FDM: Regeringens udspil vil styrke mobiliteten

Der er mange gode forslag i regeringens udspil til investeringer i infrastrukturen, mener FDM, som opfordrer til et bredt forlig, der kan sikre den nødvendige robusthed.

Pressemeddelelse

Regeringen har torsdag fremlagt sin plan for fremtidens investeringer i infrastrukturen, ”Danmark fremad”.

Planen indeholder mange spændende forslag, der frem mod 2035 vil forbedre infrastrukturen og dermed mobiliteten markant. Det vil binde Danmark bedre sammen til gavn for både den enkelte og for samfundsøkonomien.

FDM noterer sig også, at regeringens udspil har flere lighedspunkter med det, den tidligere VLAK-regering fremlagde i foråret 2019. FDM opfordrer derfor til, at en kommende infrastrukturplan kan vedtages med et bredt flertal hen over midten. Det vil give aftalen den nødvendige politiske robusthed, så den kan række mange år frem. 

I forbindelse med planen udtaler FDMs adm. direktør Thomas Møller Thomsen:

”Det er et godt og omfattende udspil til ny infrastruktur, som regeringen i dag har fremlagt. FDM noterer med tilfredshed, at regeringens plan har fokus på at mindske trængslen og udbygge vejene. Det er på vejene, at 90 procent af persontrafikken bliver afviklet, og derfor bør udbygning af vejenes kapacitet naturligvis være i centrum, hvis man reelt skal forbedre danskernes mobilitet – også for alle dem, for hvem tog eller cykel ikke er et realistisk alternativ. At der endnu en gang lægges op til at hente finansiering fra både Storebæltsbroen og Øresundsbroen, mener FDM dog er en uskik og imod den oprindelige aftale.”

”FDM mener ikke, at en udbygning af vejene strider mod den grønne omstilling. Vi står kun ved begyndelsen af den grønne omstilling af biltrafikken, og de næste ti år forventes over 750.000 grønne biler, som også vil have brug for en veludbygget vejinfrastruktur. Det er derfor på tide at skrotte den gamle logik om, at biler og veje er sorte, mens kun tog og skinner er grønne.”

”Udspillet indeholder også en pulje til udbygning af ladeinfrastrukturen. Det er godt, at der fra statens side er villighed til at hjælpe markedet, men det er vigtigt, at det sker de rigtige steder og på rette vis. Det er ikke langs statsvejnettet, at behovet for at hjælpe markedet er størst. FDM ser også frem til, hvordan de mange gode anbefalinger, som Bilkommissionen (Eldrup-kommissionen) fremlagde for nylig, vil blive realiseret.”

”I de allerstørste byer vil navnlig kollektiv trafik og cyklisme blive stadig vigtigere for at sikre en god mobilitet. Her er det en god idé at investere i alternativer til bilen. Bilen vil dog fortsat vil være den altdominerende transportform uden for de største byer. Det er en vigtig pointe, som FDM håber, regeringen vil fastholde i de kommende forhandlinger med de øvrige partier.”