Ny motorvej over Limfjorden - engang

Der er behov for en tredje forbindelse over Limfjorden i Aalborg, og den nye vej skal gå vest om Aalborg – over øen Egholm. Dermed droppes planerne om at udvide Limfjordstunnelen. På kort sigt skal et ekstra spor afhjælpe den værste forstoppelse.

Trafik

Én god og en dårlig nyhed til bilisterne i Nordjylland: Politikerne på Christiansborg har nu skåret igennem og sagt, hvor en kommende, tredje Limfjordsforbindelse ved Aalborg skal ligge, nemlig via øen Egholm.

Og den dårlige: Der er stadig ingen udsigt til penge til det store projekt.

Vejdirektoratet har gennemført nye trafik- og økonomi-analyser og når stadig frem til, at en ny motorvej vest om Aalborg vil være den samlet set bedste løsning.

Bedst via øen Egholm

Egholm-lineføringen består bl.a. af en lavbro over det nordlige løb og en tunnel under det sydlige løb.
Egholm-lineføringen består bl.a. af en lavbro over det nordlige løb og en tunnel under det sydlige løb.
Og dén konklusion er nu blevet ophøjet til landets officielle bud på forbedrede vejforhold i området, efter at alle partier på Christiansborg undtagen Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti har indgået aftale om projektet.

”Beregningerne viser fortsat, at det er en linjeføring over Egholm, som er den samfundsøkonomisk bedste løsning, og Vejdirektoratet fastholder på den baggrund sin indstilling om linjeføring i Egholmlinjen,” står der i aftalen.

Klarhed om linjeføring

Selv om der ikke er penge til selve projektet betyder aftalen dels, at der er politisk accept af det vigtige i at bygge en tredje Limfjordsforbindelse, dels at borgere i Aalborg får klarhed over linjeføringen.

Alternativet til den såkaldte Egholmlinje har været en 11 km lang udvidelse af den nuværende motorvej og to nye tunnelrør langs Limfjordstunnelen. Med beslutningen kan arealreservationen på denne østlige forbindelse opgives.

Her kommer den nye forbindelse over Limfjorden til at gå - engang.
Her kommer den nye forbindelse over Limfjorden til at gå - engang.
Samtidig får borgerne langs den nye linjeføring mulighed for at søge om at få overtaget deres ejendom, og der oprettes nu en pulje på 43,1 mio. kr. til disse forlodsovertagelser.

En bro og en tunnel

Egholmlinjen er en ny motorvej vest om Aalborg. Forbindelsen skal gå via den lille, beboede ø Egholm i Limfjorden, syd for øen krydses Limfjorden via en tunnel og nord for øen via lavbro.

Mens anlægget af den helt nye forbindelse har lange udsigter, sker der ret hurtigt en mindre forbedring ved Limfjordstunnelen.

Lappeløsning kommer hurtigt

Den politiske aftale betyder nemlig, at der kommer et ekstra spor syd for Limfjordstunnelen, et projekt der har et højt samfundsøkonomisk afkast, og som på kort tid kan løsne på propperne. Der afsættes 38,9 mio. kr. til at anlægge et tredje sydgående spor på strækningen mellem Limfjordstunnelen og frakørsel 24 Øster Uttrup Vej.