Dårlig skiltning ved vejarbejder skyld i ulykker

Vildledende og manglende skilte og afmærkninger er en medvirkende årsag, hver femte gang, der er en ulykke ved et vejarbejde. FDM kalder den dårlige skiltning for sjusk og efterlyser bedre tilsyn med vejarbejderne.

Pressemeddelelse

Fejlagtig, forvirrende eller direkte ulovlig skiltning er langtfra et særsyn, når landets bilister passerer et vejarbejde. Det viser besøg, FDM har foretaget på flere vejarbejder i hovedstadsområdet. Og den dårlige skiltning og afmærkning er absolut ikke ufarlig. Faktisk er den en medvirkende årsag ved hver femte uheld ved et vejarbejde, skriver FDMs medlemsmagasin Motor.

Ved et af de vejarbejder, FDM besøgte, blev bilisterne blandt andet mødt med modstridende skilte om vognbaneskift og sammenfletning. Ved to andre ledte vejstriber ligefrem bilisterne direkte ind i en afspærring.

”Bilister skal naturligvis overholde skiltningen, og passe på hinanden og dem, der arbejder ved vejen. Men hvis skiltningen eller afmærkningen er upræcis eller forkert, så er der risiko for, at det går galt. Derfor er det også vigtigt, at skiltningen er lovlig og nem at afkode. Her har både entreprenører og bygherren et stort ansvar,” siger juridisk konsulent i FDM, Dennis Lange.

Det er den enkelte entreprenør, som opstiller afspærringen, der har ansvar for, at den er korrekt og overholder loven. Afspærringen skal tilses to gange dagligt. Derudover skal bygherren sørge for, at entreprenørens afspærring og skiltning overholder loven, og endelig skal vejmyndigheden i den pågældende kommune føre tilsyn med vejarbejderne.

Hos Københavns Kommune, der har ført tilsyn med to af de vejarbejder, FDM har besøgt, forklarer man de oversete fejl med, at man har haft fokus på andre ting, og at man sikrer, at fremkommeligheden fungerer sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Kommunen understreger dog, at den allerede i dag har en god dialog med entreprenørerne om afmærkninger.

”Alle kan lave fejl, men de fejl, vi fandt ved vejarbejderne, er til at få øje på, så det virker sjusket, at de sker. De er til fare for bilisterne, der risikerer at køre galt. Men de er i den grad også til fare for dem, der arbejder på vejene. Derfor mener vi også, at både entreprenører og myndigheder bør blive bedre til at afmærke vejarbejder og føre bedre tilsyn,” siger Dennis Lange.

Hent billede