Betingelser for reparationskontrol

Her kan du læse betingelserne for reparationskontrol.

13.5.2 Reparationskontrol

Ønsker du at få foretaget en uvildig vurdering/kontrol af en reparations- og/eller servicearbejde som er udført hos en FDM fordelspartner, har du adgang til reparationskontrol hos FDM Test og Bilsyn.

Reparationen/servicen skal være udført hos en FDM fordelspartner. Det er endvidere en forudsætning for udførelse af reparationskontrol, at du registrerer dit medlemskort hos den valgte fordelspartner i forbindelse med betalingen for det udførte arbejde.

Reparationskontrol kan anvendes på alle husstandens privatbiler til og med 3.500 kg i totalvægt, der er registeret på FDM Køreklar pakken og hvor en af de privatpersoner i husstanden, der er dækket af FDM Køreklar pakken, også er registreret som ”indehaver af registreringsattesten” eller som bruger af bilen.

Registrering af biler på medlemskabet foregår i bestillingsflowet, når du booker tid til reparationskontrol. FDM har ret til at bede om en kopi af din registreringsattest.

Reparationskontrol skal bestilles inden for en måned fra udført service og/eller værkstedsreparation.

Reparationskontrollen er en visuel kontrol af udført reparations- og/eller servicearbejde. Grundlaget for kontrollen er værkstedsfakturaen, hvor service eller reparationsomfang skal fremgå tillige med en oversigt over forbrugte reservedele.

Da kontrollen er en visuel kontrol, tages der forbehold for manglende konstatering af fagmæssighed af det udførte arbejde, som alene kan konstateres ved adskillelse.

På baggrund af reparationskontrollen udarbejder FDM Test og Bilsyn en kontrolrapport med eventuelle bemærkninger til det udførte arbejde.

Tidspunktet for indlevering af din bil samt tidspunktet for FDM Test og Bilsyn tilbagelevering af din bil vil fremgå af din ordrebekræftelse.

Leverings- og afhentningsstedet er det konkrete FDM-testcenter, hvortil du har bestilt din reparationskontrol.

Læs mere og bestil: fdm.dk/medlemskab/faa-reparationskontrol.

Såfremt der i reparationskontrollen anføres bemærkninger til det udførte arbejde, skal du reklamere til den pågældende FDM fordelspartner, som har udført arbejdet. FDM fordelspartneren skal herefter afhjælpe det konstaterede inden for rimelig tid.

Såfremt FDM fordelspartneren ikke er i stand til at udbedre det konstaterede inden for rimelig tid, skaber FDM tryghed for, at du kan få afhjulpet det konstaterede på et andet FDM fordelsværksted.

I tilfælde, hvor en FDM fordelspartner ikke kan imødekomme reparationskontrollen, dækker FDM omkostninger forbundet med udbedring af det konstaterede. Udbedringen vil ske inden for rimelig tid og på et af FDM anvist værksted.