kvinde kigger på computerskærm

Tariffer og spotpris på elregningen

Hvad betyder de forskellige tariffer på elregningen? Hvad er spotpris? Og hvordan får man styr på begreberne?

Hvad er tariffer?

Elregningen kan for mange være en kompliceret størrelse at forstå . Der anvendes mange begreber og navne, som man ikke møder andre steder i dagligdagen. Det er derfor ikke ofte, at man støder på de forskellige betegnelser, hvorfor de ofte bliver svære at forstå og holde øje med. Af den grund, er der sikkert mange forbrugere, som helt har opgivet at forstå, hvad de betaler for, og som bare håber på, at beløbet nederst på elregningen ikke er højere næste gang.

Det kan være frustrerende at skulle forholde sig til både begreber og tal på en regning, hvor man kan se sit eget forbrug sort på hvidt, men stadig ikke helt tyde, hvad det er man læser. En uforståelig regning kan skabe flere bekymringer for en forbruger.

kvinde kigger skeptisk på elregning

Her ser du tre af de mest  hyppige bekymringer:
 


1. Uforklarlige omkostninger:

Hvis man ikke forstår de opdelte afgifter og linjeposter på elregningen, vil man naturligt undre sig over, hvad de forskellige omkostninger betyder, og om de overhovedet er rimelige. For den almindelige forbruger er det ligeledes svært at kontrollere, om man betaler det rigtige. Uklarhed omkring, hvad hver afgift repræsenterer, kan ligeledes skabe tvivl om regningens integritet og retfærdighed.


2. Usikkerhed om budgettering:

Når man ikke forstår elregningen, bliver det også svært  at forudsige fremtidige omkostninger. Dette kan føre til bekymring for, om man har budgetteret korrekt og har tilstrækkelige midler til at dække den forventede regning. Denne usikkerhed kan påvirke ens økonomiske planlægning og forårsage stress.


3. Mistillid til leverandøren:

Ikke at forstå en regning kan føre til, at forbrugeren får mistillid til energileverandøren eller tjenesteudbyderen. Som forbruger kan man komme til at spekulere på, om der er skjulte gebyrer eller uretfærdige priser  i spil. Dette kan underminere tilliden til leverandøren og skabe bekymring for kundeforholdets integritet.

Vigtigheden af transparens 

Vil man tage hånd om disse bekymringer, kræver det normalt en kombination af klare forklaringer fra leverandøren, at forbrugeren får mulighed for at stille spørgsmål  samt mulighed for hjælp til at forstå regningen korrekt. Gennemsigtighed og forståelse af regningen vil hjælpe til færre bekymringer og give forbrugerne større tryghed i deres økonomiske beslutninger.

Misforståelse af regningen kan i værste fald betyde, at man betaler for meget eller træffer dispositioner der er dyrere end ellers. Det har derfor været vigtigt for FDM at kunne lancere et strømprodukt, der både er let at forstå og til at betale. Det mener vi at have fundet med Jysk Energi, der står bag FDM Strøm. Med gennemsigtighed i priserne, samt en høj tilfredshedsscore på næsten 5 stjerner stjerner på Trustpilot (2023), får du både tryghed og en god forståelse for tallene på din elregning. 

Hvor kommer strømmen fra?

Først skal du have et hurtigt overblik over, hvordan elnettets leverandører samarbejder om at levere strømmen til dig.

Elproducenter ligger spredt over hele Danmark. De har ofte mere afsides placeringer  med tanke på at genere færrest muligt, da  nogle produktionsanlæg fylder en del, og fordi det langt fra er alle, der synes om at have  udsigt til dem.

I Danmark er elektricitetsproduktionen primært baseret på vedvarende energikilder som vindkraft og biomasse. Derfor er de største elektricitetsværker i Danmark ofte vindmølleparker og biomassekraftværker, men der er også store

hænder viser samling af biomasse

Hvad er biomasse?


Biomasse er kort fortalt organisk materiale, som stammer fra planter og dyr. Det kan være alt fra træ og afgrøder til affald fra husdyr og husholdninger. Biomasse bruges som en form for vedvarende energi, fordi det kan omdannes til brugbar energi på flere forskellige måder.

En af de mest almindelige metoder er forbrænding af biomasse. Her bliver det organiske materiale brændt, og varmen, der frigives, bruges til at producere elektricitet og varme. Dette kan være en holdbar måde at udnytte ressourcerne på, da biomasse kan genplantes og genopbygges. Når vi bruger biomasse som brændstof, kan vi plante og dyrke nye afgrøder eller træer for at erstatte det, vi har brugt. Det betyder, at vi ikke udtømmer vores ressourcer, som er tilfældet med fossile brændstoffer, der tager millioner af år at danne og ikke kan genopbygges inden for en menneskegeneration.

Andre fordele ved biomasse

En anden måde at udnytte biomasse på er ved at producere biogas. Dette sker ved at nedbryde organisk materiale i en bioreaktor under iltfrie forhold. Den producerede biogas kan bruges som brændstof til køretøjer eller til at generere elektricitet og varme.

Derudover kan biomasse også bidrage til at reducere udledningen af drivhusgasser. Når biomasse forbrændes, frigives der kuldioxid, men da biomassen kommer fra planter, har de absorberet kuldioxid under deres vækst. Det betyder, at den samlede mængde kuldioxid i atmosfæren forbliver den samme, hvilket gør biomasse til en mere klimavenlig energikilde end fossile brændstoffer.

Biomasse kan også fungere som en stabil og pålidelig energikilde. Sammenlignet med vind- og solenergi kan biomasse producere energi kontinuerligt, da det ikke er afhængigt af vejrforholdene. Dette gør det til et attraktivt valg for energiforsyningen, især når det handler om at opretholde en stabil strømforsyning.
 

Ulemper ved brug af biomasse

Brugen af biomasse er et kompliceret emne, da biomasse ikke kan anses som en vedvarende energikilde på samme måde som sol- og vindenergi. Det er ikke en energikilde som man kan bruge uanede mængder af, da den som beskrevet kræver et tempo, der tillader at ny biomasse kan nå at vokse frem, såfremt der er tale om træ, halm og andre afgrøder. En ulempe ved biomasse er, at der udledes CO2, når det afbrændes. Denne Co2 optages igen, når biomassen fornyes, men hvis man eksempelvis afbrænder træ, kan der gå mange år, førend den CO2, igen bliver optaget som kulstof i de træer, der vokser op i stedet. Særligt, hvis der ikke plantes nok træer.

Skal man bruge biomasse som flydende brændstof til eksempelvis bliver, skibe og fly, skal der bruges en masse energi på selve omdannelsen. Denne energi skal også komme et sted fra, der så igen koster nogle ressourcer. Man kan derfor kun forsvare biomasse som energikilde, såfremt den bruges med omtanke. Bruger man for store mængder, uden omtanke, kan skaden være lige så belastende for miljø og klima som brugen af fossile brændstoffer.

vindmøller på en mark

Hvad er vindkraft?


Vindkraft er en metode, hvormed man kan producere elektricitet ved at udnytte vindens energi. Det fungerer ved hjælp af store vindmøller, som fanger vinden og omdanner den til elektrisk energi. Vindmøllerne har store rotorblade, der drejer rundt, når vinden blæser. Når rotorbladene drejer, aktiveres en generator, som producerer strøm.

Vindkraft er derfor også en fantastisk kilde til ren og vedvarende energi. En vindmølle bruger ikke fossile brændstoffer og producerer derfor ikke skadelige drivhusgasser eller forurening. Det betyder, at vindkraft er godt for miljøet og hjælper med at reducere afhængigheden af fossile brændstoffer.
Vindmøllernes gode egenskaber vejer også op for det faktum, at det koster energi og ressourcer at fremstille- og opsætte dem.

Vindkraft har også mange samfundsmæssige fordele. Det skaber arbejdspladser i vindmølleindustrien og bidrager til økonomisk vækst. Derudover er vindkraft en pålidelig kilde til energi, da vinden altid er til stede i vores atmosfære. Vi kan således ikke ”løbe tør” for vind, hvilket også gør dem til holdbare energikilder.

Hvad er en vindmøllepark?

En vindmøllepark er et område, hvor der er en stor samling af vindmøller. Vindmølleparker er nøje planlagt og designede til at udnytte vindkraften bedst muligt. Det betyder, at vindmøllerne placeres i områder med høj vindhastighed, meget vind og hvor man samtidig har taget højde for eventuelle hindringer, der kan påvirke vindstrømmen. I dag er vindenergi en af de mest populære og bæredygtige former for grøn energi.
 

Vindmølleparker i Danmark

Danmark er berømt for sine imponerende vindmølleparker, der ikke kun er en kilde til ren energi, men også et fantastisk syn at se på. Danmark har desuden den længste historie med havvindmøller i verden og etablerede den første park tilbage i 1991.

En af de mest kendte vindmølleparker i Danmark er Middelgrunden havvindmøllepark, som ligger tæt på København. Denne park er faktisk den første havvindmøllepark i verden, der blev opført så tæt på en stor by. 

En anden kendt vindmøllepark er Horns Rev 2, som ligger i Nordsøen ud for vestkysten af Jylland. Denne park er en af de største i Danmark og består af 91 vindmøller (september 2023).

Vindmølleparkerne i Kattegat er også utroligt imponerende. En af de mest kendte er Anholt Havvindmøllepark, der ligger ved Anholt, i Kattegat. Denne park er faktisk en af de største i Nordeuropa og består af hele 111 vindmøller. (september 2023)

Anholt Havvindmøllepark blev opført for at bidrage til Danmarks mål om at blive uafhængige af fossile brændstoffer og skabe mere bæredygtig energiproduktion. Parken er ikke kun et imponerende syn, men den producerer også en betydelig mængde ren energi, der kan dække tusindvis af hjem.

I øjeblikket har Danmark hele 15 etablerede, kystnære havvindmølleparker. Herunder ser du et kort over placeringen af havvindmølleparkerne i Danmark (september 2023). Informationerne stammer fra Energistyrelsens hjemmeside, hvor du kan læse endnu mere om vindmølleparker. 

 

Elektricitetsværker på land i Danmark 

Elektricitetsværker har været afgørende for vores moderne samfund. I Danmark er man stolte af den bæredygtige tilgang til energiproduktion, og er desuden førende inden for grøn energi.

Kraftværker har spillet en vigtig rolle i vores energiforsyning. De bruger forskellige brændstoffer, som f.eks. kul, olie eller gas, til at producere elektricitet. I Danmark har vi dog reduceret vores brug af fossile brændstoffer betydeligt og fokuserer nu i stedet på mere bæredygtige alternativer som f.eks. biomasse.

Desuden har vi også en række elektricitetsværker, der består af vindmølleparker på land:


Enstedværket (etableret i 2003) 77 møller, 209 MW 

Beliggende nær Aabenraa. Er et kraftvarmeværk, der bruger biomasse og naturgas som brændsler. Det er en vigtig kilde til både elektricitet og varme.

Avedøreværket (etableret i 2002) 8 møller, 20MW

Dette er et kombineret kraftvarmeværk beliggende i København. Det bruger forskellige brændselskilder som kul, biomasse og naturgas til at producere elektricitet og varme.

Esbjergværket (etableret i 1995) 16 møller, 40 MW

Dette er et andet kraftvarmeværk, der ligger i Esbjerg. Det anvender også forskellige brændsler som biomasse og naturgas til at generere elektricitet og varme.

Asnæs Power Station (etableret i 1966) kraftværk

Beliggende i Kalundborg, er Asnæs et af Danmarks største kraftværker. Mens det hovedsageligt anvender kul og biomasse som brændstof, kan det også producere elektricitet ved hjælp af naturgas.
 

Hvor ligger verdens største vindmøllepark?

Verdens største havvindmøllepark er Hornsea 2 og ligger i Nordsøen ca. 89 km ud for kysten ved Yorkshire. Med størrelsen på 462 km2, dækker vindmølleparken et areal på mere end 64.000 fodboldbaner (september 2023).

Hvad sker der, når strømmen sendes ind i elnettet?

Når strømmen sendes ind i elnettet er den allerede blevet solgt. Danmark er en del af et nordisk samarbejde om køb og salg af strøm, som koordineres af virksomheden Nordpool i Norge, som også kan kaldes elbørsen. Her mødes købere og sælgere af strøm ligesom på en aktiebørs. Der er dog ingen mennesker til stede, da det hele foregår via computere. Køberne af strøm melder ind hvor meget strøm, de ønsker at købe og sælgerne melder ind, hvad de vil sælge den til,  hver enkelt time af døgnet. Når alle har budt ind, kender man prisen på strømmen i den enkelte time. Det kalder man spotprisen. Spotprisen er altså den rene pris på strømmen. 


De fleste elselskaber bruger spotprisen som udgangspunkt for den kWh-pris man skal betale på elaftalen. Det gælder også for FDM Strøm, der leveres af Jysk Energi. Elselskabet har selvfølgelig behov for at tjene penge til lønninger m.v.  derfor lægger de en lille fortjeneste oveni kWh-prisen, inden du ser den på deres hjemmeside. Nogle elselskaber er hemmelighedsfulde med hvad dette tillæg er, mens andre fortæller åbent om det. Hos FDM tilbyder vi en transparent og attraktiv elaftale, derfor er tillægget 0 øre døgnet rundt. Med FDM Strøm får du derfor strøm uden tillæg.

De fleste elselskaber bruger spotprisen som udgangspunkt for den kWh-pris, man skal betale på elaftalen.

 

Spotpris på el

Spotpris på el refererer til den pris, der fastsættes i realtid på elmarkedet. Denne pris ændrer sig konstant og kan variere fra time til time, afhængigt af udbud og efterspørgsel. Spotprisen er ofte lavere end den gennemsnitlige markedspris, da den afspejler de aktuelle omkostninger ved produktion og distribution af elektricitet - dvs. at spotprisen er den rene elpris uden eventuelle tillæg fra udbyderen.

Når det kommer til at sammenligne elpriser, er det vigtigt at være opmærksom på forskellige faktorer. For det første er det afgørende at se på leverandørens prisstruktur og eventuelle gebyrer eller tillæg. Nogle leverandører tilbyder en lav spotpris, men kan i stedet tilføje høje faste omkostninger eller andre afgifter, der kan påvirke den samlede pris.

Læs mere om sammenligning af elpriser.

I sidste ende handler det om at vælge den elaftale, der passer bedst til dine individuelle behov og forbrugsmønstre.

Strøm til spotpris kan være en attraktiv mulighed for at spare penge, især hvis du er fleksibel med dit forbrug og kan tilpasse det til de tidspunkter, hvor elprisen er lavere.

Er du interesseret i at skifte til en spotpris-aftale, kan det være en god idé at undersøge markedet og få tilbud fra forskellige leverandører. På den måde kan man sammenligne priser og finde den bedste løsning for sig selv.

Ønsker du en transparent og gennemskuelig elaftale, uden skjulte gebyerer, kan FDM Strøm være et godt sted at påbegynde din søgning.

Energinets tariffer 


Elnettet er opbygget på en måde der minder om vejnettet til biler, hvor vi har motorveje, hovedveje, biveje osv. Den statslige virksomhed Energinet er ansvarlig for driften af det overordnede elnet. De sørger for, at de store ”motorveje” i elnettet kan dække vores behov for transport af strøm over lange afstande. Vi betaler alle sammen til Energinets arbejde gennem forskellige takster, som man samlet set kalder tariffer.
 
Energinets tariffer, som afspejles på din elregning, omfatter forskellige afgifter, som man betaler for energirelaterede tjenester. Disse tariffer har til formål  at dække omkostningerne ved at producere, transmittere og distribuere elektricitet.

Energinet vedligeholder de højspændingsledninger, der transporterer elektricitet på tværs af regioner. Transmissionsafgiften dækker udgifterne til drift og vedligeholdelse af dette netværk for at sikre en effektiv levering af elektricitet.

Transmissionsnet-tarif: dækker omkostninger til drift af det overordnede elnet. I 2023 er prisen 7,25 øre pr. kWh. I 2024 er prisen 9,25 øre pr. kWh.

Systemtarif: dækker omkostninger til forsyningssikkerhed, kvalitet og systemdrift. I 2023 er prisen 6,75 øre pr. kWh. I 2024 er prisen 6,38 øre pr. kWh

Energinets tariffer bliver opkrævet via din elregning. Har du eks. FDM Strøm, vil du få din elregning fra Jysk Energi. Uanset om du er kunde hos Norlys, Andel Energi, Jysk Energi eller en helt fjerde, skal du betale for Energinets tariffer. I 2024 indfører Energinet et nyt såkaldt Systemabonnement pr. elmåler på 225 kr. pr. år. Abonnementet vil blive opkræver via elhandleren.

Transport af el - Sådan kommer strømmen ud til dig

Den sidste del af transporten, ud til de enkelte husstande, varetages af et såkaldt netselskab. De hedder f.eks. Cerius, N1, Dinel, Trefor, Radius og Vores Elnet. Se et Danmarkskort med fordelingen af netselskaber.

Netselskabet er ansvarlig for det lokale elnet, elkablerne ude i vejen, og for at opsætte og aflæse din elmåler. I de fleste tilfælde ejer netselskabet også stikledningen fra vejen ind til din bolig. 

Distributionsafgift:

Lokale distributionsvirksomheder styrer de lav- spændingsledninger, der bringer elektricitet til dit hjem. Distributionsafgiften dækker omkostningerne ved at vedligeholde og administrere disse ledninger samt kundeservice.

Måler- og systemtjenester:

Disse afgifter omfatter omkostningerne ved aflæsning af målere, vedligeholdelse af målerinfrastrukturen og styring af elnetværkets generelle stabilitet.

Abonnement:

Elmåleren i din eltavle ejes af netselskabet. Det er denne måler plus din adgang til elnettet, der koster et abonnement.

Netselskaberne har forskellige priser. Nogle har et højt abonnement og en lav tarif, mens det hos andre er omvendt. Derudover varierer tarifprisen i løbet af døgnet, samt afhængigt af om det er sommer eller vinter.

Her er f.eks. tarifferne fra Radius, som er netselskab i Østsjælland. Tallene er i øre pr. kWh.

Kilde: radiuselnet.dk - priser kendt pr. 1. september 2023.


Kend dine transportomkostninger

Uanset om du er kunde hos Norlys, Andel Energi,  Jysk Energi eller har en elaftale, der hedder TimeEnergi, Spotvind eller Flexel, skal du betale for transportomkostninger. Ved at kende transportprisens niveau kan du sikre dig den billigste opladning af din elbil. Selv hvis du ikke har elbil, kan du opnå store besparelser, når du eksempelvis starter din vaskemaskine, opvaskemaskine eller varmluftsovn, når tariffen er billigst.

Du kan finde ud af, hvad dit lokale netselskab hedder via Green Power Denmarks hjemmeside [URL], og derigennem komme videre til dit lokale netselskabs priser. Men bemærk, netselskaberne må ikke kommunikere direkte til kunder, da de er underlagt særlige krav. Det er såedes heller ikke mulighed for at skifte netselskab.


Derfor kalder vi det hele for ”transport”

Din elregning specificerer samtlige tariffer og gebyrer du skal betale. Kombinationen af ​​de mange tariffer kaldes for transport, under én samlet betegnelse.

Du får ikke regninger fra hverken Energinet eller det lokale netselskab. De sender derimod regningen til dit elselskab, som laver en regning til dig. Har du købt FDM strøm, vil det f.eks. være Jysk Energi, der modtager omkostningen. Jysk Energi skal herefter viderefakturere transportomkostningerne til dig.
 

 

Eksempel for 2024

Transportomkostningerne er låst, og du kan ikke forhandle pris med hverken Energinet eller netselskabet. Alle private elforbrugere, i dit område, betaler samme takster.

Den samlede elpris, inklusiv alt, består altså af rigtig mange forskellige komponenter. Strømmen fra Jysk Energi udgør kun er en andel af det hele.

Her kan du se en samlet oversigt, for 2024, for en kunde med FDM Strøm, der bor i Radius-område (Østsjælland).

 


1) Eksempel for prisen på FDM Strøm - se den aktuelle pris i Ello-appen.                                                                                  

2) Her vises som eksempel sommertakster for netselskabet Radius. Dit netselskabs takster kan være anderledes. Du kan slå det op på tariffer.dk. Din gennemsnitlige distributionstarif afhænger af dit strømforbrug. Her anvendes en typisk fordeling for en almindelig husstand. Dine tal kan sagtens variere.

Eksempel på elregning fra Jysk Energi

FDM Strøm samarbejder med Jysk Energi og tilbyder en elaftale, der er til at gennemskue. Her ser du et eksempel på elregningen fra Jysk Energi. Vi har indsat forklaringer, så regningen er let at forstå.

Får du din elregning fra andre udbydere, kan opstillingen være anderledes. Især kan den rene elpris fra FDM Strøm kan være billigere, fordi den fås til Nord pool spotpris uden tillæg – det giver en meget lav elpris. Ønsker du en transparent elaftale fra en pålidelig leverandør, kan du læse mere om FDM Strøm.