Ingen kvaler - bilisterne betaler

Den nye offerfond har det første år fået et langt større beløb end forventet. Finansieringen kommer dog primært fra bilisterne, og kun få projekter er viet til trafikofrene. FDM mener derfor, at fondens finansiering bør ændres.

Offerfonden har i 2014 fået tildelt 44 mio kr. - primært fra bilisterne.
FDM Mener

Når kalenderbladet for 2014 snart vendes for sidste gang, kan vi se tilbage på det første år med den nye offerfond. Tanken bag fonden var at skabe en finansieringsramme for projekter, forskning og indsatser, der kunne støtte vilkårene for ofre for vold og trafikulykker. Forventningen var en årlig indtægt til fonden på 28 mio. kr., men der er allerede i årets første 11 måneder tilgået fonden 44 mio. kr., hvoraf der er uddelt 27 mio. kr. Umiddelbart en succeshistorie.

Bilisterne betaler offerfonden

Der skal ikke herske tvivl om, at FDM støtter tanken om en offerfond. Vi ser bestemt et stort behov for at hjælpe ofrene. Ikke mindst ved alvorlige trafikulykker, der radikalt kan ændre livsbetingelserne, for de der rammes.

FDM var og er imidlertid kritisk over for vilkårene omkring fondens finansiering og virke. Og nu bekræfter tallene for første år med al tydelighed problemstillingen. Bilisterne bidrager med trefjerdedele af finansieringen, men langt hovedparten af midlerne uddeles til alt andet end trafikrelaterede projekter – eksempelvis en brochure om stalking og ID-tyveri. Faktisk er kun fire ud af 18 projekter trafikrelateret. 

LÆS OGSÅ: FDM mener: Plads til alle på vejene

Ingen logik 

Alle bilister, der får et klip i kørekortet for eksempelvis at køre for hurtigt, for tæt på forankørende eller kommer til at lave en forbikørsel højre om i morgenmyldret, skal automatisk betale 500 kr. til offerfonden – også selvom der hverken er sket et uheld eller for den sags skyld er et offer. Omvendt skal slagsbroren nede på værtshuset ikke betale til fonden, hvis han slår på tæven - også selvom der vitterligt ligger et offer for hans fødder. Kan du se logikken? – FDM kan ikke.

Det FDM kan se, er en kedelig tendens; Når riget fattes penge til forskellige projekter, kan man altid kræve ind hos bilisterne. FDM efterlyser en bedre sammenhæng mellem skadevolder og offer. Skulle der mangle penge i den sidste ende, fordi antallet af alvorlige voldsepisoder og trafikulykker heldigvis er begrænset, bør det være en samfundsopgave, som løses via finansloven.

Vi opfordrer derfor til at loven om offerfonden tages op til revision i det nye år – herunder i særdeleshed, hvordan den finansieres og hvilke formål midlerne går til. Det må kunne gøres bedre.

LÆS OGSÅ: FDM mener: Hvornår må politiet konfiskere din bil?