Hvad gør jeg hvis jeg har fået flere afgifter for samme parkering?

Østre Landsret har fastslået, at kommunerne ikke har hjemmel til at pålægge flere parkeringsafgifter for samme parkering.

Bilist

Københavns Kommune har meldt ud, at man ikke har til hensigt at anke sagen. Indtil ankefristen er udløbet, er muligheden dog stadig eksisterende. Det er kun, hvis sagen ikke ankes, at Østre Landsrets dom er gældende ret. Ankefristen udløber midt i november.

Udgangspunktet er, at når kommunen har opkrævet en afgift uden at have hjemmel til dette, så vil man som borger kunne kræve denne afgift tilbagebetalt.

Hvis du er blevet pålagt flere afgifter for samme parkering af en kommunal parkeringsmyndighed og ønsker tilbagebetaling eller annullering, kan du skrive til den pågældende kommune og gøre krav på at få annulleret disse afgifter og få refunderet evt. indbetaling.

Du kan med fordel så vidt muligt identificere den eller de parkeringsafgifter, du mener, er uberettigede. Dette kan du gøre ved at oplyse bilens registreringsnummer, og så vidt muligt dato og adresse, hvor afgifterne blev pålagt.

Den først pålagte afgift kan du ikke kræve annulleret, hvis du har parkeret ulovligt, og parkeringsafgiften er pålagt korrekt. Det er altså kun afgift nr. 2 og senere, du kan gøre krav gældende for. Hvis bilen har været ude at køre imellem to af parkeringsafgifterne, er der ikke længere tale om samme parkering, og du vil ikke kunne kræve tilbagebetaling eller annullering.

Hvis parkeringsafgifterne er ældre end 3 år, er udgangspunktet, at disse afgifter vil være forældede.

Læs mere fra Københavns Kommune

Kontakt FDM

Hvis kommunen efter din henvendelse ikke vil annullere den eller de seneste afgifter, og du stadig mener, at du har et krav, er du velkommen til at sende sagen ind til vurdering af FDM's jurister, hvis du er medlem af FDM.

Kontakt FDMs rådgivning

Bliv medlem af FDM