Kommunernes p-indtægter runder en milliard kroner

Bilisterne betalte sidste år over en milliard kroner for at parkere i landets kommuner. De mange penge bør øremærkes bilisterne, mener FDM, der står bag undersøgelsen af kommunernes p-indtægter.  

Pressemeddelelse

Kommunernes parkeringsindtægter rundede sidste år en milepæl, da bruttoindtægterne fra betalingsparkering, beboerlicenser og p-afgifter passerede en milliard kroner. Helt præcist parkerede bilisterne sidste år for 1.042.861.130 kroner i landets kommuner. Det viser FDMs store årlige parkeringsundersøgelse.

Af de mange penge stammer de 755 millioner kroner fra betalingsparkering og beboerlicenser, mens andre godt 287 millioner kroner kommer fra parkeringsafgifter.

Dermed er de kommunale p-indtægter steget med 257 millioner kroner, eller knap 33 procent, siden FDM i 2014 begyndte at indsamle data om kommunernes parkeringsindtægter.

”Kommunernes p-indtægter er kun gået én vej, og det er op. Så det har kun været et spørgsmål om tid, før de ville runde en milliard kroner. Det er rasende mange penge. Alligevel har kommunerne forsømt at investere i tilstrækkelig grad i bedre parkeringsfaciliteter. Ikke mindst i hovedstaden, hvor der i flere brokvarterer er færre p-pladser, end der udstedes beboerlicenser. Det mener vi ikke, kan være rigtigt. Mange mennesker er afhængige af deres bil, og parkering er nu en gang en del af byens infrastruktur,” siger chefkonsulent i FDM Dennis Lange.

Som tidligere år skiller København sig ud som den kommune med de suverænt største indtægter. Landets hovedstad fik sidste år knap 650 millioner kroner ind fra parkering efterfulgt af Aarhus, Frederiksberg, Aalborg og Odense.

Af p-indtægterne skal halvdelen fra parkeringsafgifter afleveres til staten, mens der for indtægterne fra betalingsparkering sker en modregning i kommunernes bloktilskud på alt over 320 kroner pr. indbygger i kommunen. Kun København og Frederiksberg bliver i dag modregnet.

”Om pengene går i kommunekassen eller statskassen gør i praksis ingen forskel for den enkelte bilist. FDM så dog gerne, at p-indtægterne generelt blev øremærket til gavn for bilisterne i form flere og bedre parkeringsfaciliteter og ikke som i dag, hvor de går til alt muligt andet,” siger Dennis Lange og tilføjer:

”Reglerne er ret klare. Man må ikke indføre betalingsparkering for at tjene flere penge til kommunekassen. Senest har Bornholms Regionskommune i to omgange måttet skrotte en p-plan, fordi formålet med ordningen var at få et provenu. Uanset hvad kan vi konstatere, at parkering bliver en stadigt større udgift for bilisterne. Modregningen er netop indført for at motivere kommunerne til ikke at dreje på afgiftsskruen, så man kan godt sætte spørgsmålstegn ved, om ordningen er skruet rigtig sammen, når kun to kommuner i dag bliver modregnet.”

57 kommuner har i dag parkeringskontrol og 27 betalingsparkering.

Oven i de kommunale p-indtægter kommer betalingen til de private p-selskaber. Hvad indtægterne her er, har FDM ikke overblik over.

Hent grafik 1

Hent grafik 2