København får 1.700 nye p-pladser

Nyt forlig sikrer københavnerne 1.700 flere parkeringspladser. Samtidig droppes planerne om en særlig dyr P-zone i indre by.

Trafik

Jagten på en parkeringsplads i København ser nu ud til snart at blive lidt lettere.

Et flertal på Københavns Rådhus er i et nyt forlig nemlig blevet enige om at etablere 1.726 nye parkeringspladser i hovedstaden.

Særligt på Østerbro, hvor der længe har været kamp om pladserne, ser det ud til at blive nemmere at stille bilen. Ifølge det nye forlig vil man her etablere 500 nye skråparkeringspladser, mens borgerne på Vesterbro og på Amager kan glæde sig over, at den nye aftale sikrer dem 250 nye pladser.

Derudover bliver yderligere 345 kommunale p-pladser åbnet for københavnerne, og så er aftaleparterne enige om at skaffe 500 pladser ved bl.a. at leje sig ind i private anlæg.

”Jeg er rigtig glad for, at det er lykkedes os at lave en aftale om flere parkeringspladser til københavnerne. København er en moderne grøn storby, hvor vi prioriterer kollektiv trafik og cykler utroligt højt. Men der skal også være plads til de københavnere, som har en bil. Med denne aftale sikrer vi lidt bedre forhold for dem og forbedrer rammerne for byens vækst,” siger overborgmester Frank Jensen.

Ingen dyr p-zone

I aftalen ligger også oprettelsen af nye 100 pladser til 60-minutters gratis parkering i indre by. Til gengæld blev forslaget om oprettelsen af en ekstra dyr parkeringszone i det indre København taget af bordet.

I FDM er man glade for den nye aftale.

”Mange københavnere er afhængige af en bil for at få hverdagen til at hænge samme. Derfor er vi i FDM også glade for, at der er et bredt flertal i Københavns Borgerrepræsentation, der har arbejdet for at få en aftale i hus, som sikrer bedre forhold for bilisterne. Det er udmærket, at København gerne vil være en god by for cyklister, men bilerne er også en del af København, og dem skal der også være plads til. Det synes politikerne med den nye aftale at anerkende, og det er et vigtigt signal, de sender,” siger adm. direktør i FDM, Thomas Møller Thomsen, og tilføjer:

”Men nu gør enlig svale ingen sommer, og her virker 1.726 nye parkeringspladser højest som en tidlig forårsbebuder taget i betragtning af, at Københavns Kommune de seneste 15 år har nedlagt mange tusinde parkeringspladser. Der er derfor et stykke vej endnu, men kommunen er med sin nye aftale på rette vej.”