Lavere registreringsafgift er kun ét skridt på vejen

Igen i år er registreringsafgiften blevet beskåret. FDM er glade for udviklingen, som vi har kæmpet for i mange år. Men der mangler stadig at blive ændret grundlæggende i vores afgiftssystem.

Lavere afgifter gavner økonomien
FDM Mener

I forbindelse med forhandlingerne om finansloven lykkedes det endnu engang at få registreringsafgiften sat ned. Denne gang ved at hæve grænsen, det såkaldte skalaknæk, der afgør om man betaler høj eller meget høj afgiftssats. Det er endnu en sejr for fornuften at få nedbragt registreringsafgiften, og en udvikling FDM igennem en lang årrække har arbejdet målrettet for. 

Lavere afgifter gavner økonomien

Lavere registreringsafgift er godt for danskernes mobilitet, det er godt for samfundsøkonomien, og det kommer en bred befolkningsgruppe til gode. Det er vigtigt at huske, at de danske bilafgifter, herunder i særdeleshed registreringsafgiften, har været så høj, at det har givet store forvridninger i økonomien.

Faktisk har det kostet op til to kroner i velfærdstab at inddrive én krone i registreringsafgift.

LÆS OGSÅ: FDM: Lavere afgifter endnu et skridt i rigtig retning

Spørger man økonomerne, eksempelvis de Miljøøkonomiske Vismænd, ja så burde der slet ikke være en registreringsafgift på biler.  Men selv med sidste års afgiftsnedsættelse ender vi i 2016 alligevel med at betale omkring 50 mia. kr. i bilrelaterede afgifter. Og det endda selvom de eksterne omkostninger kun udgør ca. en tredjedel. Der er derfor god logik i fortsætte med at reducere bilafgifterne, da biler er kraftigt overbeskattede i Danmark. 

LÆS OGSÅ: FDM mener: Tid til kursskifte for bilafgifter

Kun få forbrugere kommer i klemme

Sidste år skete reduktionen i afgifterne fra toppen, hvilket alt andet lige gav de dyreste biler den størst fordel. Denne gang er der ved at rykke på skalaknækket lavet en afgiftslettelse, der relativt set giver mellemklassebiler den største procentuelle fordel. Netop det bilsegment, der er i vækst hos de private forbrugere. 

Dengang var der en del bekymring om, at afgiftsnedsættelsen ville få stor negativ betydning for brugtprisen for de biler, som holdt ude i garagen. Tiden har vist, at det ikke har været tilfældet. Det er FDMs vurdering, at det er ganske få forbrugere, der vil komme i klemme og hensynet til de få bør ikke hindre en reduktion af afgifterne til glæde for de mange.

Den aktuelle afgiftsreduktion vil naturligt betyde, at markedet igen skal finde sig selv, og i FDM vil vi opfordre bilbranchen til at sikre, at forbrugerne igen får hele værdien af afgiftssænkningen med. Det var det generelle billede sidste år.  Alligevel måtte vi hjælpe adskillige medlemmer, hvor forhandleren havde været lige lovlig kreativ med lommeregneren i allerede indgåede aftaler.

LÆS OGSÅ: Så meget falder bilerne i pris

Afgifterne skal være grønne

En ting er afgiftsniveauet noget andet, og mindst lige så vigtigt, er, hvordan provenuet inddrives. Danmark står i de kommende år overfor en stor udfordring idet udledningen af drivhusgasser skal begrænses markant – også i transportsektoren. Selvom lavere bilafgifter i sig selv mindsker beskatningen af energieffektiv teknologi, vil det være nødvendigt også at ændre selve afgiftsmodellen for at fremme omstillingen til mere grøn personbilstransport.

Et grundlæggende værktøj er at ændre den resterende registreringsafgift til en teknisk afgift. Eksempelvis baseret på bilens CO2-udledning og dens vægt. Det vil være simpelt og betyde, at alle betaler samme afgift på samme bil, uanset om man er privatkunde eller flådeejer.  Et sådant system vil også kunne indrettes til at sikre, at elbiler, brint- og pluginhybrider fremmes bedst muligt.

FDM vil gerne rose politikerne for afgiftssænkningen – men hvil ikke på laurbærrene. Vi har brug endnu lavere afgiftsniveau, en helt ny teknisk baseret afgiftsmodel med løbende betalinger som foreslået i vores fælles udspil fra i foråret, Bedre biler på de danske veje.

LÆS MERE: FDM mener: Smarter bilafgifter giver bedre biler

Hvad synes du?

Hvordan skal fremtidens registreringsafgift være? Skriv din mening i kommentarfeltet nedendfor.