Styrk medlemsdemokratiet

Sådan stemmer du

Sådan stemmer du

Hvert år afholder FDM valg til repræsentantskabet 1.-14. oktober. Det foregår via en fireårig turnus, og i oversigten nedenfor kan du se, hvornår der næste gang afholdes valg i din kreds.

Hvis der er opstillet flere kandidater, end der er pladser i et lokalområde, afgøres valget ved kampvalg, og det er her, du som medlem kommer på banen og kan gøre dit til at styrke medlemsdemokratiet.

Ud over at bidrage med din stemme kan du støtte kandidater fra dit lokalområde ved at stille for dem. Du finder en oversigt over nye kandidater der søger stillere her. Her kan du finde deres oplysninger og kontakte dem, hvis du ønsker at være stiller for dem. I oversigten kan du ligeledes se de repræsentantskabsmedlemmer, der genopstiller.  

FDMs repræsentantskabsvalg afholdes elektronisk, og for at kunne stemme til skal du være stemmeberettiget. Det vil sige, at du:

  • er personligt medlem af FDM (person, som medlemsskab er registeret under).
  • pr. 1. september har adresse inden for det lokalområde, hvor der afholdes valg.
  • har betalt forfaldent kontingent.

Alle stemmeberettigede medlemmer, der har oplyst en mailadresse til FDM, får 1. oktober tilsendt en mail vedr. valget samt et link til stemmeafgivelse.

Her kan du se, hvornår der er repræsentantskabs og kredsformandsvalg i din kreds
Valgturnus Repræsentantskabsmedlemmer Kredsformand og suppleant
2024 4 + 6 + 9 4 + 6 + 9 & 1 + 10
2025 5 + 7 5 + 7 & 2 + 3 + 8
2026 1 + 10 1 + 10 & 4 + 6 + 9
2027 2 + 3 + 8 2 + 3 + 8 & 5 + 7

Er du i tvivl om, hvilken kreds eller lokalområde, du bor i? Her kan du se et kort samt en oversigt over FDMs kredse og lokalområder.