FDM lejevilkår FDM Ladeboks til elbil og plug-in hybridbil

1. Parterne

Denne lejeaftale om FDM Ladeboks til en indregistreret elbil eller plug-in-hybridbil indgås mellem dig og FDM.

 • Udlejer og ejer af ladeboksen er FDM.
 • Lejer er dig. Du skal være FDM medlem for at kunne benytte tilbuddet i hele lejeperioden.

2. Anvendelsesområdet

FDM stiller ladeboks til opladning af elbil/plug-in hybridbil til din rådighed. FDM har fuld ejendomsret over ladeboksen.

FDM udlejer ladeboksen til dig, som benytter din egen elleverandør. FDM tilbagebetaler afgiftsrefusion til dig frem til 31/12 2030, såfremt kravene til refusion er opfyldt. Se afsnit 4: Tilbagebetaling af elafgift.

Installation af ladeboksen skal ske fra din egen sikringsgruppe og egen HPFI-afbryder i eltavlen efter gældende regulativer og skal være foretaget af autoriseret installatør eller elektriker. En standardinstallation er inkluderet i prisen. Installation kan kun udføres af FDMs godkendte installatører. Evt. ekstra arbejde aftales direkte med vores installatør.

3. Aftaleindgåelse

3.1 Generelt

Denne aftale omfatter leje af ladeboksen, men ikke installation af denne. Ønskes rådgivning om installation og/eller priser på standardinstallation ved FDMs installationspartnere henviser FDM til hjemmeside: https://fdm.dk/vi-tilbyder/fdm-ladeboks-til-elbil-plugin-hybrid

Du har mulighed for at vælge installation gennem FDMs installationspartnere eller gennem anden autoriseret installatør eller elektriker, som du selv vælger. Vær opmærksom på, at ladeboksen skal installeres efter gældende lovgivning af en autoriseret installatør eller elektriker for at være omfattet af produktgarantien. Du skal sørge for at gemme fakturaen fra arbejdet.

Aftalegrundlaget består af nærværende lejeaftale og den til enhver tid gældende prisliste samt ordrebekræftelse. Der henvises til FDMs prisliste på: https://fdm.dk/vi-tilbyder/fdm-ladeboks-til-elbil-plugin-hybrid

Der tages forbehold for trykfejl, prisfejl og udsolgte varer.

Aftalen gælder din husstands el- og hybridbiler og må ikke benyttes til andre biler end dem, som er tilknyttet aftalen, så længe der betales refusionsafgift tilbage til dig.

Hvis du skifter til anden elbil eller hybridbil skal du kontakte FDM for at afklare, om der skal foretages opgradering af ladeboksen og/eller evt. udskiftning af kabel. Såfremt du ønsker at opgradere din boks og/ eller udskifte kabel, vil FDM sende dig et pristilbud og vilkår.

3.2 Registrering og behandling af oplysninger

FDM er ansvarlig for de personoplysninger, du afgiver, når du indgår aftale med FDM om en lejeaftale. FDM anvender de indsamlede oplysninger i overensstemmelse med persondataloven.

FDM opbevarer dine personlige oplysninger efter indgåelse af aftale om lejeaftale. Personoplysningerne, som FDM opbevarer, er dit navn, kontaktinformationer, herunder e-mailadresse, fysisk adresse, telefonnummer og din bils nummerplade, samt evt. oplysning om din brug af FDMs hjemmeside.

FDM benytter oplysningerne til opfyldelse af den mellem dig og FDM indgåede aftale og evt. til at tilpasse FDMs hjemmeside til din og andre kunders behov. Ligeledes benyttes de indsamlede oplysninger i forbindelse med fremsendelse af markedsføringsmateriale og til markedsføring via 3. parts platforme i den udstrækning det er i overensstemmelse med gældende ret.

FDM opbevarer alene dine personoplysninger i et tidsrum, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet og registreret. Herefter slettes dine personoplysninger.

Du kan altid henvende dig til FDMs kundeservice på www.fdm.dk/kundeservice, kontaktfdm@fdm.dk eller tlf. 70 13 30 40 og få oplyst, hvilke oplysninger der behandles om dig, få rettet ukorrekte oplysninger, bede om at få oplysningerne slettet eller trække et samtykke til markedsføring tilbage.

Der henvises i øvrigt til FDMs generelle privatlivs- og cookiepolitik: https://fdm.dk/om-fdm/persondatapolitik

3.3 Fortrydelsesret og tilbagelevering

Fortrydelsesfristen

Du kan uden begrundelse fortryde din lejeaftale (via fjernsalg) inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du indgået aftalen. Fristen gælder fra du modtog bekræftelsen på din lejeaftale.

Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag.

Du skal betale for den del af ydelsen, der er forbrugt indtil din fortrydelse, hvis du ønsker, at din aftale skal påbegyndes inden udløbet af fortrydelsesfristen på 14 dage. Det beløb du skal betale, er et beløb, der står i forhold til omfanget af de ydelser, der er leveret indtil det tidspunkt, hvor du informer os om, at du fortryder aftalen, sammenlignet med den fulde opfyldelse af aftalen.

Fremgangsmåde

Ønsker du at benytte dig at din fortrydelsesret, skal du inden udløbet af fortrydelsesfristen meddele dette til FDMs kundeservice. Dette kan du gøre ved at sende os et brev eller en e-mail, hvor du oplyser, at du fortryder til FDM Netbutik, Firskovvej 32, 2800 Kgs. Lyngby, 70133040 eller via shop@fdm.dk.

Du kan også bruge den standardfortrydelsesformular, vi har på vores hjemmeside:

Fortrydelsesformular

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Vores tilbagebetaling

Når du fortryder, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder eventuelle leveringsomkostninger, medmindre du har givet dit udtrykkelige samtykke til, at levering af ydelsen er påbegyndt inden udløbet af fortrydelsesfristen, jf. det ovenfor anførte.

Vi tilbagebetaler beløbet uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen

Din tilbagelevering

Såfremt du har modtaget ladeboksen, skal ladeboksen sendes retur til FDM. Du skal selv afholde omkostninger i forbindelse med forsendelsen. Såfremt du allerede har fået foretaget installation, skal du selv afholde installations- og nedtagelsesomkostningerne til autoriseret installatør/elektriker.

Du skal returnere varerne uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om ønsket om fortrydelsesret. Ved tilbagelevering bør du sørge for, at varerne og diverse tilbehør med nøglebrik, kort og andet indhold er forsvarlig indpakket og i originalt materiale. Kvittering skal vedlægges ladeboksen, som sendes retur. Hvis kun en del af det leverede returneres, skal det markeres tydeligt på kvitteringen. FDM modtager ikke varer sendt pr. efterkrav.

Du har selv ansvaret for pakken/varerne, indtil vi modtager dem. Gem derfor postkvittering samt eventuel track and trace nummer.

3.4 Levering

FDM leverer i hele Danmark. Såfremt vi har ladeboksen på lager afsendes den inden for 2 hverdage. Hvis FDM ikke har ladeboksen på lager går der typisk 3-4 uger inden levering kan ske. I tilfælde af forsinkelser og restordrer vil FDM kontakte dig herom.

3.5 Betaling

Ved betaling i forbindelse med oprettelsen af din lejeaftale har du mulighed for at benytte følgende betalingskort: VISA, VISA/Dankort, MasterCard, Maestro, Diners Club og JCB. Der opkræves ingen gebyrer ved betaling med ovennævnte betalingskort.

FDM opfordrer til at du betaler gennem betalingsservice. FDM opkræver ikke gebyr ved Betalingsservice betalinger.

Ved betaling via girokort vil der blive pålagt et opkrævningsgebyr på 35 kr. pr. udsendt girokort.

Såfremt du ikke betaler til forfaldsdato, fremsendes en rykkerskrivelse. Såfremt der fortsat ikke indbetales efter rykkere, kan FDM opsige lejeaftalen med 1 måneds varsel.

3.6 Bindingsperiode og opsigelse

Aftalen er bindende for begge partere, når du har udfyldt aftalen, og/eller når du har taget ladeboksen i brug.

Lejeaftalen er et løbende abonnement, der fortsætter, indtil aftalen opsiges af dig.

Du kan til enhver tid opsige din lejeaftale med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder fra indgåelsen af aftalen. Dette gælder også, hvis lejeaftalen fornys eller forlænges, uden at der mellem FDM og dig indgås en aftale med et helt nyt indhold. Dvs. at du er bundet i 6 til 7 måneder efter aftalens indgåelse afhængig af, hvornår aftalen opsiges.

Ved ophør af lejeaftalen har du hverken ret eller pligt til at købe ladeboksen.

Skal FDMs installationspartnere nedtage og/eller afhente ladeboksen ved dig, afholder du disse omkostninger - se også afsnit 3.3. om tilbagelevering.

Er der skader på ladeboksen ud over almindelig slitage, vil der blive opkrævet en erstatning svarende til udbedringsomkostningerne.

3.7 Adresseændring og overdragelse

Hvis du flytter, kan ladeboksen eller tilsvarende boks etableres på den nye bopæl. Du skal selv afholde nedtagnings- samt installationsomkostningerne hertil.

Du kan med FDMs samtykke overdrage aftalen til tredjemand – fx i forbindelse med hussalg.

Hvis du ønsker at overdrage, hæfter du fortsat, så længe vi ikke har godkendt overdragelsen.

Ønsker du at overdrage, skal du kontakte FDMs kundeservice, som vil oplyse dig om, hvordan overdragelsen kan ske.

3.8 Ansvar

Du forpligter dig til at behandle og bruge ladeboks og øvrigt udstyr korrekt og forsvarligt. Vær især opmærksom på, at kablet kan blive beskadiget af at blive kørt over og ikke skal udsættes for vand og fugt.

FDM har ansvar, pligt og ret til at forsøge at afhjælpe mangler, der eventuelt opstår i ladeboksen.

FDM er ikke erstatningspligtig overfor eventuelle tab, der opstår ved manglende opladning, der skyldes 3. part. Eksempelvis fejl, nedbrud, strømforstyrrelser og strømafbrydelse, der kan skyldes el-leverandør, forsyningsselskab, el-installatør eller anden 3. part.

FDM er ikke erstatningspligtig for eventuelle tab, som opstår ved force majeure situationer og forhold uden for vores kontrol, så som lynnedslag, strømafbrydelse, oversvømmelser, brand, uheld og hærværk på ladeboksen, tyveri af ladeboksen og strømtyveri fra boksen.

3.9 Fejl, udbedring og drift

Fungerer ladeboksen ikke, skal du melde fejlen til FDM snarest muligt. Du kan kontakte FDMs kundeservice på telefon 70 13 30 40. E-mail til kundeservice kan findes her: https://fdm.dk/kundeservice

Såfremt der opstår fejl på ladeboksen, vil FDM forsøge at fejlsøge og udbedre fejlen hurtigst muligt.

Ved fejlsøgning og udbedring skal FDM have uhindret adgang til ladeboksen. Såfremt fejlen ikke findes i ladeboksen, men skyldes fejl eller mangler, der er relateret til elinstallationen eller bilen, eksempelvis størrelsen af den elektriske modstand (Ohm), kan FDM ikke holdes ansvarlig for udbedring samt omkostningerne hertil. Vær opmærksom på at flere elbiler stiller krav til lav overgangsmodstand til jord, for at de kan lade.

3.10 Misligholdelse

Lejers misligholdelse:

I tilfælde af du misligholder aftalen, kan FDM opsige aftalen med 1 måneds varsel, hvorefter udstyr tilhørende FDM skal returneres til FDM. Omkostninger i forbindelse med nedtagning og returnering afholdes af dig. Skal FDMs samarbejdspartner afhente ladeboksen ved dig, er det for din regning. FDM forbeholder sig retten til at deaktivere boksen ved din misligholdelse.

Væsentlige misligholdelser er fx:

 • Du undlader at betale – se afsnit 3.5 om betaling.
 • FDM afskæres fra at få adgang til ladeboksen med henblik på fejlsøgning og andet i forbindelse med drift og kontrol.
 • Du afgiver urigtige oplysninger af væsentlig betydning.
 • Du flytter uden at oplyse FDM om nye kontaktoplysninger herunder adresseændring, ændring af e-mail og telefonnummer.
 • Du tilslutter udstyr til ladeboksen, som ikke opfylder kravene hertil.
 • Du behandler ladeboks og udstyr uforsvarligt.
 • Du disponerer over eller foretager indgreb i udstyret i strid med vilkårene eller ladeboksens almindelige brug.

FDMs misligholdelse:

Såfremt FDM misligholder aftalen væsentligt, eksempelvis ikke udbedrer mangler inden for rimelig tid, kan du opsige lejeaftalen uden varsel. Hvis dette gøres inden for de første 6 måneder, vil du få 100 % af dit oprettelsesgebyr refunderet. I øvrigt sker refusion af oprettelsesgebyret i tilfælde af FDMs væsentlige misligholdelse efter følgende tabel:

Tilbagebetaling af oprettelsesgebyr til dig i tilfælde af FDMs væsentlige misligholdelse  
Længden af kundeforholdet mellem dig og FDM  
0-6 mdr.: 100 % af oprettelsesgebyr refunderes
6-12 mdr.: 75 % af oprettelsesgebyr refunderes
12-24 mdr.: 50 % af oprettelsesgebyr refunderes
24-36 mdr.: 25 % af oprettelsesgebyr refunderes
Over 36 mdr.: 0 % af oprettelsesgebyr refunderes

Boksen skal tilbageleveres til FDM (se afsnit 3.3 om tilbagelevering). I tilfælde hvor FDM har væsentlig misligholdt aftalen, betaler FDM for nedtagelsesomkostningerne.

4. Tilbagebetaling af elafgift

Ved denne lejeaftale er der mulighed for at opnå tilbagebetaling af afgift på den el, som bruges til at oplade din elbil/plug-in hybridbil

FDM kan søge om refusion og viderebetale denne til dig i henhold til lov nr. 1353 af 21. december 2012 § 21. Du har selv ansvaret for overholdelse af loven. Ordningen kan ses her: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=144737

Ordningen gælder til og med 31. december 2021. Vær opmærksom på, at du efter denne dato, ikke får refusionsafgift. Lejeaftalen fortsætter på samme vilkår.

FDM vil her udbetale kr. 1,11 inkl. moms retur pr. kWh, der lades med ladeboksen i 2020 og 2021.

Betingelser og forudsætninger for refusionsafgift

 • Ordningen med viderebetaling af refusion er betinget af, at FDM har mulighed for at søge om elfrefusion.
 • Ladeboksen er udstyret med wifi, hvorigennem FDM kan måle det løbende kWh forbrug, der benyttes til opladning af elbilen.
 • Ladeboksen må kun benyttes til opladning af husstandens elbil/plug-in hybridbil(er). Der må ikke bruges el på anden vis gennem ladeboksen.
 • FDM skal have mulighed for ved forudgående aftale at kunne få fysisk adgang til installationen – heraf til eftersyn af installationen, afprøvning, aflæsning og afbrydelse af energimåleren.
 • Det er en forudsætning, at du i forvejen betaler fuld elafgift og ikke selv anmoder SKAT om godtgørelse. Har du allerede afgiftsfritagelse på el, eksempelvis via egen husstandsvindmølle, elvarme, solceller m.v., er du forpligtet til at oplyse FDM om dette. Du er i disse tilfælde ikke berettet til afgiftsrefusion.
 • Refusionen for de forbrugte kilowatttimer på hjemmeladeboksen vil blive opgjort 4 gange årligt – hhv.: 31. marts, 30. juni, 30. september og 31. december.
 • FDM opfordrer dig til at benytte Betalingsservice til betaling af leje og modtagelse af refusion fra FDM. Refusionen vil blive overført til dig ca. 1 måned efter aflæsning. Hvis beløbet er under 25 kr. vil det blive overført ved næste kvartals udbetaling.
 • Ordningen for refusion af elafgift gælder til og med 31. december 2021 og gælder kun i Danmark.
 • Din lejeaftale fortsætter efter ophør af refusionsafgift. Ønsker du at opsige, henviser vi til afsnit 3.6 - Bindingsperiode og opsigelse.

5. Ændring i lejebetingelser og priser

Der tages forbehold for pris- og vilkårsændringer. FDM forbeholder sig endvidere retten til at ændre gældende lejebetingelser. Ændringer kan ske i følgende situationer:

 • Til dækning af stigning af de udefrakommende omkostninger forbundet med levering af de i nærværende lejeaftale oplistede ydelser. Dette kan fx være afgifter, prisstigninger fra underleverandører el.lign.
 • Ændringer som følge af lovgivning, påbud mv.
 • For at følge inflationen regnet fra 1. januar 2019 (index 100). Prisændringen som følge af inflationen kan ske løbende eller sammenlagt for en periode. Se nærmere på: https://fdm.dk/vi-tilbyder/fdm-ladeboks-til-elbil-plugin-hybrid

Ændringerne vil altid blive iværksat med forudgående varsel i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6. Kundeservice

FDMs kundeservice kan kontaktes på telefon 70 13 30 40. E-mail til kundeservice kan findes her: https://fdm.dk/kundeservice

Skriftlige henvendelser kan sendes til FDM, Firskovvej 32, 2800 Kgs. Lyngby, fdm.dk

7. Klagemuligheder

Hvis du er utilfreds med FDMs håndtering af dit medlemskab eller andet, skal du kontakte FDM på tlf. 70 13 30 40 eller via kontaktfdm@fdm.dk. Du har også mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet, hvis de nærmere betingelser herfor er opfyldt. En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail kontaktfdm@fdm.dk.