Italienske færdselsbøder til inkasso

Et dansk inkassofirma sender i disse dage bødekrav til danske bilister. Bøderne er ofte flere år gamle, og mange FDM medlemmer er i tvivl om lovligheden af inkassokravet.

Foto: Colourbox
Bilist

Bøder for færdselsforseelser i Italien kan ikke inddrives via de danske myndigheder, da de ikke har tilsluttet sig EU-rammeaftalen for dette. Der er dog umiddelbart ikke noget til hinder for, at færdselsbøder kan inddrives via et inkassofirma i Danmark. Dog må bødekravet ikke være forældet.

Forældede bøder

Som udgangspunkt er færdselsbøderne, der fremsendes i disse dage, flere år gamle. Hvornår en bøde er forældet, kan der være forskel på i Danmark og Italien. Om de italienske bødekrav er forældede og derfor ikke kan inddrives i Danmark, vil i sidste ende være op til de danske domstole at afgøre.

Er bøden korrekt?

Det er selvfølgelig væsentligt at sikre, at bødekravet gælder den periode, du var i området og at registreringsnummeret på bilen er korrekt. Kan du vedkende dig forseelsen, anbefaler FDM, at du som udgangspunkt betaler bøden, hvis den ikke er forældet.

LÆS OGSÅ: Fået en bøde i udlandet?

Undladt at reagere

Har du før inkassoskrivelsen modtaget henvendelser om bøderne og har undladt at reagere, vil bøder, inden for forældelsesfristen, kunne inddrives af et inkassofirma i Danmark.

Har reageret

Har du tidligere modtaget et krav om betaling af bøde fra Italien, og har du gjort indsigelse mod kravet på det tidspunkt og forlangt dokumentation for færdselsforseelsen? Så bør du fastholde indsigelsen over for inkassofirmaet.

Indsigelse til inkassofirma

Du bør under alle omstændigheder reagere på inkassoskrivelsen, da du ved at gøre indsigelse opnår to væsentlige ting:
• Du vil ikke blive registreret i RKI og Debitorregisteret
• Din sag bliver stillet i bero, indtil inkassofirmaet har forelagt din indsigelse for det firma, der opkræver ubetalte bøder på vegne af de italienske myndigheder

Du bør også komme med indsigelse selv om fristen i inkassobrevet skulle være overskredet her i sommerferien.

Højere bøder

Bøder i udlandet bliver ofte højere, når de ikke betales med det samme. Som reglen er der tale om, at man får en slags rabat for at indbetale bøden med det samme.

LÆS OGSÅ: Hvem kan inddrive bøder i Danmark?

FDM anbefaler også:

 

Miljøzoner i Italien