Fartgrænser i bil: Få overblikket

Hvor hurtigt må du egentlig køre? Her får du overblik over fartgrænser for bil, trailer og campingvogne.

Vej i byzone med registrering af bilisternes fart.
Viden

Hastighedsgrænserne gælder altid, medmindre der lokalt er skiltet med en anden hastighed, eller hvis der er forhold, der gør det nødvendigt at sætte hastigheden ned. Ifølge færdselsloven skal hastigheden til enhver tid være afpasset efter forholdene i trafikken. 

Hvad er fartgrænserne for biler, varebiler og busser?

Hastighedsgrænserne gælder for køretøjer med tilladt totalvægt på højst 3.500 kilo.

Hvad er fartgrænserne for trailer og campingvogne?

Fartgrænser for trailer, campingvogn og andre anhængere er lavere på motorvej, motortrafikvej og landevej med en højere hastighedsgrænse end 80 km/t.

Hvis der i byerne lokalt er skiltet med højere hastighedsgrænser, må du følge dem. Dog må du maks. køre 80 km/t. i en byzone med anhænger.

Det er muligt at få Tempo 100-godkendelse i Danmark, og med denne godkendelse må du køre 100 km/t. på motorvej.

Læs mere: Sådan får du Tempo 100-godkendelse

Se i videoen, hvordan du aflæser fartgrænse-skiltene:

Hvor høj hastighed giver klip i kørekortet ?

Du får et klip i kørekortet, hvis du kører mere end 30 procent for stærkt. Bødens størrelse afhænger af hastigheden.

Nedenfor kan du se, hvornår en hastighedsoverskridelse giver klip i kørekortet, og hvilke hastighedsoverskridelser der vil betyde betinget eller ubetinget frakendelse af dit kørekort. 

Klip i kørekort: Fartoverskridelse over 30 procent.

Betinget frakendelse: Fartoverskridelse over 60 procent eller fart på mindst 160 km/t. For personbil med anhænger med mere får du frakendt kørekortet betinget ved 40 procent overskridelse af hastighedsgrænsen.

Ubetinget frakendelse: Fart over 200 km/t, eller fartoverskridelse over 100 procent samtidig med, at man har kørt mere end 100 km/t.

Læs mere: Disse forseelser koster klip i kørekortet

Illustration af underoverskriftHvad gælder ved vejarbejde?

Når hastighedsgrænsen er midlertidigt nedsat ved vejarbejde eller arbejde af tilsvarende karakter på eller ved vejen, er bødetaksterne fordoblet.

Vær opmærksom på, at du får frakendt kørekortet betinget, hvis du kører mere end 40 procent for stærkt.

Læs mere: Bødetakster for at køre for stærkt

Har du spørgsmål til reglerne?

Hvis du har spørgsmål til færdselsregler og bøder, kan du som medlem af FDM kontakte vores juridiske rådgivning.

Få rådgivning

Få hjælp af FDM

Som medlem kan du få personlig rådgivning om alle færdselsregler både i Danmark og Europa. Har du fået en fartbøde, vurderer vi den for dig og rådgiver dig om det videre forløb.

FDM arbejder for at hastighederne på vejene passer til forholdene. Er du allerede medlem, kan du kontakte FDMs rådgivning her

Bliv medlem