FDMs bestyrelse

FDMs bestyrelse består af kredsformanden for hver af FDMs ti kredse
samt to repræsentanter for foreningens medarbejdere.

Steen Torp-Hansen

Formand fra kreds 5

Steen Torp-Hansen, Rosagervej 28, 4720 Præstø

Thomas Bang Jeppesen

Næstformand fra kreds 7

Thomas Bang Jeppesen, Agerhønebakken 30, 
8660 Skanderborg

Kim Kettner

Bestyrelsesmedlem fra kreds 1

Kim Kettner, Askeløkken 5, 3700 Rønne

Liselotte Søndergaard Pedersen

Bestyrelsesmedlem fra kreds 2

Liselotte Søndergaard Pedersen, Stampetoften 2, 2970 Hørsholm

Svend Heiselberg

Bestyrelsesmedlem fra kreds 3

Svend Heiselberg, Byagerparken 81E, 4030 Tune

Trine Lengård Hansen

Bestyrelsesmedlem fra kreds 4

Trine Lengård Hansen, Fugleøjevej 6, 3670 Veksø

Finn Boye Kristensen

Bestyrelsesmedlem fra kreds 6

Finn Boye Kristensen, Gulstavvej 9, 5935 Bagenkop

Henrik Egetoft Pedersen

Bestyrelsesmedlem fra kreds 8

Henrik Egetoft Pedersen, H. C. Ørsteds Vej 34,
7400 Herning

Henrik Højlund Larsen

Bestyrelsesmedlem fra kreds 9

Henrik Højlund Larsen, Hellevej 4, 9230 Svenstrup J 

Henning Balle

Bestyrelsesmedlem fra kreds 10

Henning Balle, Kapelvej 3, 6720 Fanø

Kurt Holm Carlsen

Medarbejderrepræsentant

Kurt Holm Carlsen, FDM test og bilsyn,
Lokesvej 2, 3400 Hillerød

Pernille Mikkelsen

Medarbejderrepræsentant

Pernille Mikkelsen, FDM travel,
Kongensgade 9, 1. etage, 5000 Odense