Betingelser for FDM magasiner

Viden

FDMs almindelige handelsbetingelser for køb af abonnement på udvalgte magasiner

1. Anvendelsesområde

1.1 FDMs almindelige handelsbetingelser ("Betingelserne") gælder for alle abonnementsaftaler mellem FDM og dig vedrørende dit online eller telefoniske køb af magasiner på fdm.dk.

1.2 Betingelserne kan kun fraviges, hvis det er skriftligt aftalt mellem FDM og dig.

1.3 FDM's salg af abonnement på magasiner henvender sig alene til forbrugere, der er fyldt 18 år. Ved bestilling af et abonnement bekræfter du, at du er forbruger, og at du er fyldt 18 år.

2. Løbende abonnement

2.1 Når du indgår en Abonnementsaftale med FDM, tegner du et løbende abonnement, der fortsætter, indtil det bliver opsagt af dig i overensstemmelse med Betingelsernes punkt 8.
2.2 Ved udløb af en abonnementsperiode forlænges abonnementet automatisk med en ny abonnementsperiode af en tidsmæssig længde svarende til den foregående.

3. Aftaleindgåelse

3.1 Du kan via fdm.dk indgå aftale med FDM om køb af abonnement på visse udvalgte magasiner ("Abonnementsaftale"). Du kan læse nærmere om de forskellige magasiner på FDM's hjemmeside på følgende sider:

3.2 Ved indgåelse af en Abonnementsaftale med FDM, modtager du en ordrebekræftelse via e-mail. Du bør gemme denne e-mail, da ordrebekræftelsen er dit bevis for dit køb.
3.3 Abonnementsaftaler indgås på dansk og er underlagt dansk ret.

4. Betaling

4.1 Ved betaling har du mulighed for at benytte følgende betalingskort: VISA, VISA Dankort, MasterCard, Maestro, Diners Club og JCB. Der opkræves ingen gebyrer ved betaling med ovennævnte betalingsinstrumenter.
4.2 Betaling for et abonnement sker forud for hver abonnementsperiode, der som udgangspunkt løber 12 måneder ad gangen.4.3 Hvis du indgår Abonnementsaftale med FDM vedrørende et eller flere magasiner til en rabat-pris, gælder rabatprisen alene i den oplyste periode. Herefter fortsætter Abonnementsaftalen til de til enhver tid gældende normale abonnementspriser.

5. Levering

5.1 Magasiner leveres til den leveringsadresse, som du oplyser i forbindelse med indgåelse af Abonnementsaftalen. Der henvises til Betingelsernes punkt 10 for så vidt angår ændring af leveringsadresse mv.
5.2 Leveringen af magasiner sker via Post Danmark eller Bladkompagniet. FDM afholder omkostningerne forbundet med leveringen.

6. Ændring af ordre

6.1 Det er ikke muligt at ændre en allerede indgået Abonnementsaftale på fdm.dk. Hvis du ønsker at ændre en indgået Abonnementsaftale, skal du hurtigst muligt kontakte FDM's Kundeservice for at få annulleret din ordre. Herefter kan du foretage en ny bestilling.
6.2 Såfremt et eller flere magasiner allerede er afsendt, kan Abonnementsaftalen fortrydes i henhold til Betingelsernes punkt 7.

7. Fortrydelsesret

7.1 Du kan uden begrundelse fortryde dit online køb af abonnement på magasiner inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du indgår Abonnementsaftalen med FDM.

7.2 Hvis du benytter dig af din fortrydelsesret, refunderer FDM din indbetaling. Tilbagebetalingen vil ske uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor FDM har modtaget din meddelelse om, at du vil fortryde den indgåede Abonnementsaftale.

7.3 Hvis du forinden anvendelsen af din fortrydelsesret eller i umiddelbar forlængelse heraf har modtaget et eller flere magasiner i henhold til den indgåede Abonnementsaftale, fratrækker FDM som udgangspunkt værdien heraf i forbindelse med tilbagebetalingen efter punkt 7.2. Ønsker du imidlertid at returnere det modtagne magasin mod tilbagebetaling herfor, hæfter du for en eventuel forringelse af magasinets værdi, hvis du ikke kan tilbagesende magasinet i ubrudt emballage eller hvis din ibrugtagning i øvrigt har medført en forringelse af magasinets værdi.

7.4 Ønsker du at benytte dig af din fortrydelsesret, skal du inden udløbet af fortrydelsesfristen meddele dette til FDM's Kundeservice. Husk at opgive ordrenummer eller lignende relevant identifikation. Du er også velkommen til at benytte standardfortrydelsesformularen, som FDM fremsender sammen med din ordrebekræftelse.

7.5 FDM gennemfører tilbagebetaling uden tillæg af gebyrer og med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved dit køb, medmindre anden udtrykkelig aftale foreligger.

7.6 Du hæfter selv for udgifter forbundet med den eventuelle returnering af allerede modtagne magasiner.

8. Opsigelse og ophør

8.1 Du kan til enhver tid opsige dit abonnement med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder fra indgåelsen af Abonnementsaftalen. Dette gælder også, hvis Abonnementsaftalen fornys eller forlænges uden, at der mellem FDM og dig indgås en aftale med et nyt indhold.

8.2 Opsigelse af din Abonnementsaftale kan ske ved kontakt til FDM's Kundeservice.

8.3 Hvis magasinet, som din Abonnementsaftale angår, ikke længere er tilgængeligt på markedet eller på anden vis ikke længere er mulig for FDM at levere til dig, udløber dit abonnement automatisk.

8.4 FDM fraskriver sig ethvert ansvar, der måtte være forbundet med sådanne udefrakommende forhold, der forhindrer FDM i at opfylde Abonnementsaftalen. Der henvises til Betingelsernes punkt 12 vedrørende FDM's generelle ansvarsfraskrivelse.

8.5 Hvis din Abonnementsaftale ophører før slutningen af en abonnementsperiode, modtager du en forholdsmæssig tilbagebetaling. FDM gennemfører tilbagebetalingen med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved dit køb, medmindre anden udtrykkelig aftale foreligger.

9. Vilkårsændringer

FDM forbeholder sig retten til at ændre gældende abonnementsbetingelser, herunder abonnementspriser og antal udgivelser pr. abonnementsperiode, med virkning fra den næstfølgende abonnementsperiode. Eventuelle vilkårsændringer vil ske med rimeligt varsel og pr. brev eller e-mail.

10. Ændringer af dine kontaktoplysninger

10.1 Ved indgåelse af Abonnementsaftaler vil du blive bedt om at oprette dig med angivelse af navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og evt. medlemsnummer. Det er vigtigt, at du udfylder disse felter korrekt, idet FDM sender de aftalte magasiner, eventuelle nyhedsbreve, vigtige meddelelser mv. til den adresse og e-mailadresse, som du oplyser.
10.2 Ændringer i dine kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse og fysiske adresse, skal oplyses til FDM hurtigst muligt efter ændringen. Det er dit ansvar, hvis du ikke modtager aftalte magasiner og vigtige meddelelser fra FDM, fordi du ikke har ajourført dine oplysninger.

11. Behandling af personoplysninger

11.1 FDM er dataansvarlig i forhold til de personoplysninger, du afgiver, når du eksempelvis oprettes som medlem eller gør brug af de andre ydelser, som vi tilbyder. Spørgsmål, anmodninger og henvendelser vedrørende dine personoplysninger kan rettes til de kontaktoplysninger, der nævnes i nedenstående pkt. 15.

11.2 Når du accepterer nærværende forretningsbetingelser, giver du i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) dit samtykke til, at:

11.2.1. FDM indsamler, registrerer og opbevarer dit navn og dine kontaktinformationer, herunder din e-mail adresse, din fysiske adresse, dit telefonnummer og din bils nummerplade i forbindelse med indgåelse af aftale om medlemskab. Dette gør vi for hhv. at opfylde medlemsaftalen med dig, administrere dit medlemskab og give dig besked omkring medlemsfordele. Vi behandler ligeledes dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring.

11.2.2. FDM indsamler oplysninger om din bil, herunder oplysninger om bilmærke, model, variant samt diverse tekniske data fra offentligt tilgængelige databaser som eksempelvis www.bilstatistik.dk. Ligeledes indsamler FDM oplysninger om dit ejerforhold til din bil via offentligt tilgængelige registre. Dette kan eksempelvis være forsikringsoplysninger fra SKAT. Endvidere indsamles eventuelle oplysninger omkring din adfærd på FDM’s hjemmeside.

11.2.3. FDM modtager oplysninger, når du benytter dit medlemskort hos FDM’s samarbejdspartnere. FDM modtager i den forbindelse alene oplysninger fra samarbejdspartnere, som er nødvendige til brug for administration af medlemsfordele, herunder information omkring tidspunktet for besøg, køb eller bestilling af den købte vare eller tjenesteydelse, købesummen samt din opnåede besparelse. En opdateret oversigt over FDM’s til enhver tid aktuelle samarbejdspartnere findes på fdm.dk/fordelspartneroversigt.

11.3 Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, men bør være opmærksom på, at dette ikke berører lovligheden af den behandling, FDM allerede har foretaget i kraft af dit oprindelige samtykke, inden tilbagetrækningen blev meddelt FDM.

11.4 Foruden de ovenstående behandlinger, videregiver FDM dine personoplysninger til de datterselskaber, der indgår i FDMs selskabsstruktur. Dette gøres af hensyn til interne administrative formål, således at FDM hurtigt kan give dig besked om dit medlemskab og/eller de produkter, du har købt, uanset hvilket af FDMs selskaber du kontakter. FDMs retsgrundlag til denne behandling består i, at FDM har en legitim interesse i videregivelse af dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f).

11.5 FDM overfører i visse tilfælde personoplysninger til en række tredjeparter i EU og uden for EU. Vi sørger i den forbindelse for aldrig at overføre personoplysninger til tredjeparter (selvstændige dataansvarlige eller databehandlere), medmindre der er hjemmel til videregivelse, eller der indgået en relevant databehandleraftale samt evt supplerende foranstaltninger som for eksempel Privacy Shield eller ISO 27001 certificering.

De kategorier af modtagere, vi overfører personoplysninger til, er følgende:

  • Leverandører af IT-ydelser: Eksempelvis selskaber som FakturaIT, der hjælper os med varetagelsen af fakturaer, Oracle Eloqua (uden for EU) der tilpasser dine nyhedsbreve med personligt indehold eller Microsoft, som leverer vores mailsystem.
  • Datterselskaber: De datterselskaber, der indgår i FDM’s selskabsstruktur. Dette gøres af hensyn til interne, administrative formål, således at FDM hurtigt kan give klar besked, såfremt du har spørgsmål eller lign.
  • Fordels-samarbejdspartnere: Samtlige af disse kan findes på sidstnævnte link, og der udveksles personoplysninger, således at FDM’s medlemsfordele kan varetages på behørig vis. https://fdm.dk/fordelspartneroversigt
  • Konsulenter: Disse anvendes, og vil i visse tilfælde have adgang til personoplysninger, i forbindelse med revision-, bank-, og advokatbistand.
  • Leverandører af forretningsydelser: Eksempelvis selskaber som reklamebureauer, telemarketing-bureauer og lign.

Hvis du ønsker nærmere information omkring, hvilke konkrete parter dine personoplysninger kan blive overført til, er du velkommen til at kontakte os via kontaktoplysningerne i afsnit 15.

11.6 Som en del af vores administration af dig som medlem, benytter FDM sig af en række leverandører af cloud-tjenester. Disse kan have servere beliggende uden for EU/EØS-området, og det kan derfor forekomme, at oplysninger behandles via servere beliggende i tredjelande. Vi sørger i den forbindelse altid for at have passende garantier på plads i forhold til at beskytte dine oplysninger, og overfører udelukkende når der er et sagligt behov herfor og et gyldigt overførselsgrundlag.

11.7 FDM opbevarer, eller på anden vis behandler, udelukkende dine personoplysninger i det tidsrum, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet og registreret. Dette betyder navnlig, at dine personoplysninger slettes så snart FDM ikke længere har et formål med at behandle dem. Opbevaringsperioden afhænger således af behandlingsaktiviteten, og du kan regne med, at dine oplysninger vil blive permanent slettet, når formålet med behandlingen er ophørt. Se oversigt over FDMs persondataopbevaring her: https://fdm.dk/sites/default/files/inline-files/fdm_dataopbevaring.pdf

11.8 Du kan til enhver tid henvende dig til FDM’s kundeservice på www.fdm.dk/kundeservice, kontaktfdm@fdm.dk eller tlf. 70 13 30 40 og anmode om at anvende følgende af dine rettigheder:

11.8.1 Sletning, berigtigelse eller indsigt i dine personoplysninger

11.8.2 Begrænsning af behandling vedrørende dine personoplysninger

11.8.3 Indsigelse mod behandling af dine personoplysninger

11.8.4 Transmittering af dine personoplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Når du henvender dig for at gøre brug af en eller flere af dine straks ovenstående rettigheder, er det nødvendigt for FDM at være sikre på, at du er den, du giver dig ud for at være. Ved denne identifikationsproces anvendes e-Boks, hvorfor en anvendelse af rettighederne forudsætter, at du sender dit CPR-nummer til FDM. CPR-nummeret vil blive slettet straks efter at vi har behandlet din anmodning. Der henvises i øvrigt til FDM’s generelle persondata- og cookiepolitik.

11.9 Du kan til enhver tid henvende dig til Datatilsynet og klage over FDMs behandling af dine personoplysninger. Henvendelse i den forbindelse rettes til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

12. Ansvarsfraskrivelse

12.1 Generelle oplysninger og informationer på fdm.dk må ikke bruges i stedet for egentlig professionel rådgivning. Hverken denne tjeneste, vores forfattere eller andre bidragsydere til generelt materiale på fdm.dk kan gøres ansvarlige for eventuelle konsekvenser af anvendelsen af generelle oplysninger og informationer, herunder afledte krav og konsekvenstab, medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler.

12.2 FDM er uden ansvar for forhold, der ligger uden for FDM's kontrol.

13. Immaterielle rettigheder

Alle rettigheder til indhold i magasinerne og på fdm.dk tilhører FDM eller FDM's samarbejdspartnere og må ikke kopieres, sælges, distribueres eller gengives uden forudgående indhentelse af skriftlig tilladelse.

14. Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse: kontaktfdm@fdm.dk.

15. Kontakt

FDM
CVR-nr.: 10376718
Firskovvej 32
2800 Kgs. LyngbyTelefon : 7013 3040
E-Mail : kontaktfdm@fdm.dk