Retshjælp

Retshjælpsforsikringen kan hjælpe dig med at få dækket dine sagsomkostninger ved visse tvister om private forhold.

Retshjælpsforsikringen kan hjælpe dig med at få dækket dine sagsomkostninger ved visse tvister om private forhold.

Din retshjælpsforsikring kan dække udgifter til omkostninger ved retstvister, der indbringes for domstolene.

Der er nogle sager, som generelt ikke er omfattet fx skattesager, inkasso- og straffesager. Hvis du eller din advokat vurderer, at sagen skal anmeldes til din forsikring, skal din advokat anvende denne anmeldelsesblanket 

FDM Forsikring samarbejder med Tryg. Har du spørgsmål vedrørende retshjælpsforsikring, er du velkommen til at kontakte

Trygs retshjælpsafdeling på 78 75 74 94, eller skrive til retshjaelp@tryg.dk