FDM gennem 100 år

I 2009 fejrer FDM sit 100 års jubilæum som Danmarks organisation for bilister. Her kan du læse lidt om FDMs historie igennem de sidste 100 år, der har budt på megen forandring, ikke mindst for bilen og bilisten.

Dannebrog med FDM logo
Viden

I 2009 kan FDM fejre sine første 100 år i bilisternes tjeneste. Hvad der i januar 1909 begyndte med et opråb i bladet Motor mod Rigsdagens beslutning, som forbød kørsel med automobiler på biveje og om natten, voksede de følgende måneder til en egentlig bevægelse.
 

De Forenede Danske Motorejere

I weekenden 18.-19. juli samledes 594 medlemmer fra de fem kredse, der landet over var blevet etablerede, til en kongres i Århus, hvor man stiftede de Forenede Danske Motorejere. Et ganske pænt fremmøde taget i betragtning, at der i 1909 var indregistreret bare 707 biler i Danmark.
 

FDM først med trafiksikkerhed

I det tidlige 1900-tal kom der meget hurtigt skub i masseproduktionen af biler.
I det tidlige 1900-tal kom der meget hurtigt skub i masseproduktionen af biler.

Fra begyndelsen har FDM været en privat, uafhængig og tværpolitisk forening, hvis formål har været at rådgive, informere og fremme bilisternes vilkår til alle tider. Det arbejder FDM stadig for. Det var således FDM, der på eget initiativ begyndte at opsætte færdselstavler i 1911. Trafiksikkerhed var endnu ikke kommet på den politiske dagsorden.

 

Fodarbejde for mobilitet

Det var også FDM, der i 1929 tog initiativ til indsættelse af rene bilfærger på Storebælt, så landsdelene blev bundet sammen, ligesom det var på fodarbejde af FDM, at den ’gamle’ Lillebæltsbro ved indvielsen i 1934 var udvidet med to spor til biler og ikke bare var en jernbanebro som oprindeligt planlagt.

   
I støt udvikling for sikkerheden

Siden er uvildige test af biler, arbejdet for afgiftsfritagelse på sikkerhedsudstyr som ABS-bremser samt deltagelse i Euro NCAPs kollisionstest blevet eksempler på, hvor FDM gør en forskel.
 

Medlemstal gennem 100 år

Med bilens udbredelse op gennem det 20. århundrede ændredes behovet for at kunne transportere sig. Det kunne man se på FDM-medlemstallet, som fra bare 594 medlemmer ved stiftelsen i starten af århundredet kulminerende med 275.000 medlemmer lige inden oliekrisen i 1973.
 

Organisation med indflydelse

I dag er FDM forsat Danmarks største interesse- og forbrugerorganisation med 240.000 medlemmer. Foreningen fortsætter sit virke som både medlemsforening med tilbud og fordele til medlemmer, og som en interesseorganisation, der med sin aktive deltagelse yder indflydelse på den trafikpolitiske debat.