FDM: Gode anbefalinger fra bilkommission

Bilkommissionen kommer i ny rapport med vigtige anbefalinger om både etablering af ladestandere i byerne og på landet samt roaming, mener FDM.

Pressemeddelelse

Kommissionen for grøn omstilling af personbiler har fredag fremlagt sin anden delrapport med fokus på udrulning af ladeinfrastrukturen.

En veludbygget ladeinfrastruktur er helt afgørende, hvis ambitionen om 775.000 elektriske biler skal nås i 2030. Derfor er vi glade for, at kommissionen har lyttet til FDM.

FDM har følgende kommentarer til rapporten:

Udrulning af ladeinfrastruktur

I FDM er vi optaget af den grønne omstilling af bilparken. Men skal danskerne for alvor tage elbilerne til sig, kræver det, at ladeinfrastrukturen er på plads. Det gælder de egne, hvor markedet ikke selv sætter ladestandere op, og det gælder ikke mindst i byerne, hvor mange parkerer på gaden. Derfor er det positivt, at Bilkommissionen har fokus på denne problematik.  

”Der er ingen tvivl om, at mangel på lademuligheder er en stor barriere for et skift til elbil. Derfor er det helt afgørende, at lademulighederne er gode både for dem, som ikke kan lade hjemme, og for dem, som er på farten. Det er også vigtigt, at der sikres incitamenter til at opsætte ladestandere i områder, hvor efterspørgslen nu og her ikke er så stor, og hvor aktørerne på lademarkedet ikke selv finder vej. Og det er vigtigt, at der ses på, hvordan elbilister i byerne sikres lademuligheder. Her peger Kommissionen bl.a. på, som også FDM har foreslået, at man kan man begynde med at sikre, at ladepladser i byerne bruges til ladning og ikke bare til parkering,” siger adm. direktør i FDM, Thomas Møller Thomsen.                                    

Afgørende at forbrugere har mulighed for roaming

Det er vigtigt, at forbrugerforhold, herunder både tilgængeligheden og prisen, er i fokus. Både nu, men også løbende. Derfor hilser vi det velkommen, at kommissionen anbefaler en analyse og ikke mindst, at der afsættes midler til løbende overvågning af markedet.

”Markedet for opladning af elbiler er i rivende udvikling og generelt i en modningsproces. Det betyder, at det nu er muligt at stille krav, uden at udviklingen går i stå. Vi ved fra vores dialog med vores medlemmer, at et velfungerende marked med nem adgang til lademulighed, gennemsigtighed og rimelige roamingpriser for opladning er en væsentlig forudsætning, hvis flere forbruger skal skifte til elbil. Derfor er det positivt, at Bilkommissionen anbefaler, at der skal ske en løbende overvågning af konkurrencen,” siger Thomas Møller Thomsen.

Kørselsafgifter

Kommissionen er i dens opdrag ligeledes blevet bedt om at vurdere mulighederne for at etablere trængselsregulerende tiltag. Her anbefaler kommissionen, at der igangsættes et projektarbejde med en dybdegående analyse af effekterne af en trængselsafgift i miljøzonen i København og Frederiksberg. Kommissionen vurderer, at det samfundsøkonomisk vil være en bedre løsning med en simpel betalingsring, der følger den nuværende miljøzone, og hvor der betales efter forbrug i form af kilometer eller tid i zonen.

”Fra især Københavns Kommunes side har der ad flere omgange været udtrykt ønske om at lave en betalingsring. Som kommissionen anbefaler, mener FDM, at det er klogt med en grundig analyse af fordele og ulemper. Bilisterne betaler allerede i dag rigeligt i afgifter, hvilket Bilkommissionens første delrapport også dokumenterede. Derfor bør en eventuel betalingsring ikke komme oven i de eksisterende bilafgifter, ligesom der bør tages hensyn til både de sociale og geografiske effekter. Nok så vigtigt skal der skabes alternativer til at tage bilen, inden man begynder at etablere eksempelvis en betalingsring,” siger Thomas Møller Thomsen.