Betingelser for køreteknisk kursus

Her kan du læse betingelserne for køreteknisk kursus. Køreteknisk kursus er inkluderet i dit medlemskab, hvis du har FDM Komplet.

12.12 Køreteknisk kursus

På dette kursus sætter vi fokus på sikkerhedssystemerne både i teori og praksis. Du prøver de korrekte reaktioner i nogle af de situationer, du kan komme ud for i trafikken. Gennem forskellige øvelser får du indblik i, hvor grænserne mellem succes og fiasko går. For at se hvordan du bestiller: fdm.dk/medlemskab/koeretekniskkursus.

Du kører i din egen bil med en maksimal totalvægt på 3.500 kg, og undervejs får du udfordret din køretekniske kunnen. Efter en grundig instruktion, hvor du også lærer om sikkerhedssystemerne i din bil og om, hvordan du får mest ud af dem, er du klar til at teste dig selv og din bil på banerne.

FDMs professionelle instruktører vejleder og instruerer dig under hele kurset. Du kører på banerne i ca. to timer og er i konstant radiokontakt med din instruktør, der kommer med individuelle råd og tips. Vi afrunder kurset med en grundig evaluering.

Din medlemskabspakke dækker ét køreteknisk kursus pr. 12 måneder til én person i husstanden. Ved husstand forstås ægtefælle/samlever samt hjemmeboende børn under 20 år.