Retshjælp

Din retshjælpsforsikring kan dække udgifter til omkostninger ved retstvister, der indbringes for domstolene.

Retshjælpsforsikringen kan hjælpe dig med at få dækket dine sagsomkostninger ved visse tvister om private forhold.

Der er nogle sager, som generelt ikke er omfattet fx skattesager, inkasso- og straffesager.

Hvis du eller din advokat vurderer, at sagen skal anmeldes til din forsikring, skal din advokat anvende denne anmeldelsesblanket 

FDM Forsikring samarbejder med Tryg. Har du spørgsmål vedrørende retshjælpsforsikring, er du velkommen til at kontakte Trygs retshjælpsafdeling på 78 75 74 94, eller skrive til retshjaelp@tryg.dk