Sådan er regler om parkering på privat område

Privat parkering er parkering på privat område, hvor et parkeringsfirma fører kontrol. Det skal fremgå af skiltning, hvilke regler der gælder for parkering. Nye regler for skiltning i 2019.

Parkeringsplads
Viden

En del af de parkeringspladser, der findes i byerne, bliver kontrolleret af private parkeringsfirmaer. Vil du benytte dig af parkeringspladsen, er det vigtigt at overholde de regler, der er gældende for området.

Reglerne kan variere, så læs altid skiltningen grundigt. Skiltningen skal være tydelig og klart informere om parkeringsreglerne og konsekvensen af at overtræde dem

Har du haft mulighed for at se skiltet og vælger at parkere, har du dermed også accepteret at overholde reglerne. Det afgørende er altså ikke, om du har set skiltet og forstået indholdet, men om du har haft en fornuftig chance for det. Hvis du overtræder områdets parkeringsregler, vil det kunne udløse et kontrolgebyr eller en parkeringsafgift.

Illustration af underoverskriftHvilke krav er der til skiltning?

Folketinget har vedtaget, at private parkeringsarealer skal markeres bedre og mere ensartet. 

Det betyder, at der ved indkørsler til private parkeringspladser skal være opsat en sort tavle med et hvidt "P". Skiltet skal desuden være forsynet med en undertavle, der enten angiver, at der er regler og vilkår på pladsen, eller konkret angiver disse regler og vilkår. 

Siden 2019 har det været krav, at der inde på p-pladsen er opsat skilte, der beskriver vilkårene for parkering. Disse skilte skal sidde, så det altid er muligt at se et skilt, når man befinder sig på pladsen og orienterer sig hele vejen rundt eller om et umiddelbart nærliggende hjørne. Skiltene skal som udgangspunkt også være sorte med hvid skrift.

Illustration af underoverskriftHvordan er reglerne for p-afgift?

En p-afgift på privat område skal enten placeres synligt på bilen eller overdrages til føreren. Hvis det ikke er muligt, kan afgiften alternativt sendes til bilens ejer/bruger. Parkeringsafgiften skal desuden indeholde alle relevante oplysninger, herunder:

  • Hvilken overtrædelse er der tale om
  • Tid og sted
  • Hvor kan du klage

For at parkeringsselskabet lovligt kan udstede parkeringsafgifter, skal skiltningen leve op til de gældende regler, og selskabet skal være tilmeldt Parkeringsklagenævnet.

Læs mere: Regler for parkering på offentlig område

Illustration af underoverskriftHvad skal du gøre, hvis du får en p-afgift?

Betal straks, hvis parkeringsafgiften er berettiget. Det gælder også, hvis du har lånt bilen.

Hvis parkeringsafgiften er uberettiget, så klag med det samme. Du stiller dig selv dårligt, hvis du bare lader stå til. Smid ikke din p-billet væk, den kan indgå som dokumentation. Vær opmærksom på, at det er parkeringsfirmaet, der skal bevise, at du har fejlparkeret - ikke dig, der skal bevise det modsatte.

Har du klaget over en parkeringsafgift, kan du, så længe du fastholder din klage, ikke blive pålagt rykkergebyrer eller truet med inkasso. Du skal dog kunne bevise, at du har fastholdt din klage.

FDM anbefaler derfor, at klager til private parkeringsfirmaer sendes til den mailadresse, som parkeringsselskaberne oplyser på deres hjemmesider eller som anbefalet brev. Gem en kopi af din klage. Hvis parkeringsfirmaet afviser din klage med en nærmere begrundelse, skal du igen klage skriftligt, hvis du ikke kan acceptere begrundelsen. Ellers risikerer du at blive pålagt rykkergebyrer.

Hvis din klage ikke indeholder nye oplysninger i forhold til din første klage, kan parkeringsfirmaet bede sin advokat om at udtage stævning mod dig, hvis det er varslet i det første svar, du modtog på din klage.

Hvis du ikke kan blive enig med parkeringsselskabet, har du mulighed for at indbringe sagen for Parkeringsklagenævnet. Nævnets opgave er at afgøre uenighed om kontrolgebyr.

Læs mere: Parkeringsafgift - hvad gør jeg?

Illustration af underoverskriftHvad gælder ved udlån af bil?

Private firmaer kan ikke kræve, at en privat bilejer skal hæfte for parkeringsafgifter, som skyldes en låners forkerte parkering. Færdselslovens hæftelsesregler er nemlig ikke gældende på privat område.

I forbindelse med en retssag kan du dog blive bedt om at bevise eller sandsynliggøre, at du ikke selv har kørt bilen. Hvis en dommer efter en konkret vurdering når frem til, at du selv har parkeret, kan du altså alligevel risikere at komme til at betale parkeringsafgiften.

Hvis du har lånt din bil ud til en anden, som har fået en parkeringsafgift, og kan dokumentere, at du ikke har parkeret bilen, kan du iflg. retspraksis ikke blive erstatningspligtig, hvis du ikke oplyser, hvem du har lånt bilen ud til. Det kommer dog an på den konkrete sag. Ofte kan det af praktiske årsager være en god ide at anføre over for parkeringsselskabet, hvem der var fører af bilen.

Illustration af underoverskriftHvordan skal du stille p-skiven?

Parkerer du et sted, hvor en p-skive skal indstilles, kan du få en parkeringsafgift, hvis du glemmer det - uanset om du har parkeret kortere eller længere, end hvad der er tilladt. Med mindre andet fremgår, skal p-skiven indstilles på udløbet af det kvarter, hvor du begynder parkeringen, og i øvrigt efter de samme principper som ved parkering på offentligt område.

Læs mere: Sådan er reglerne for parkering på offentligt område

Har du brug for hjælp eller rådgivning?

Har du fået en parkeringsafgift, kan du som medlem få vurderet parkeringsafgiften og få rådgivning om det videre forløb. Vi hjælper dig med din klage, og i principielle tilfælde kan vi gå i retten med din sag.

Bliv medlem