Er din bilforhandler på sort liste?

På Firmatjek.dk kan du finde de virksomheder, der efter at have tabt en sag i Forbrugerklagenævnet, ikke har efterlevet afgørelsen. Ankenævn for Biler har også sit eget udhængsskab.

På firmatjek.dk kan du se, om bilforhandleren har set stort på en afgørelse fra Forbrugerklagenævnet.
Bilist

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggør hver måned erhvervsdrivende, der ikke lever op til de afgørelser, som Forbrugerklagenævnet kommer frem til. Det kan f.eks. være uenighed om en reparation på bilen, som Forbrugerklagenævnet kommer frem til, at værkstedet eller forhandleren skal betale.

Forbrugerklagenævnet er et uvildigt klagenævn, som behandler klager fra forbrugere over varer eller tjenesteydelser fra erhvervsdrivende. Hvis den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen inden for 30 dage, vil virksomheden blive hængt ud på Firmatjek.dk

Se bilforhandlere på firmatjek her

Se udhængsskabet i Ankenævn for Biler her

Bilforhandlere har mange sager

På listen over brancher med flest sager er firmaer i kategorien „bilforhandlere” med helt fremme. Bilforhandlere optræder med 25 sager, og flere bilforhandlere har endda mere end blot en enkelt sag.

De er kun overgået af 27 sager med utilfredse brugere af forbrugerelektronik, der har fået medhold.

Ankenævn for Biler, som FDM er medskifter af, har også dets eget udhængsskab, hvor erhvervsdrivende i bilbranchen, der ikke efterlever nævnets afgørelse, bliver offentliggjort.

Det kan derfor være en god idé at kigge i udhængsskabet og på firmatjek.dk for at sikre, at din bilforhandler eller værksted ikke står på listen, inden du handler med dem.