesser går forud for dine interesser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesser er at administrere dit medlemskab, sikre at vores medlemsfordele og -services ikke misbruges, og at du får de medlemsfordele og -services du har krav på, samt at svare på dine henvendelser og lignende. Vi mener i øvrigt, at behandlingerne af dine personoplysninger også sker i din interesse. Dit CPR-nummer behandles på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2. Hvis du har et FDM/Shell card og du har accepteret denne privatlivspolitik, er vores retsgrundlag for at modtage og behandle oplysninger fra Shell (Dansk Fuel A/S), at du har givet samtykke til det, jf. betalingslovens § 125, stk. 2-3 og stk. 6.

2.2 Behandling af dine personoplysninger ved køb af FDM produkter via webshop

Når du handler via vores webshop https://fdmshop.dk/, behandler vi en række personoplysninger om dig, herunder dit navn, dine kontaktinformationer som din e-mailadresse og dit telefonnummer samt din fysiske adresse. Herudover behandler vi dine betalingsinformationer, når du har gennemført en ordre.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at levere de(n) vare(er), du har betalt for, herunder besvare dine forespørgsler og spørgsmål, hvis du måtte henvende dig til os i forbindelse med din bestilling.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er, at behandlingen er nødvendig af hensyn til indgåelse og opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, om levering af den bestilte vare, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. I andre tilfælde f.eks., hvis du henvender dig med spørgsmål vedrørende din ordre baserer vi vores behandling af dine personoplysninger på vores legitime interesser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesser er at administrere kundeforholdet, herunder at besvare dine henvendelser uden unødig forsinkelse og med rette omhu.

2.3 Behandling af dine personoplysninger til brug for markedsføring over for dig

Vi kan også behandle de personoplysninger der er beskrevet i afsnit 2.1, 2.2 og 2.4 til at markedsføre os og vores fordels- og samarbejdspartnere over for dig, i) når du har givet dit samtykke til, at vi må henvende os med markedsføring via e-mail og andre former for elektronisk post, ii) når vi markedsfører os over for dig med almindelig post og andre kommunikationsformer, der ikke kræver markedsføringssamtykke, og/eller iii) når vi markedsfører os over for dig på sociale medier ved at gøre brug af brugerdefinerede målgrupper (custom audiences).

Det betyder, at vi kan udvælge og tilpasse vores markedsføring over for dig på baggrund af oplysninger som vi har indsamlet om dig i forbindelse med, at du har oprettet et medlemskab eller benytter vores serviceydelser, din klik- og søgeadfærd på vores hjemmeside, i vores applikationer og digitale henvendelser, som du har modtaget fra os, og oplysninger som du har givet os om dine præferencer i forhold til markedsføringsindhold og kommunikationsformer.

Medmindre du har givet samtykke til det, bruger vi dog ikke oplysninger, som vi modtager fra en fordels- eller samarbejdspartner om, at du har benyttet dit tilknyttede betalingskort, til at markedsføre vores andre fordels- og samarbejdspartnere over for dig.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at sende og/eller vise dig relevant markedsføring, fordi du har anmodet om det, eller fordi vi vurderer, at du kan have en interesse i markedsføring om os og vores fordels- og samarbejdspartnere.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er vores legitime interesse i at markedsføre vores og vores fordels- og samarbejdspartneres produkter og ydelser over for dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vi mener, at det også er i din interesse at modtage vores markedsføringsmateriale, så du kan få mest muligt ud af dit medlemskab, og at det også er i din interesse, at markedsføringen er relevant for dig. Vores retsgrundlag for at behandle personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra en fordels- og samarbejdspartner, til markedsføring af os og den pågældende fordels- eller samarbejdspartner er vores legitime interesse i at markedsføre os og partnerens produkter og ydelser over for dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som vi har modtaget fra en fordels- og samarbejdspartner, til markedsføring af en anden fordels- eller samarbejdspartner, er vores retsgrundlag samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Vi behandler dine personoplysninger til at markedsføre os og vores fordels- og samarbejdspartnere over for dig på sociale medier ved at gøre brug af brugerdefinerede målgrupper (custom audiences), hvis du har givet samtykke til det, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, eller hvis vi vurderer, at vores behandling kan begrundes i vores legitime interesse i at markedsføre vores og vores fordels- og samarbejdspartneres produkter og ydelser over for dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

2.4 Behandling af dine personoplysninger via cookies og andre online-identifikatorer

Når vi anvender cookies og andre online-identifikatorer på vores hjemmeside og når du bruger vores applikationer, kan vi i visse tilfælde indsamle dine personoplysninger, såsom din IP-adresse, oplysninger om din adfærd og oplysninger om din browser og/eller enhed, du tilgår vores hjemmeside eller applikationen fra.

Formålet med behandlingen er at tilbyde dig individualiseret indhold på vores hjemmeside og applikationer og dermed en bedre brugeroplevelse, samt at målrette markedsføring over for dig.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er vores legitime interesse i at kunne præsentere individualiseret indhold og dermed sikre en god brugeroplevelse på vores hjemmeside og applikationer, samt vores legitime interesse i at markedsføre os, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Du kan læse mere om brugen af cookies på vores hjemmeside i afsnit 8, hvor du kan finde vores cookiepolitik.

2.5 Behandling af dine personoplysninger i forbindelse med FDMs juridiske rådgivning

Når du anmoder FDM om bistand til juridisk rådgivning som led i dit medlemskab, så behandler vi dine personoplysninger. De personoplysninger vi behandler om dig omfatter dit navn, din e-mailadresse, telefonnummer, og evt. personoplysninger i din henvendelse. Vi opfordrer dig til ikke at fremsende følsomme personoplysninger om dig selv f.eks. helbredsoplysninger, oplysninger om seksuel orientering, religiøs tilknytning, straffedomme m.v., da FDM normalt ikke har brug for dem i medlemssager. Skulle vi ekstraordinært have behov for at behandle sådanne personoplysninger, vil vi selv rekvirere dem hos dig. Dette gælder også dit CPR-nummer.

Formålet med denne behandling er at yde dig juridisk rådgivning og hjælpe dig med at fastlægge eller forsvare et retskrav, herunder hjælpe dig med at anlægge en retssag for domstolene, et nævn eller lignende.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er opfyldelse af en aftale om bistand til juridisk rådgivning, som du er part i, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

2.6 Behandling af dine personoplysninger i forbindelse med FDM Forsikring

FDM Forsikring udbydes af Tryg Forsikring A/S.

Hvis du har anmodet om et forsikringstilbud eller om at blive kontaktet herom gennem prissammenligningstjenester, FDMs hjemmeside, opslag eller annoncer på de sociale medier, indsamler vi de personoplysninger, som du angivet i den forbindelse. Det vil sædvanligvis være dit navn, adresse, oplysninger om den pågældende genstand, der ønskes forsikret (såsom bil og dennes nummerplade), den tilbudte pris, samt hvorvidt du har et medlemskab hos FDM. Disse oplysninger kan blive udvekslet med Tryg Forsikring A/S.

Formålet med behandlingen er at tilbyde dig den valgte forsikring, følge op på din forespørgsel og sikre, at du modtager et tilbud på den valgte forsikring. Hvis du har afgivet oplysningerne til en prissammenligningstjeneste og efterfølgende bliver forsikringskunde, vil disse også blive anvendt for at sikre afregning mellem parterne i henhold til samarbejdsaftalen. Hvis du er forsikringskunde, vil oplysningerne blive anvendt løbende for at sikre, at du fortsat er medlem hos FDM og derfor berettiget til den konkrete forsikringspris.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger til ovenstående formål er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Det er vores vurdering, at FDM's interesse i at kunne tilbyde forsikringen, udføre løbende administrationsopgaver og sikre afregning mellem parterne overstiger dine eventuelle modstridende interesser. Vi mener i øvrigt, at det er også i din interesse at modtage et efterspurgt tilbud på forsikring, herunder at der sikres den fordelagtige pris for dig som medlem hos FDM.

Hvis FDM ikke har modtaget oplysningerne direkte fra dig, er kilden enten en prissammenligningstjeneste (såsom Samlino.dk), Tryg Forsikring A/S eller de sociale medier, hvor kampagnen har kørt.

2.7 Behandling af dine personoplysninger i forbindelse med Kort Tilknytning

Som FDM-medlem kan du vælge at registrere et betalingskort efter eget valg og knytte det til dit FDM-medlemsnummer, så når du betaler med dit registrerede kort, kan du optjene rabat hos udvalgte partnere (“Kort Tilknytning”).

Hvis du har valgt Kort Tilknytning, behandler vi personoplysninger om dig i forbindelse med din anvendelse af de tilknyttede betalingskort, herunder evt. oplysninger, som vi modtager fra vores fordels- og samarbejdspartnere, når du benytter de tilknyttede betalingskort hos disse. FDM behandler personoplysninger til brug for administration af dine medlemsfordele og -services, herunder information om indløsning af en fordel eller service i forbindelse med dit køb, købstidspunktet, købesummen samt din opnåede besparelse.

Formålet med behandlingen er at give dig rabat for hver transaktion, der foretages med dine tilknyttede kort, give overblik over dine køb og opnåede rabatter hos FDMs samarbejdspartnere, både individuelt og samlet, sende dig direkte elektronisk markedsføring i forbindelse med Kort Tilknytning, hvis du har givet samtykke hertil, og håndtere dine eventuelle spørgsmål om Kort Tilknytning til kundeservice. FDM kan desuden føre statistik over antal af transaktioner og købesummens størrelse på samarbejdspartnerniveau. Disse oplysninger analyseres på et aggregeret niveau med det formål at forbedre og udvikle tilbud og fordele til medlemmerne.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine betalingsoplysninger i forbindelse med Kort Tilknytning med henblik på administration af dine medlemsfordele og -services er dit samtykke, jf. betalingslovens § 125, stk. 2-3. FDM's kan desuden behandle dine personoplysninger på baggrund af legitime interesser i at markedsføre, forbedre og udvikle tiltag, initiativer og tilbud i relation to Kort Tilknytning, og sende dig markedsføringskommunikation, hvis du givet samtykke hertil efter markedsføringsloven, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Information om, hvor dine køb er foretaget, og hvilken rabat der er udløst, vil kun blive anvendt med henblik på markedsføring, hvis du vælger at give samtykke til behandling af dine personoplysninger til dette formål, jf. betalingslovens § 125, stk. 2.

2.8 Behandling af dine personoplysninger i applikationerne Mit FDM og Ta'Med

2.8.1 Mit FDM

For at benytte applikationen Mit FDM skal du være medlem af FDM og i applikationen behandler vi de personoplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med, at du oprettede et medlemskab og har benyttet vores serviceydelser som beskrevet i afsnit 2.1.

Når du bruger applikationen indsamler vi oplysninger om din adfærd og din enhed som beskrevet i afsnit 2.4. Vi kan bruge vores oplysninger om dig til at tilpasse indholdet af applikationen og til markedsføring over for dig som beskrevet i afsnit 2.3.

Formålet med behandlingen er at tilbyde dig applikationen, hjælpe dig til at få overblik over dine medlemsfordele, yde kundeservice, opretholde kontakten med dig, kommunikere med dig og give dig servicemeddelelser og lignende.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger til ovenstående formål er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Det er vores vurdering, at FDM's interesse i at tilbyde dig applikationen og administrere denne som beskrevet overstiger dine eventuelle modstridende interesser. Vi mener i øvrigt, at det er også i din interesse, at vi kan behandle dine personoplysninger, da vi ellers ikke kan stille applikationen til rådighed for dig.

2.8.2 Ta'Med

Når du opretter en bruger og benytter vores applikation Ta'Med, behandler vi en række personoplysninger.

Når du opretter en bruger, behandler vi dit navn, din e-mailadresse (herunder din arbejdsmail, hvis du har valgt at anvende dette), dit telefonnummer, profilbillede, fødselsdag, din bopælsadresse og din arbejdspladsadresse. Du har mulighed for at vælge mellem at oprette dig med din e-mail adresse og selvvalgt kodeord, logge ind med Facebook eller logge ind med hhv. Apple eller Google afhængigt af, hvilken type smartphone du benytter dig af. Vælger du at benytte login muligheder gennem en tredjepart, behandles dine login oplysninger med henblik på at få identificeret dig som bruger. I den forbindelse videregives disse oplysninger til hhv. Facebook, Apple eller Google for at få bekræftet din brugeridentitet. Dette kan medføre, at der opstår fælles dataansvar mellem FDM og hhv. Facebook, Apple eller Google. Du kan læse mere om disse tredjeparters behandling af personoplysninger i deres respektive privatlivspolitikker (Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation, Apple: https://www.apple.com/legal/privacy/dk/ og Google: https://policies.google.com/privacy?hl=da).

Når du skal finde en samkører, behandler vi din profilbeskrivelse, profilbillede, din arbejdsplads, arbejdsmail, din stilling, foretrukne lokationer, foretrukne samkører, om du foretrækker at være chauffører, passager eller begge dele.

Når du ellers benytter applikationen, behandler vi følgende personoplysninger om dig:

 • Når du benytter applikationen som chauffør, behandler vi din startadresse, din destination og oplysninger om din bil.
 • Når du benytter applikationen som passager, behandler vi din startadresse og din destination.
 • Når du kører sammen med en samkører, behandler vi oplysninger om din geolokation (lokationsdata) fra din telefon under og efter turen for at hjælpe dig med at finde din samkører, samt for at dokumentere, at turen har fundet sted, herunder for at sikre, at applikationen ikke anvendes i strid med vilkårene for applikationen og vores retningslinjer om brug. Herudover behandler vi lokationsdata til at sikre, at betalingen fra passagerne til chaufføren kan udføres.
 • Når du accepterer og samtykker til at anvende Smart Matching-funktionen, indebærer det, at vi kan foreslå dig relevante matches baseret på din lokationsdata. Det betyder, at vi analyserer dine lokationsdata for at forudsige, hvilke ruter og chauffører der ville være relevante for netop dig og dermed kommer med forslag om at "matche" de relevante parter. I den forbindelse vil vi indsamle din lokationsdata løbende, herunder foretage stikprøver for at sikre os, at grundlaget for vores analyse til enhver tid er opdateret, så vi kan foreslå de mest relevante ruter og matches for lige netop dig.
 • Når du verificerer din identitet på Ta’Med, behandler vi oplysninger fra dit kørekort, dit pas eller andre legitimationsdokumenter, som vi har modtaget fra dig. Dette indebærer også behandling af dit CPR-nummer.
 • Når du vil benytte funktionen for at køre udelukkende med personer af samme køn som dig, behandler vi oplysninger om din køn.
 • Når du får ratings fra en anden bruger, som du har kørt med, behandler vi endvidere oplysninger herom.

Vi behandler dine personoplysninger, hvis du vælger at dele udgifterne med din samkører ved hjælp af vores betalingsløsning. I den forbindelse behandler vi følgende personoplysninger om dig:

 • oplysninger om, hvem var med i turen, om turen var gratis eller mod betaling, og om du har betalt chaufføren eller fået dine penge fra passageren.
 • lokationsdata om din tur for at dokumentere, at turen har fundet sted, og at betalingen til chaufføren kan gennemføres.
 • detaljerne for transaktionen fra dig til din samkører.
 • dine betalingskortsoplysninger, når du laver en indbetaling til din samkørsel Wallet (gemt hos vores betalingsløsningsleverandør).
 • dine bankoplysninger, når du anmoder om en udbetaling fra din samkørsel Wallet til din privatkonto (gemt hos vores betalingsløsningsleverandører).
 • en opgørelse over de indbetalinger du har foretaget på platformen (dvs. dine tank-op fra din privatkonto til din samkørsel Wallet).
 • en opgørelse over de udbetalinger du har fået fra platformen (dvs. udbetalinger fra din samkørsel Wallet til din privatkonto).

Du kan vælge at slutte dig til din virksomheds fællesskab på Ta’Med, så du kan få særlige belønninger og fordele. Når du gør det, behandler vi oplysninger om din arbejdsmail samt oplysninger om de belønninger og fordele, du får tilbudt og vælger at benytte.

Du har mulighed for at henvise en ven til at brug Ta’Med gennem en "tip-en-ven" funktion i applikationen. Det er frivilligt at sende tippet videre til din ven. Din ven vil opnå en mulighed for at få en velkomstbonus at køre for. I den forbindelse behandler vi dit navn og din vens telefonnummer. Din vens telefonnummer vil blive opbevaret i 2 måneder for at sikre, at vennen kan bruge velkomstbonussen, inden den bortfalder.

Formålet med behandlingen er at tilbyde dig applikationen, yde kundeservice, opretholde kontakten med dig, give dig servicemeddelelser, sikre et højt tryghedsniveau mellem chauffører og passagerer, facilitere muligheden for deling af udgifter, sikre overholdelse af applikations vilkår og retningslinjer for brug, tilbyde dig relevante matches baseret på din lokationsdata, når du accepterer og samtykker til anvendelse af Smart Matching-funktionen samt screening for at sikre overholdelse af hvidvaskreglerne.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er som følger:

 • Behandling af din lokationsdata, når du benytter Smart Matching-funktionen, sker på baggrund af dit forudgående samtykke, som du kan afgive ved installation af applikationen eller senere via applikations indstillinger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at tilgå applikationens indstillinger og slå funktionen fra.
 • Behandling af dit kørekort, pas og øvrige identifikationsdokumenter sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, da behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse (reglerne i hvidvaskloven). I den forbindelse sker der også behandling af dit CPR-nummer, hvilket også er et krav i henhold til hvidvaskloven, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1.
 • Behandling af de øvrige personoplysninger sker på baggrund af vores legitime interesser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Det er vores vurdering, at FDM's interesse i at stille applikationen til rådighed for dig, tilbyde dig kundeservice, administrere applikationen og sikre dokumentation for turene og dermed forhindre, at applikationen bliver benyttet i strid med vilkårene og vores retningslinjer for brug, overstiger dine eventuelle modstridende interesser. Vi mener i øvrigt, at det er også i din interesse, at vi kan behandle dine personoplysninger, da vi ellers ikke kan stille applikationen til rådighed for dig.

3. MODTAGERE AF DINE OPLYSNINGER

Vi videregiver dine personoplysninger til blandt andet følgende modtagere:

 • Fordels- og samarbejdspartnere til brug for at administrere dine fordele og services. Du kan finde en oversigt over alle vores fordels- og samarbejdspartnere her: https://fdm.dk/fordelspartneroversigt.
 • Vores datterselskaber, hvis det er nødvendigt til interne og/eller administrative formål.
 • Eksterne konsulenter og rådgivere, f.eks. revisorer og advokater.
 • Leverandører af forretningsydelser, f.eks. reklamebureauer, telemarketingbureauer og lignende.
 • Tryg Forsikring A/S (binavn: FDM Forsikring), hvis du er en forsikringskunde.
 • Udbydere af prissammenligningstjenester, som vi samarbejder med.
 • Loyal Solutions A/S, som er leverandør af den tekniske løsning for Kort Tilknytning (og agerer som databehandler for FDM).
 • Herudover har vi antaget en række databehandlere, som behandler dine personoplysninger på vores vegne og til vores formål, og som ikke må behandle dine personoplysninger til deres egne formål. Det er f.eks. Oracle, der tilpasser vores nyhedsbreve med personligt indhold til dig, og Microsoft, som leverer vores e-mail og CRM system.

3.1. Videregivelse af dine personoplysninger ved brug af Ta'Med applikationen

Når du anmoder om en parkeringsplads reserveret til samkørsel gennem Ta’Med applikationen, videregiver vi personoplysninger om dig og dit køretøj til vores partner, som administrerer disse parkeringspladser.

For at give dig belønninger, som du optjener ved at køre sammen på Ta’Med applikationen (gaver, fordele, rabatter, subsidier mv.), videregiver vi personoplysninger om din identitet og dine ture til de tredjeparter, som skal levere belønningen til dig. Disse personoplysninger kan være dit navn, din adresse, din e-mail adresse, oplysninger om turen, dokumentation for, at du har kørt turen samt andre oplysninger, der er nødvendige for, at betingelserne for at modtage belønningen er opfyldt. Vi videregiver disse personoplysninger udelukkende til den partner, som skal levere den pågældende belønning til dig.

4. OVERFØRSEL AF DINE PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJELANDE UDEN FOR EU/EØS

Når du benytter FDMs tjenester kan dine personoplysninger i nogle tilfælde blive overført til lande uden for EU/EØS.

I det omfang dine personoplysninger overføres til tredjelande uden for EU/EØS, sikrer FDM et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for en sådan overførsel. Hvis der ikke er tale om overførsel til modtagere etableret i de såkaldte "sikre" tredjelande, godkendt af EU-Kommissionen, sikrer FDM det f.eks. ved indgåelse af EU-standardkontrakter med modtageren af personoplysningerne. Eksempler på samarbejdspartnere uden for EU/EØS er Oracle, der tilpasser vores nyhedsbreve, Sendgrid, der formaterer administrative e-mails, Vonage, der er en sms-verificeringstjeneste, Frontapp, der leverer systemet til kundeservice på Ta’Med, og Ciklum, der hjælper os med konsulenter til drift og udvikling af systemer.

Du kan anmode om at få en kopi af overførselsgrundlaget udleveret ved at sende en e-mail til fdm@fdm.dk.  

5. OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

5.1 Opbevaring af dine personoplysninger ved oprettelse af medlemskab og benyttelse af FDMs serviceydelser

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du har et aktivt medlemskab hos os. Hvis du opsiger dit medlemskab, opbe-varer vi dine personoplysninger, der relaterer sig til bogføringsmateriale, i 5 år fra udgangen af det år, som bogføringsmate-rialet vedrører, i overensstemmelse med bogføringslovens regler herom. Dine øvrige personoplysninger slettes, når vi ikke længere finder det nødvendigt at opbevare oplysningerne til de formål, som personoplysningerne oprindeligt blev indsamlet til, f.eks. personoplysninger, der fremgår af diverse henvendelser til os, slettes 3 år efter opsigelse af dit medlemskab, og oplysninger om dit betalingskort slettes 100 dage ophøret af dit medlemskab for at sikre udbetaling af evt. udestående optjent rabat.

5.2 Opbevaring af dine personoplysninger, når du køber FDM produkter via webshoppen

Dine betalingsoplysninger opbevares i 5 år fra udgangen af det år, som betalingen er foretaget i med henvisning til bogføringslovens regler herom. Dine øvrige personoplysninger slettes 5 år efter, at du har foretaget dit seneste køb.

5.3 Opbevaring af dine personoplysninger, der behandles til brug af markedsføring over for dig

Vi opbevarer dine personoplysninger til brug for markedsføring over for dig, så længe du er medlem af FDM eller så længe vi har et gyldigt markedsføringssamtykke fra dig. Hvis du opsiger dit medlemskab og trækker dit markedsføringssamtykke tilbage, sletter vi de personoplysninger, som ikke længere er nødvendige at opbevare. Nogle af dine personoplysninger kan være nødvendige at opbevare selv efter, at du har opsagt dit medlemskab og trukket dit samtykke tilbage, for at vi kan sikre os, at vi ikke længere sender dig direkte markedsføring og som dokumentation for, at vi har haft et gyldigt samtykke til at sende dig markedsføring iht. markedsføringsloven. I alle tilfælde slettes alle dine personoplysninger til brug for markedsføring over for dig 2 år fra du har opsagt dit medlemskab og trukket dit samtykke tilbage.

5.4 Opbevaring af dine personoplysninger, der behandles i Mit FDM og Ta'Med applikationen

Vi opbevarer dine personoplysninger i Mit FDM applikationen, så længe du har applikationen på din enhed.

Vi opbevarer dine personoplysninger i Ta'Med applikationen i den periode, du har en aktiv brugerprofil. Hvis du sletter din profil, opbevarer vi dog dine personoplysninger i 1 år med henblik på at dokumentere dine kørte ture i forhold til de belønninger, du har fået, og til eventuelle reklamationer fra en af dine samkører. Herefter slettes dine personoplysninger.

Oplysninger om din lokationsdata slettes løbende efter et år fra registrering heraf.  

Hvis du er en inaktiv bruger, dvs. du har ikke logget ind på applikationen i 2 sammenhængende år, slettes din profil 2 år efter sidste log-in. Du vil få en påmindelse herom, således at du kan nå at genaktivere din profil, hvis du ønsker det.

Hvis din profil på Ta’Med-applikationen bliver slettet på grund af svig, misbrug eller anden brug i strid med vilkårene og vores retningslinjer for brug af applikationen, bliver dine personoplysninger opbevaret i 5 år for at sikre dokumentation for, hvorfor din profil blev slettet, herunder for at forhindre, at du opretter dig igen og bruger applikationen i strid med vilkårene og vores retningslinjer om brug. Dine kortoplysninger slettes dog efter 1 år.

er dine personoplysninger opbevaret i 5 år for at sikre dokumentation for, hvorfor din profil blev slettet, herunder for at forhindre, at du opretter dig igen og bruger applikationen i strid med vilkårene og vores retningslinjer om brug. Dine kortoplysninger slettes dog efter 1 år.

Dine betalingsoplysninger fra GoTur og/eller Ta'Med applikationerne opbevares i 5 år fra udgangen af det år, hvor betalingen er foretaget. Dette sker i overensstemmelse med bogføringslovens regler.

5.5 Opbevaring af dine personoplysninger, der behandles som led i juridisk rådgivning

Vi opbevarer dine personoplysninger, der behandles som led i den juridiske rådgivning vi har givet dig, i 10 år fra sagens afslutning. Den lange opbevaringsperiode er begrundet i dokumentationshensyn og sker også i din interesse.

6. DINE RETTIGHEDER

Vi har iværksat en række foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder. Som registreret kan du gøre brug af de nedenfor oplistede rettigheder. Nogle af rettighederne gælder dog alene under visse omstændigheder.

6.1 Ret til indsigt

Du har ret til at anmode om indsigt i, herunder udlevering af kopi af, de personoplysninger, som vi behandler om dig, ligesom du også har ret til at modtage information om:

 • Formålet med behandlingen,
 • Kategorierne af personoplysninger, der bliver behandlet,
 • Modtagere eller kategorier af modtagere, herunder modtagere i eventuelle tredjelande og i den forbindelse de fornødne garantier for overførslen,
 • Opbevaringsperioden eller kriterierne for fastsættelse af denne,
 • Retten til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse imod behandlingen af dine personoplysninger, herunder særligt i forbindelse med personoplysninger, der behandles med henblik på direkte markedsføring,
 • Retten til at klage til Datatilsynet,
 • Hvorfra dine personoplysninger stammer, og
 • Forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, og i den forbindelse som minimum meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for dig.

6.2 Ret til berigtigelse

Du har ret til at anmode om at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget samt ret til at anmode om at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.

6.3 Ret til sletning

Du har til at anmode om at få personoplysninger om dig selv slettet under visse omstændigheder, f.eks. hvis behandlingen er baseret på dit udtrykkelige samtykke, og du trækker dette samtykke tilbage.

6.4 Ret til begrænsning

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, f.eks. i forbindelse med, at rigtigheden af personoplysningerne bestrides.

6.5 Ret til dataportabilitet

Når vores behandling foretages automatisk og er baseret på dit samtykke eller opfyldelse af en aftale med dig, har du ret til at anmode om at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt ret til at anmode om at få transmitteret disse personoplysninger til anden dataansvarlig virksomhed, hvis dette er teknisk muligt.

6.6 Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse imod den behandling, som dine personoplysninger undergives hos os, herunder særligt i forhold til direkte markedsføring.

6.7 Ret til ikke at være genstand for automatiske afgørelser 

Du har ret til at anmode om ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig.

6.8 Ret til tilbagekaldelse af samtykke

Hvis du har afgivet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagekalder du dit samtykke, vil dette dog ikke berøre den behandling af dine personoplysninger, som fandt sted forud for tilbagekaldelsen.

6.9 Ret til at indgive en klage til Datatilsynet

Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores privatlivspolitik eller du ønsker at udøve dine rettigheder m.v. Du kan også altid indgive en klage til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktinformationer kan du finde på www.datatilsynet.dk

7. ÆNDRINGER TIL DENNE PRIVATLIVSPOLITIK

Denne privatlivspolitik vil blive opdateret og ændret med jævne mellemrum, samt når det er nødvendigt som følge af lov- og praksisændringer på databeskyttelsesområdet. Vi anbefaler derfor, at du løbende holder dig orienteret på vores hjemmeside.

 

DEL II: FDMS BRUG AF COOKIES PÅ HJEMMESIDEN (COOKIEPOLITIK)

8. BRUG AF COOKIES

Når du besøger vores hjemmesiden www.fdm.dk ("Hjemmesiden"), bliver du spurgt om, hvorvidt du kan acceptere vores brug af cookies. Det er frivilligt, men vi opfordrer dig til at acceptere brugen af cookies for at opnå den bedste brugeroplevelse på Hjemmesiden.

8.1 Hvad er en cookie

Cookies er en lille datafil, der bliver lagt på din computer, når du bruger en internettjeneste. Cookies indeholder oplysninger, der senere kan læses af en webserver på det domæne, som udstedte den pågældende cookie. Det medfører, at den pågældende hjemmeside husker dig, næste gang du besøger den.

Der findes to typer af cookies - midlertidige cookies og permanente cookies. Midlertidige cookies er informationsenheder, som slettes, når du lukker din web-browser. Permanente cookies er informationsenheder, som bliver gemt på din computer, indtil de bliver slettet. Permanente cookies sletter sig selv efter en vis periode, men bliver fornyet, hver gang du besøger Hjemmesiden. FDM anvender både midlertidige og permanente cookies. Se mere herom i nedenstående afsnit 8.6 vedrørende oversigt over cookies.

8.2 Formålet med brug af cookies

Vi anvender cookies på Hjemmesiden med det formål at f.eks. forbedre din onlineoplevelse, blive klogere på de besøgendes præferencer, målrette annoncer, føre statistik og analyser og for at sikre, at Hjemmesiden fungerer optimalt. Fordelen for dig er, at du sparer tid, da du ikke hver gang, du besøger Hjemmesiden, skal angive de samme oplysninger.

8.3 Fravalg af cookies

Du kan altid afvise eller fravælge placeringen af cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du foretager fravalg, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at Hjemmesiden kan huske de valg, du foretager. Vi anbefaler derfor, at du accepterer brugen af cookies på Hjemmesiden.

Cookies, som du tidligere har accepteret, kan nemt slettes efterfølgende. Benytter du en computer med en nyere browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne: CTRL + SHIFT + Delete. Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du en MAC, skal du starte med at finde ud af, hvilken browser du bruger, og herefter klikke på det relevante link med vejledning i at fravælge cookies. I det nedenstående finder du eksempler på vejledninger til at fjerne cookies fra de browsere, der typisk bliver anvendt.

Bemærk, at hvis du bruger flere internetbrowsere, skal du slette cookies i samtlige af dine browsere.

8.4 Tredjepartscookies

For at kunne videreudvikle og forbedre Hjemmesiden anvender vi cookies fra visse tredjeparter med henblik på f.eks. at føre statistik og foretage analyser af onlineadfærd. Tredjeparterne indsamler statistikken m.v. og indsætter cookien på din computer på vores vegne.

8.5 Lagring af cookies

Cookies sletter sig selv efter varierende perioder, men opdateres automatisk, når du på ny besøger Hjemmesiden. Se mere herom i nedenstående afsnit 8.6.

8.6 Oversigt over cookies

Hjemmesiden anvender cookies fra:

 • Google Analytics (trafikmåling) og Google Adwords (retargeting)
  Hjemmesiden og fdmshop.dk anvender cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på Hjemmesiden og fra Google Adwords til retargeting. Med retargeting lagres en cookie i din browser, der betyder, at hvis du besøger vores Hjemmeside, kan du ved besøg på en anden hjemmeside opleve at se et FDM-banner i annoncefelterne.
 • Eloqua
  Hjemmesiden og fdmshop.dk anvender cookies fra Eloqua til at registrere trafik og brugeradfærd på Hjemmesiden og fdmshop.dk i individualiseringsøjemed.
 • Bloomreach Engagement
  FDMs hjemmesider, fdm.dk og fdmshop.dk samt FDMs app, MitFDM,  anvender cookies fra Bloomreach Engagement til at registrere trafik og brugeradfærd i individualiseringsøjemed.
 • Facebook
  Hjemmesiden anvender cookies fra Facebook til at registrere brugeradfærd, og til at individualisere markedsføring på Facebooks platforme.
 • Hotjar
  Hjemmesiden anvender Hotjar til at undersøge adfærd og forbedre brugeroplevelsen på vores Hjemmeside.
 • Visual Website Optimizer
  Hjemmesiden anvender Visual Website Optimizer til at undersøge adfærd og forbedre brugeroplevelsen på vores Hjemmeside.
 • Penni Connect
  Hjemmesiden anvender Penni Connect Prism til at undersøge brug af siden og forbedre brugeroplevelsen i forbindelse med sidens forsikringsprodukter.

Vores cookies sletter sig selv efter ca. 23 dage - 2 år, afhængig af hvilken cookie der er tale om. De fornyes efter hvert besøg på Hjemmesiden. Dette gælder dog ikke den cookie, der gemmes i vores system ved login. Denne gemmes permanent i din browser, indtil den bliver slettet manuelt af dig. Du kan se nærmere om, hvordan du sletter cookies i ovenstående afsnit 8.3 eller på dette link.

Du kan også læse mere i vores dataetik-politik