Afstandsmærker på motorveje hjælper

Afstandsmærker på motorveje har reduceret antallet af køretøjer, der kører med under et sekunds afstand til forankørende, med fem procent.

Afstandsmærker på motorveje hjælper
Trafik

Vejdirektoratet etablerede i 2007 et forsøg med afstandsmærker på fem udvalgte motorvejsstrækninger for at få trafikanter til at holde en passende afstand til de forankørende og dermed mindske risikoen for uheld.

En ny rapport viser, at afstandsmærkerne har reduceret antallet af køretøjer, der kører med under et sekunds afstand til forankørende, med fem procent. Dette er en mindre nedgang i forhold til tiden lige efter etableringen af afstandsmærkerne, hvor antallet af køretøjer med kort tidsafstand faldt med syv til elleve procent på forsøgsstrækningerne.

Rapporten viser endvidere, at afstandsmærkerne har resulteret i en beskeden reduktion af hastigheden på en procent.

FDM ønsker flere afstandsmærker

”FDM så gerne, at afstandsmærkerne blev indført på flere vejstrækninger. En god tommelfingerregel er, at man skal holde en bremseafstand, der svarer til det halve af ens hastighed  fx. 65 meter, hvis du kører 130 km/t. Men det kan tit være vanskeligt at vurdere på motorveje, hvor langt der er til den forankørende, og derfor er afstandsmærkerne en god hjælp for bilisterne,” siger Torben Lund Kudsk, chefkonsulent i Politisk Sekretariat i FDM.

På baggrund af rapporten anmoder Vejdirektoratet nu Transportministeriet om tilladelse til at bevare afstandsmærkerne på motorvejene frem til udgangen af 2012.

Evalueringen er primært baseret på tre af de fem strækninger med afstandsmærker.

Læs hele rapporten her