Bedre parkeringsregler på vej

Ny rapport lægger op til både ens og mere gennemskuelige regler på parkeringsområdet. Generelt en styrkelse for forbrugerne, men med plads til forbedringer, mener FDM.

Ny rapport foreslår ens og mere gennemsigtige parkeringsregler. En styrkelse af forbrugerne, mener FDM
Bilist

En buket med kun få torne.

Sådan lyder vurderingen fra FDM af den rapport, som Justitsministeriets arbejdsgruppe for bedre forbrugerbeskyttelse på parkeringsområdet netop har offentliggjort.

”Overordnet set ser det fornuftigt ud. Vi er meget tilfredse med anbefalingerne på det offentlige parkeringsområde, ligesom vi er glade for, at arbejdsgruppen har holdt offentlige og private parkeringsforhold adskilt. Til gengæld havde vi gerne set en bedre forbrugerbeskyttelse på det private område. Eksempelvis er vi skuffet over, at de private parkeringsselskaber fortsat afviser at medvirke i et parkeringsankenævn,” siger afdelingsleder i FDM, Per Alkestrup.

Ens regler i hele landet

FDM har siddet med i arbejdsgruppen, der siden 2009 har gennemgået reglerne på parkeringsområdet. Arbejdet har haft til formål at komme med anbefalinger til en bedre forbrugerbeskyttelse på området.

Et af rapportens forslag, som FDM hilser særligt velkomment, er, at der fremover skal være ensartede kommunale parkeringsregler landet over. Hidtil har det været op til den enkelte kommune selv at fastsætte egne regler.

”Ens regler er noget, FDM har efterlyst i årevis. Derfor er vi glade for, at der nu lægges op til en harmonisering, så man som bilist ikke skal sætte sig ind i særregler, blot fordi man krydser en usynlig kommunegrænse,” siger Per Alkestrup.

Bedre skiltning

Desuden lægger arbejdsgruppen op til en bedre og mere synlig skiltning på både offentlige og private parkeringsområder. Det betyder blandt andet, at der ved større offentlige parkeringszoner som f. eks. brokvartererne i København skal skiltes mere tydeligt om evt. restriktioner, mens indkørslen til private parkeringspladser skal markeres med et letforståeligt P-skilt.

”Som bilist bør man kunne orientere sig om de gældende parkeringsforhold og restriktioner på både offentlige og private parkeringsområder inden for rimelig afstand af sin parkering. Det er ikke tilfældet i dag, så det er vi naturligvis glade for, at der nu lægges op til en ændring af,” siger Per Alkestrup.

Private P-selskaber skuffer

Det er dog ikke alle dele af Justitsministeriets arbejdsgruppes rapport, der er lige gode. Eksempelvis havde FDM gerne set de private parkeringsselskabers medvirken i et privat ankenævn, som selskaberne selv foreslog det i 2010.

”Det ville være en klar styrkelse af forbrugerbeskyttelsen. Derfor er vi i FDM skuffede over, at selskaberne, modsat hvad de tidligere har givet udtryk for, ikke ønsker at medvirke i et sådant klagenævn,” udtaler Per Alkestrup.

Arbejdsgruppens rapport bliver nu sendt til Folketingets retsudvalg samt sendt i høring.

Læs hele arbejdsgruppens rapport her.