Automatisk nødkald melder klar i Danmark

Ecall hedder den teknik, som senest om tre år skal være i alle nye biler, så de selv ringer 112 ved alvorlige ulykker. Forsøg i Danmark har vist, at teknikken virker fint.

Nyt om biler

Hjælpen vil nå hurtigere frem, når bilerne selv kan ringe efter hjælp. Dels fordi opkaldet kan ske, selv om de ombordværende er bevidstløse eller kastet ud af bilen, dels fordi alarmcentralen i alle tilfælde får at vide eksakt, hvor ulykken er sket.

Det er perspektiverne, når det fælleseuropæiske Ecall-system er klar senest 1. oktober 2017, og helt nye biler skal fra formentlig samme dato have udstyret som standard. EU har dog endnu ikke endelig vedtaget kravene til bilerne.

Senest 1. oktober 2017

1. oktober 2017 er den dato, hvor alle alarmcentraler i Den Europæiske Union skal være klar til at modtage de elektroniske 112-opkald inklusive at kunne etablere en almindelig samtale til bilen og få den nødstedtes position op på en skærm, og teleselskaberne på samme vis skal kunne håndtere de maskinelle opkalde i deres net.

I Danmark blev der allerede i 2009 bevilget penge til, at de tre danske alarmcentraler kunne få det nødvendige udstyr, men i Trafikstyrelsen, som står for den mere tekniske side i Danmark, kan ikke sige, hvornår det rent faktisk er fuldt gennemført.

Testet med succes i Danmark

Men et forsøg, som Trafikstyrelsen gennem EU-projektet Heero har deltaget i, er nu gennemført med succes.

Biler fra Trafikstyrelsen har gennem længere tid kørt rundt i Danmark med Ecall-udstyr og foretaget et større antal alarmopkald. Og det har givet ”fornuftige resultater”, både når det gælder at få forbindelse, at få data igennem, herunder positionen, og at det er gået hurtigt og præcist. Når ikke samtlige opkald er gået igennem, skyldes det, at teknikken baserer sig på almindelig mobiltelefoni, og at der ikke er 100 procents dækning i Danmark.

Et særligt aspekt ved den danske del af forsøget har været beskyttelse af privatlivet. Ecall-boksen indeholde nemlig dels en GPS-modtager til at bestemme positionen, dels en simpel mobiltelefon. Derfor kunne systemet i princippet saldere om, hvor bilen til enhver tid er.

Afslører ikke, hvor bilen kører

I det danske forsøg er det lykkedes at gøre mobildelen af boksen ”sovende”, så den – modsat almindelige mobiltelefoner – ikke konstant snakker med mobilmasterne, men først vågner, når der er brug for det. Om den endelige udgave af det europæiske system bliver sådan, er dog endnu uvist.

Bl.a. Volvo og Citroën tilbyder allerede i dag i Danmark en Ecall-lignende service, men her er det en privat alarmcentral, der tager imod opkaldet, og hvis det er alvorligt, skal medarbejderen manuelt kontakte den rigtige alamcentral.

Alle Ecall-systemer vil blive udløst, hvis en bil involveres i en kollision eller vælteulykke, hvor mindst en airbag udløses. Alarmcentralen kan se, hvilken type bil, der er tale om, og i princippet kan bilen sende flere oplysninger med til centralen, f.eks. antallet af personer i bilen eller g-kraften ved ulykken.

Det er også til enhver tid muligt at foretage et manuelt opkald for de ombordværende ved blot at trykke på den røde SOS-knap, der typisk sidder i loftet.